skogindustri.no er nedlagt

Denne siden oppdateres ikke lenger.

Nedenfor ser du eldre nyheter fra skogindustri.no.

Les mer
NoAd
Boligsalget bremser opp Boligsalget bremser opp

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av boliger i november er redusert med 39 % i forhold til november i 2012. Salget av leiligheter er hele 54 % lavere enn november i fjor. – Bankene spiller ikke på lag med boligbransjen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Kravet til egenkapital samt praksisen med å kreve at boligkjøpere skal selge sin gamle bolig før man kan kjøpe nytt, har gjort at boligsalget har stoppet opp.

Les mer
Stangeskovene kjøper seg inn i Hemnes Tre Stangeskovene kjøper seg inn i Hemnes Tre

Stangeskovene kjøper 51 % av aksjene i Hemnes Tre, gjennom sitt heleide datterselskap Stangeskovene Kværner AS. – Stangeskovene ønsker med dette å forsterke sin posisjon i listverksmarkedet. Vi ser betydelige synergier i et tettere samarbeid mellom Stangeskovene Kværner og Hemnes Tre, sier disponent i Stangeskovene, Erik Toverud.

Les mer
Svært lite klimagass fra skogbruket Svært lite klimagass fra skogbruket

Skogbrukets produksjonskjede slipper ut svært lite klimagasser. Det er tømmertransporten på vei som bidrar mest, viser en ny livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap.

Les mer
Nytt system for innfesting av utforinger Nytt system for innfesting av utforinger

Talgø var på plass på den store byggevaremessen Bygg Reis Deg på Lillestrøm for å lansere en revolusjonerende nyhet: G-FIX – system for innfesting av utforinger ved hjelp av klips, uten boring og skruing.

Les mer
Tre og Teknikk inngår samarbeide med Berotec AB Tre og Teknikk inngår samarbeide med Berotec AB

Tre og Teknikk AS er stolte over å kunne meddele at det er innledet et samarbeid med det svenske selskapet Berotec AB, fremgår det av et nyhetsbrev fra selskapet.

Les mer
Hunton vurderer ny fabrikk for trefiberisolasjon Hunton vurderer ny fabrikk for trefiberisolasjon

Hunton Fiber AS på Gjøvik planlegger å bygge fabrikk nummer to for produksjon av trefiberbasert isolasjonsmateriale. Den kan bli lagt til Næroset i Ringsaker, skriver Oppland Arbeiderblad, men flere andre steder i Norge er aktuelle.

Les mer
Norges Skogeierforbund blir SKOG Norge Norges Skogeierforbund blir SKOG Norge

Styret i Norges Skogeierforbund har vedtatt ny strategi som innebærer forslag om ny organisasjonsmodell samt navnebytte til SKOG Norge. Endringen skaper grunnlag for et sterkere og mer samlet næringspolitisk arbeid, fremgår det av en pressemelding fra Norges Skogeierforbund.

Les mer
Kreosot må erstattes i treimpregnering Kreosot må erstattes i treimpregnering

Norsk Treteknisk Institutt har prosjektledelsen i et samarbeidsprosjekt der man skal finne et impregneringsmiddel som kan erstatte kreosot, som sannsynligvis blir forbudt å bruke fra 2018, melder tu.no (Teknisk Ukeblad). Finland, Tyskland og Storbritannia er også med i prosjektet.

Les mer
Kledningskontrollen er i gang Kledningskontrollen er i gang

Kledningskontrollen er en frivillig sammenslutning av klednings- og malingsprodusenter, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre industriell overflatebehandling av kledning. Kontrollordningens formål er å sikre enhetlig kvalitet og merking av industrielt overflatebehandlet kledning, samt å heve nivået ved overflatebehandling, melder Treteknisk.

Les mer
Stipender til skogfagstudenter Stipender til skogfagstudenter

I samarbeide med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 300.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Universitetet for miljø og biovitenskap, melder Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Newsweek tilbake på papir Newsweek tilbake på papir

Tidsskriftet Newsweek skal gjenoppstå på papir, skriver E24, med NTB som kilde. Newsweek, som hadde et opplag på over en million eksemplarer distribuert over hele verden, ble lagt om til nettversjon for et år siden.

Les mer
Trønderske skogeiere avvirker mer Trønderske skogeiere avvirker mer

Prognosene for avvirkningen i Sør-Trøndelag er på 320.000 m3. Det er en økning på 50 prosent fra 2009, skriver Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag. Trøndelag har et godt utgangspunkt for verdiskaping i skogbruket med fortsatt komplette verdikjeder og en oppegående skogsindustri.

Les mer
Fem tømmerkaiprosjekter går videre Fem tømmerkaiprosjekter går videre

Fem prosjektforslag blir nå invitert til å utarbeide fullstendig søknad for tilskudd til oppgradering og nybygging av tømmerkaier, fremgår det av en pressemelding fra Statens landbruksforvaltning. Totalt var det 19 interesserte.

Les mer
Dugnad for økt trebruk i Trøndelag Dugnad for økt trebruk i Trøndelag

I oktober ble det gjennomført en dugnad for økt bruk av tre i Trøndelag. Dugnaden samlet 60 deltakere med representanter for offentlige bestillere, planleggere/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/utbyggere, skog – og treindustri og FoU. Gruppen samlet seg om målsettingen – «Størst mulig bruk og foredling av tre i Trøndelagsregionen med basis i lokale ressurser».

Les mer
Fremtiden sentral på Treforedlingsforum Fremtiden sentral på Treforedlingsforum

Med nær 80 deltagere og 16 foredragsholdere ble Treforedlingsforum 2013 avviklet i tradisjonsrik stil. Foredragene pekte fremover, samtidig som de ga et godt bilde av dagens situasjon for gjenværende treforedlingsindustri. Sannsynligvis var mange mer optimistiske da de dro fra arrangementet enn da de kom. Den tekniske gjennomføringen som sekretariatet sto for, var, som vanlig, bra!

Les mer
Lysere for svensk trevirke Lysere for svensk trevirke

Utviklingen innen svensk sagbruksindustri viser tegn på at bunnen er nådd, melder Svenskt Trä fra Tremarknaden i Karlstad. Innenlandsmarkedet har tatt fart. I Europa er byggekonjunkturen på vei opp igjen. Eksporten til Nord-Afrika og Midt-Østen ligger fortsatt på et høyt nivå, og i Kina spås en fortsatt økning. Likevel finnes fortsatt noen uværsskyer.

Les mer
Skognæringen støtter SKOG22 Skognæringen støtter SKOG22

Strategigruppen for skognæringen, SKOG22, har hatt sitt første møte. Gruppen består av 17 medlemmer med representanter fra hele den skogbaserte verdikjeden samt en rekke tilhørende FoU- og kompetansemiljøer.

Les mer
Royal-impregnert også fra Moelven Royal-impregnert også fra Moelven

Nå introduserer Moelven Royal-impregnert trevirke og hevder at man gjør produktet vesentlig lettere tilgjengelig for snekkere, byggmestere og forbrukere over hele landet. Royal-prosessen for impregnering av trevirke har vært i bruk i Norge siden 1976, med flere produsenter i markedet.

Les mer
Treforedlingsprisen og EU-pris til Borregaard Treforedlingsprisen og EU-pris til Borregaard

Treforedlingsprisen 2013 ble på årets Treforedlingsforum i regi av Papirindustriens Tekniske Forening tildelt Borregaard. Selskapet fikk prisen for sitt banebrytende arbeid innen bioraffineri. Samme dag ble bedriften også tildelt prisen «Mest innovative nykommer» i forbindelse med EU-kommisjonens prisutdeling for små og mellomstore børsnoterte selskaper.

Les mer
Norske Skog sikrer likviditeten Norske Skog sikrer likviditeten

Norske Skog har inngått en låneavtale (securitisation facilty) med SpareBank1 Gruppen Finans AS. Norske Skog vil oppta et lån på NOK 250 millioner i SpareBank 1 Gruppen med sikkerhet i utestående kundefordringer ved de to norske fabrikkene Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS.

Les mer
Flisa går på skinner til Sverige Flisa går på skinner til Sverige

Da Södra Cell Tofte ble nedlagt, mistet en rekke sagbruk kjøperen av celluloseflis. Nå har flere av dem ryddet frem gamle jernbanespor og sender flisa til Sverige med tog.

Les mer
Skog 22 er i gang Skog 22 er i gang

Arbeidet i strategigruppen for SKOG22 ble diskutert i et møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og strategigruppens leder Gunnar Olofsson på torsdag. Oppstartsmøte er 19. november, og gruppen skal levere sin rapport i løpet av 2014, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Viktig patent for Borregaard innvilget Viktig patent for Borregaard innvilget

Det europeiske patentverket har innvilget Borregaard patent på BALI-teknologien, konsernets egenutviklede produksjonsprosess for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. Dette fremgår av en pressemelding fra selskapet.

Les mer
Nytt bioraffinerilaboratorium etableres Nytt bioraffinerilaboratorium etableres

Norsk Bioraffineri Laboratorium (NorBioLab) skal etableres som et nasjonalt laboratorium for bioraffinering, under ledelse av Papir- og Fiberinstituttet (PFI) i Trondhjem. NorBioLab var med i listen over nye nasjonale forskningsinfrastrukturer som nylig ble offentliggjort av Norges Forskningsråd.

Les mer
Regjeringen reduserer Treprogrammet Regjeringen reduserer Treprogrammet

Treindustrien er skeptisk til at regjeringen reduserer rammene til Innovasjon Norge, knyttet til utviklings- og omstillingsmidler i Treprogrammet. Treindustrien er i en utfordrende situasjon med stort behov for effektivisering, omstilling og utvikling, skriver administrerende direktør Heidi Kielland i en pressemelding.

Les mer
Full krig i skognæringen Full krig i skognæringen

Norske sagbruk sliter med råstofftilgangen mens norske skogeiere eksporterer tømmer til priser som er bedre enn norsk industri kan betale. Hver tredje tømmerstokk som hugges i Norge i år, vil gå uforedlet ut av landet. Både skogbruk og trelast beskylder hverandre for å ta kortsiktig profitt fremfor å tenke langsiktig.

Les mer
PFI leder nytt nanocelluloseprosjekt PFI leder nytt nanocelluloseprosjekt

Etter i over ti år å ha bygget opp en solid kompetanse innen nanocelluloseteknologi, får Papir- og fiberinstituttet i Trondhjem (PFI) ansvaret for det nye NORCEL-prosjektet som har fått en bevilgning fra Forskningsrådet (NFR) på 25,8 Mkr fordelt på perioden 2013–2018.

Les mer
Opptil to millioner kubikkmeter skog skadet i Sverige Opptil to millioner kubikkmeter skog skadet i Sverige

Stormen Simone, som nylig raste over det sørlige Sverige, kan ha skadet mellom 2,5 og 2 millioner kubikkmeter skog, melder Södra. Det er mye tømmer, men lite sammenlignet med stormen Gudrun som i 2005 felte rundt 75 millioner kubikkmeter.

Les mer
Borregaard fornøyd med tredje kvartal Borregaard fornøyd med tredje kvartal

(2013.10.29) Borregaard fikk et resultat før skatt på 167 Mkr i 3. kvartal, mot 132 Mkr tilsvarende periode i 2012. Driftsinntektene økte fra 999 Mkr 3. kvartal 2012 til 1.045 Mkr. EBITA utgjorde 160 mill. kroner mot 171 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 140 mill. kroner i foregående kvartal.

Les mer
Stig Andersen til Investinor Stig Andersen til Investinor

Stig Andersen (53) er ansatt som investeringsdirektør i Investinor. Han vil få hovedansvaret for å følge opp selskapets investeringsstrategi i norsk skogindustri. Han har de siste 19 årene jobbet i Nordea, blant annet som Nordic Head of Corporate Research og som Director, Corporate Finance.

Les mer
Moelven Limtre AS skal levere åtte nye broer Moelven Limtre AS skal levere åtte nye broer

Tidligere i høst fikk Moelven Limtre ordre på å levere fire nye limtrebroer. Nå har også selskapet fått ordre på fire broer til. Til sammen utgjør dette en ordremasse på over 60 millioner kroner, melder Moelven i en pressemelding.

Les mer
Nytt tap for Norske Skog Nytt tap for Norske Skog

Norske Skog fikk et negativt resultat på 147 Mkr i tredje kvartal 2013, mot minus 433 tilsvarende kvartal i 2012. Omsetningen ble redusert fra 4.116 Mkr til 3.363 Mkr. En bedring av markedsbalansen for avis- og magasinpapir, som følge av varige nedstengninger i industrien, bidrar til høyere kapasitetsutnyttelse og bedre marginutsikter i Europa, heter det i kvartalsrapporten fra konsernet.

Les mer
28 millioner i tap for Moelven 28 millioner i tap for Moelven

Resultatet på driften ble minus NOK 28 millioner for Moelven i tredje kvartal mot minus NOK 14 millioner tilsvarende periode i fjor. For årets tre første kvartaler er driftsresultatet minus NOK 80 millioner, mot et overskudd på NOK 50,5 millioner tilsvarende periode i 2012.

Les mer
Ny saglinje innviet på Nidarå Ny saglinje innviet på Nidarå

Torsdag 17. oktober trykket fylkesmann Øystein Djupedal på knappen som formelt startet den nye saglinjen til Bergene Holm Nidarå, etter at innkjøringen av linjen startet i begynnelsen av september. Totalleverandør av anlegget har vært Söderhamn Eriksson AB, med Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB og Milltech AB som underleverandører.

Les mer
Økt hugst – lavere pris Økt hugst – lavere pris

Skogeierne solgte i underkant av 8,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2012. Det er 280.000 kubikkmeter mer enn året før. Gjennomsnittsprisen var derimot 10 prosent lavere. Avvirkningen i 2012 er den høyeste siden 1994, fremgår det av en melding fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer
Bedre inntjening for Södra Bedre inntjening for Södra

På tross av en fortsatt svak konjunktur har Södra forbedret den underliggende inntjeningen kraftig i løpet av årets tre første kvartal, sammenliggende med foregående år, fremgår det av kvartalsmeldingen fra konsernet. Driftsresultatet, eksklusiv omstruktureringskostnader, økte med SEK 780 millioner til SEK 190 millioner.

Les mer
Tre og Teknikk AS Tre og Teknikk AS

Dr. scient. Knut Magnar Sandland (45) har tiltrådt ny stilling i firmaet Tre og Teknikk AS, som er leverandør av en rekke tjenester til treindustrien. Han kommer fra stilling som avdelingsleder ved Norsk Treteknisk Institutt, der han har arbeidet i 19 år.

Les mer
Skognæringen positiv til ny regjeringsplattform Skognæringen positiv til ny regjeringsplattform

Treindustrien er tilfreds med at ny regjering i regjeringsplattformen vektlegger at tre- og skognæringen har et betydelig vekstpotensial, fremgår det av en pressemelding fra administrerende direktør Heidi E. F. Kielland i Treindustrien. 

Les mer
Norske Skog selger Singburi-fabrikken Norske Skog selger Singburi-fabrikken

Norske Skog har inngått avtale om å selge Singburi-fabrikken i Thailand til et thailandsk industrikonsern for totalt USD 33 millioner. Transaksjonen er en del av den allerede kommuniserte strategien om å forbedre Norske Skogs finansielle posisjon. Den nye eieren vil fortsette å produsere avispapir ved fabrikken, heter det i pressemeldingen fra Norske Skog.

Les mer
Treklyngen søker daglig leder Treklyngen søker daglig leder

Treklyngen, Viken Skogs datterselskap som skal bygge opp ny virksomhet på Follum-området, søker nå etter daglig leder. I annonsen fremgår det at rette vedkommende vil få være med på å bygge opp «Ny norsk skogindustri».

Les mer
Rindal proklamerer skandinavisk union Rindal proklamerer skandinavisk union

For sagbruk og skogindustri for øvrig finnes ingen grense mellom Sverige og Norge. I stedet finnes en region der råstoffet beveger seg fritt mellom landene. Svensk anvendelse av norsk råstoff er en viktig drivkraft for avvirkning i Norge.

Les mer
70 års levetid for acetylert trevirke 70 års levetid for acetylert trevirke

Den uavhengige treforskningsinstitusjonen TRADA har nylig publisert en rapport som fastslår at det modifiserte treproduktet Accoya® er markedsleder i holdbarhet med en levetid på 70 år. Dette fremgår av en pressemelding fra Accsys Technologies, som produserer Accoya. En gruppe fra TTF besøkte nylig produksjonsanlegget for Accoya i Arnhem, Nederland.

Les mer
Norske Skog stopper Walsum PM4 Norske Skog stopper Walsum PM4

På grunn av overkapasitet i markedet for bestrøket magasinpapir, vil Norske Skog Walsum fra slutten av desember stanse produksjonen av LWC ved PM4 permanent, fremgår det av en pressemelding fra konsernet. For en snau måned siden meldte konsernet at maskinen skulle midlertidig stenges.

Les mer
Finland vil lede utviklingen av nye celluloseprodukter Finland vil lede utviklingen av nye celluloseprodukter

Gjennom å kombinere den sterke kompetansen innen design og den nyeste celluloseteknologien ønsker man å skape nye varemerker og kommersielt vellykkede produkter i Finland. Hensikten er å erstatte bomull, som belaster miljøet, og polyester, som lages av olje, med fiber som er produsert av trevirke. Forskningsselskapet VTT, Aalto-universitetet og Tammerfors tekniske universitet har startet et stort forskningsprosjekt for nyutviklede celluloseprodukter, med tanke på å utvikle nye forretningsmodeller og kommersielle økosystem i Finland, fremgår det av en pressemelding fra VTT.

Les mer
Redusert drift og lederskifte ved Hellefoss Redusert drift og lederskifte ved Hellefoss

Styret i Hellefoss AS har besluttet å redusere driften fra fem til fire skift. Det betyr at papirmaskinen vil stå i helgene. Uken før forlot daglig leder Trond Lilleborg sin stilling på dagen, skriver bygdeposten.no.

Les mer
Norsk Treteknisk Institutt Norsk Treteknisk Institutt

PhD Marcus Olsson (35) er ansatt som forsker i avdeling Material og prosess ved Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). Han er oppvokst i Uddevalla og utdannet på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Olsson er sivilingeniør i kjemiteknikk og fysikk ,og har doktorgrad i industrielle energisystem.

Les mer
Skognæringen appellerer til ny regjering Skognæringen appellerer til ny regjering

Etter at Tofte produserte sin siste masseball uten at det gjorde noe inntrykk på politikerne under valgkampen, har nå skognæringens organisasjoner kommet med et innspill i form av et brev til partiene som nå arbeider med å skape grunnlag for en ny regjering. Her påpekes viktigheten av å opprette verdikjeden med grunnlag i skogen.

Les mer
Skognæringskonferanse på UMB Skognæringskonferanse på UMB

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), BioForsk og Norsk institutt for Skog og landskap arrangerer 16. oktober Innovasjonskonferansen SKOG, med temaet «Fremtidens skognæring – muligheter og utfordringer». Målet for konferansen er å identifisere hvordan skogressursene kan utnyttes best mulig, og hvordan forskningen kan bidra til å skape ny bærekraftig industri basert på skog.

Les mer
Visjonært program i Trondhjem Visjonært program i Trondhjem

Årets «Nordisk treforedlingssymposium» i regi av PTF, NTNU og PFI i Trondhjem 9.–10. oktober får et noe annerledes program enn man har vært vant med. Fremtidens skogbaserte verdikjede presenteres, med vekt på blant annet byggematerialer, kjemikalier og biodrivstoff, alt basert på trevirke som råstoff. En tradisjon er likevel ikke forlatt; det blir besøk på UKA-13!

Les mer
Ny byggevarekjede lanseres Ny byggevarekjede lanseres

Optimera Handel etablerer en ny byggevarekjede under navnet Byggi. Fra lanseringsdagen torsdag 12. september har kjeden allerede god dekning i markedet. I ryggen får Byggi Optimeras omfattende produktsortiment, logistikkløsninger og markedsapparat.

Les mer
Skog22 skal styrke de skogbaserte verdikjedene Skog22 skal styrke de skogbaserte verdikjedene

Regjeringen har registrert at skognæringen er i krise. Landbruks- og matdepartementet etablerer derfor en strategigruppe som skal utarbeide en strategi for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene, kalt Skog22.

Les mer
Nedgang for avispapir i juli Nedgang for avispapir i juli

Leveransene av avispapir fra Europa ble redusert med 10,1 prosent i juli, sammenlignet med juli året før, til 743.000 tonn, melder papernet.se, basert på statistikk fra Eurograph.

Les mer
Klare krav til nye Valmet Klare krav til nye Valmet

Det nye Valmet-selskapet, som nå skal skilles ut fra Metso, får et krav til omsetning som overskrider indeksen, fremgår det av en pressemelding fra Metso. Dette viser de finansielle mål for selskapet som skal ledes av Pasi Laine, og som nå er fastlagt. Virksomheten skal omfatte forretningsområdene Masse & Energi, Papir og Service.

Les mer
Storprosjekt for bioenergi i Telemark Storprosjekt for bioenergi i Telemark

Et nytt prosjekt for produksjon av pellets og biodrivstoff av norsk tømmer er nå lansert. Selskapet Silvanus Energy AS satser på å utnytte 460.000 tonn trevirke (ca. 0,9 Mm3) til produksjon av rundt 250.000 tonn trepellets. I tillegg planlegges bygging av et anlegg for produksjon av jetfuel og biodiesel.

Les mer
Jan Erik Jeistad blir pensjonist Jan Erik Jeistad blir pensjonist

Veteranen Jan Erik Jeistad hos Stridsbergs går av med pensjon nå i august. Hans siste ordinære arbeidsdag vil være torsdag 29 august.

Les mer
Siste masseball fra Tofte Siste masseball fra Tofte

Søndag 25. august passerte den siste masseballen pakkemaskinen på Södra Cell Tofte. Det var ingen markeringer av dette, og stemningen på fabrikken var ganske laber. Folk hadde vanskelig for å forstå at det dermed var slutt på produksjon av papircellulose i Norge.

Les mer
Folla i gang igjen 2. september Folla i gang igjen 2. september

CTMP-fabrikken i Follafoss starter produksjonen igjen 2. september, etter at den ble stoppet av Södra Cell sist høst. Østerrikske Mayr Melhof Karton overtok fabrikken fra Södra Cell 22. juli.

Les mer
Tofte stopper på mandag Tofte stopper på mandag

(2013.08.21) Södra Cell Tofte stanser cellulosekokeren lørdag 24. august. Den siste masseball kommer ut av pakkemaskinen mandag 26. august. Fra da av er det slutt etter 114 år med celluloseproduksjon på Tofte i Hurum.

Les mer
«Treet» i Bergen klart om et år «Treet» i Bergen klart om et år

Høsten 2014 skal verdens høyeste trehus stå solid plantet i sjøkanten ved Damsgårdssundet, etter at finansieringen nå skal være klar. Bygget har fått navnet «Treet», og vil videreføre norsk tretradisjons tusenårige historie, skriver Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) på sitt nettsted.

Les mer
Norsk tømmer gir fart til svenske sagbruk Norsk tømmer gir fart til svenske sagbruk

Rörvik Timber AB har, via sitt datterselskap Norsk Virke AS, tegnet en stor råstoffavtale med to skogeierandelslag i Norge. Avtalen omfatter et volum på 110.000 m3 virke som skal leveres i løpet av høsten 2013. Volumet tilsvarer ca. 20 % av Rörvik Timbers behov for den planlagte produksjonsøkningen utover høsten.

Les mer
Det skogindustrielle gapet Det skogindustrielle gapet

De fleste har vel fått med seg at deler av den tradisjonelle treforedlingsindustrien er i krise, skriver styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum, i et innlegg som forbundet har sendt ut. Store hjørnesteinsfabrikker som Peterson og Follum har blitt lagt ned, og nå står Tofte for tur. Tofte alene har brukt om lag 20% av alt tømmer som hogges til industrielt bruk i Norge.

Les mer
Fra flis til sprit på timer Fra flis til sprit på timer

Frem til nå har det tatt uker å lage biodrivstoff av trær. Denne sneglefarten har vært en flaskehals for bedrifter som skal tjene penger. Nå er jobben gjort på få timer, fremgår det av en artikkel Anne Sliper Midling har skrevet for gemini.no, informasjonsnettstedet for NTNU og SINTEF.

Les mer
Økt tømmerhugst i andre kvartal 2013 Økt tømmerhugst i andre kvartal 2013

I underkant av 2,6 millioner kubikkmeter tømmer ble solgt i 2. kvartal 2013, en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor. Tømmerprisene var derimot lavere i 2. kvartal 2013 enn i 2012. Gjennomsnittsprisen for tømmer har gått ned 9 prosent på ett år og var i gjennomsnitt 303 kroner i 2. kvartal 2013. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Tryller med tømmer Tryller med tømmer

For oss er gran og annen biomasse den grønne oljen sier Anna Sunniva Vøllo og Martin Lersch ved Borregaards hovedkontor i Sarpsborg. De to forskerne er og blant 18 næringsdrivende innen landbruks- og matsektoren som forteller sin historie i publikasjonen «Det grønne gullet – Arvesølvet».

Les mer
Bioenergipris til Solør Bioenergi

Norges nasjonale innovasjonspris innen fagfeltet bioenergi er tildelt selskapet Solør Bioenergi. Bedriften har lyktes med å produsere kraft og varme basert på forurenset, utrangert trevirke, melder informasjonsbladet Xergi, som utgis av SINTEF Energi AS.

Les mer
Ny konserndirektør i Norske Skog Ny konserndirektør i Norske Skog

Roar Ødelien (45) er ansatt som Chief Operating Officer (COO) i Norske Skog med ansvar for konsernets kommersielle og operasjonelle aktiviteter. Han ansettes fra 1. oktober, og tiltrer stillingen den 1. november 2013.

Les mer
Fortsatt meget svakt fra Norske Skog Fortsatt meget svakt fra Norske Skog

(18.07.2013) Selv om brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra NOK 174 millioner første kvartal til NOK 214 millioner i andre kvartal 2013, var det betydelig svakere enn det som ble oppnådd tilsvarende kvartal i fjor, NOK 398 millioner. Resultat før skatt ble et underskudd på NOK 1.001 millioner, mot et underskudd på NOK 125 millioner andre kvartal 2012. Dette var niende kvartal på rad med underskudd for Norske Skog. Aksjekursen steg likevel noe utover formiddagen etter presentasjonen.

Les mer
Fortsatt underskudd, men klar forbedring for Södra Fortsatt underskudd, men klar forbedring for Södra

Södras driftsresultat for første halvår 2013 ble forbedret med SEK 173 millioner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Tar man hensyn til ikke sammenlignbare poster, ble forbedringen SEK 291 millioner. Driftsresultatet ble på SEK -29 millioner, mens resultat etter finansnetto ble et underskudd på SEK 36 millioner for første halvår.

Les mer
Tilfredsstillende kvartal for Borregaard Tilfredsstillende kvartal for Borregaard

(17.07.13) Borregaards driftsinntekter ble 983 mill. kroner (1.036 mill. kroner) i 2. kvartal 2013. EBITA(driftsresultat før amortisering og andre inntekter og utgifter) utgjorde 140 mill. kroner mot 157 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 111 mill. kroner i foregående kvartal, fremgår det av kvartalsmeldingen fra Borregaard. For første halvår ble resultatet før skatt 223 mill. kroner, mot 215 mill. kroner første halvår 2012.

Les mer
Redusert underskudd for Moelven Redusert underskudd for Moelven

Moelven Industrier ASA fikk et resultat før skatt for 1. halvår 2013 på minus 84,2 Mkr, mot et overskudd for samme periode i 2012 på34,2 Mkr. Styret er ikke fornøyd med resultatet og har initiert en gjennomgang av konsernets strategi med hensyn til hvor innsatsen bør fokuseres for å sikre fremtidig konkurransekraft både på hjemmemarkedene i Skandinavia og eksportmarkedene. Det forventes en fortsatt bedring i prisbildet for industritre internasjonalt i tredje kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten.

Les mer
TreNova i gang på NTNU TreNova i gang på NTNU

Etter flere tiår dominert av mur og betong er det igjen tid for tre. En ny generasjon arkitekter gjør moderne grep med det urgamle materialet, skriver Gemini.no.

Les mer
LSAB overtar slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS LSAB overtar slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS

Det svenske selskapet Investment AB Latours forretningsområde Latour Industries har gjennom LSAB kjøpt slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS på Tangen, Hedmark, fremgår det av en pressemelding fra LSAB Group AB. Virksomheten er en av to aktører i området, som sliper verktøy for den norske treindustrien.

Les mer
Skognæringen krever bedre transporttiltak Skognæringen krever bedre transporttiltak

Norges Skogeierforbund og skogindustriens bransjeorganisasjoner ber i et brev til samferdselsminister Marit Arnstad om at reglene om lengde for tømmervogntog blir endret. Dette skjer etter at en anmodning om et oppklaringsmøte med Samferdselsdepartementet ble avslått, fremgår det av en pressemelding fra Skogeierforbundet.

Les mer
Södra legger ned Tofte og vil utvide på Värö Södra legger ned Tofte og vil utvide på Värö

2013.07.01 Styret i Södra har besluttet å stenge fabrikken på Tofte. Selskapet har i lang tid forsøkt å skaffe en kjøper til virksomheten, men budene som er kommet inn har ikke vært gode nok til å kunne forsvare et salg av fabrikken, heter det i en pressemelding fra Södra. Samtidig melder Södra at konsernet planlegger å utvide kapasiteten på Värö fra 425.000 til 700.000 årstonn.

Les mer
Forskningsmidler fra revidert nasjonalbudsjett utlyst Forskningsmidler fra revidert nasjonalbudsjett utlyst

De ekstraordinære midlene til støtte for utvikling av skognæringen, som ble varslet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, er nå utlyst gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Les mer
Viken Skog øker tømmerprisene Viken Skog øker tømmerprisene

(2013.06.26) – Viken Skog øker tømmerprisene i sommer til tross for rapporter om et presset marked og fallende massevirkepriser hos industrien. Det gjelder både massevirke og sagtømmer, fremgår det av en pressemelding fra Viken Skog.

Les mer
Uro i tømmeromsetningen Uro i tømmeromsetningen

Viken Skog har hatt en tøff vår. Nå er det sterk uro innen tømmeromsetningen, skriver Nationen. Direktør Borchgrevink i Viken forandrer organisasjonen for å redusere kostnadene.

Les mer
Huhtamaki i Norge foreslått nedlagt Huhtamaki i Norge foreslått nedlagt

Styret i Huhtamaki Norway AS bestemte den 13. juni å innlede drøftelser med sikte på å legge ned fabrikken på Viul. En eventuell nedlegging er planlagt å finne sted mot slutten av september og kan føre til oppsigelse av ca. 55 stillinger. På torsdag 20. juni blir saken lagt frem for fylkesmannen i Drammen, fremgår det av en pressemelding fra bedriften.

Les mer
Norske Skog selger deler av sin virksomhet i Brasil Norske Skog selger deler av sin virksomhet i Brasil

Norske Skog har inngått en avtale om å selge 51% av aksjene i Norske Skog Pisa i Brasil til Papeles Bio Bio S.A. (tidligere Norske Skog Bio Bio), som er kontrollert av Group BO/Pathfiner, et konsortium av chilenske investorer. Den avtalte kjøpesummen for 51% eierandel er USD 41,3 millioner.

Les mer
Svensk skogindustri vil ha tyngre tømmervogntog Svensk skogindustri vil ha tyngre tømmervogntog

Det er på høy tid at den svenske regjeringen forandrer trafikkregelverket og øker maksimalvekten til 76 tonn. Denne endringen vil senke utslippene, redusere transportkostnadene og antall lastebiler på veiene. Samtidig øker trafikksikkerheten og Sveriges konkurransekraft, fremgår det av en pressemelding fra Skogsindustrierna, svensk treforedlings- og tremekanisk industris bransjeorganisasjon.

Les mer
Moelven Valåsen investerer i kanaltørker Moelven Valåsen investerer i kanaltørker

Moelven Valåsen investerer i tre nye kanaltørker fra Valutec. De erstatter seks eldre kanalnørker ved anlegget. Den første vil stå klar allerede i midten av august, fremgår det av en pressemelding fra Valutec.

Les mer
Skogindustriens forlag vedtatt oppløst Skogindustriens forlag vedtatt oppløst

Forlagsaksjeselskapet Norsk Skogindustri ble på generalforsamlingen nylig vedtatt oppløst, og et avviklingsstyre ble valgt. Selskapet ble etablert av skogindustriens bransjeorganisasjoner og Papirindustriens Tekniske Forening i 1946, med formål å utgi et felles bransjetidsskrift for hele skogindustrien.

Les mer
Mer CO2 bindes i norske skoger Mer CO2 bindes i norske skoger

Det er ikke gjort i en håndvending å beregne hvor mye CO2 som er bundet i den norske skogen. Likevel har forskere ved Skog og Landskap beregnet at fra 1990 og til i dag har det årlige CO2-opptaket i norsk skog økt. I 2011 var det på cirka 32 millioner tonn, noe som tilsvarer nær 60 prosent av CO2-utslippene.

Les mer
Treprisen 2013 til Helen & Hard Arkitekter Treprisen 2013 til Helen & Hard Arkitekter

Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk Treprisen 2013. Utdelingen skjedde i forbindelse med den første nasjonale Trearkitekturkonferansen i Norge ,som ble avholdt i Oslo 11. juni. Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært delt ut i over 50 år. Prisen deles ut i et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skog- og trenæringen i Norge ved TreFokus AS.

Les mer
Mayr Melnhof overtar Södra Cell Folla Mayr Melnhof overtar Södra Cell Folla

2013.06.12 Østerrikske Mayr Melnhof Karton kjøper samtlige aksjer i Södra Cell Folla A/S og dermed også Södras CTMP-fabrikk i Follafoss, melder Södra i en pressemelding. Ifølge papernet.se skal kjøpesummen være EUR 4 millioner.

Les mer
Viken Skog avslutter Tofte-prosessen Viken Skog avslutter Tofte-prosessen

2013.06.07 Viken Skog inngår eksportkontrakter som erstatning for virkesleveranser til cellulosefabrikken Tofte. Parallelt med dette har styret i Viken Skog besluttet at man ikke lenger er aktuell som kjøper av Södra Cell Tofte AS, fremgår det av en pressemelding fra Viken Skog.

Les mer
Statskog lyktes ikke med Moelven Statskog lyktes ikke med Moelven

2013.06.07 Statskog SF lyktes ikke med sitt bud om å overta en større eierandel i Moelven, slik at Viken Skog og AT Skog kunne frigjøre kapital til å gå ut med større bud på Tofte, fremgår det av en pressemelding fra Statskog. Budet ble avvist av aksjonærene, som har en avtale om at det er nok at en av dem går imot et aksjesalg. Ifølge ostlendingen.no innebærer dete at Statens redningsplan for Tofte gikk i vasken.

Les mer
Alle vil skognæringen vel Alle vil skognæringen vel

Viken-sjef Ragnhild Borchgrevink fanget nok en gang tilhørerne med sine visjoner for Treklyngen på Follum, en anelse mer konkret enn tidligere. Konsernsjefene Rindal og Ombudstvedt presenterte sine bedrifter og tanker om å drive industri i Norge, men skogindustrien som sådan var ikke representert blant foredragene på årets Skog og Tre.

Les mer
Ny på Treteknisk Ny på Treteknisk

Forstkandidat Carlos Einar Myrebøe er ansatt som rådgiver i avdeling Material og prosess ved Norsk Treteknisk Institutt. Han er født i Uruguay og oppvokst i Larvik og Kongsberg. Myrebøe er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole/UMB på Ås i 1993, med hovedfag i Driftsteknikk.

Les mer
Valmet gjenoppstår Valmet gjenoppstår

Styret i finske Metso har godkjent en fisjonsplan for å overføre alle eiendeler, gjeld etc. fra Metsos masse, papir og kraftvirksomhet til et nyetablert selskap som får navnet Valmet Corporation, fremgår det av en børsmelding fra Metso. Det vil bli søkt om notering av Valmets aksjer på NASDAQ og OMX Helsingfors Børs.

Les mer
Klarsignal for verdens høyeste trehus Klarsignal for verdens høyeste trehus

Byrådet i Bergen har gitt sitt endelige ja til det lenge planlagte trehuset på 14 etasjer gjennom å vedta endringer i reguleringsplanen for eiendommen, medler Bergens Tidende på nett (bt.no). Salget av leiligheter er allerede startet, og 11 av 62 leiligheter er solgt.

Les mer
Norske Skog tror på prisøkninger for avis Norske Skog tror på prisøkninger for avis

(2013.05.30) Norske Skog tar sikte på å øke prisen på avispapir med EUR 35–50 pr. tonn, melder papernet.se.

Les mer
UPM bygger biodieselanlegg UPM bygger biodieselanlegg

Byggingen av Finlands første anlegg som skal lage biodiesel i stor skala fra tallolje, et biprodukt ved celluloseproduksjon, pågår for fullt. Fabrikken bygges ved UPMs anlegg i Lappeenranta, langt øst i Finland. Produksjonen blir på 120 millioner liter i året, og anlegget forventes å starte i 2014. Grunnstenen for det nye bioraffineriet ble lagt ned 12. november 2012.

Les mer
Mulig thailandsk eier på Tofte Mulig thailandsk eier på Tofte

(2013.05.29) Prosessen rundt et mulig salg av Södra Cell Tofte går sin gang, etter det man erfarer med tre gjenværende budgivere. En av disse skal være det thailandske selskapet Double A, som nylig besøkte fabrikken. Delegasjonen fra Thailand var ledet av tidligere administrerende direktør ved Tofte, Svein Wennerås (78).

Les mer
Dansk tegnefilm om tre – nå på norsk

Det danske treopplysningsorganet «Træ Er Miljø» har laget en tegnefilm som er oversatt til flere språk, nå også til norsk.

Les mer
Granens gener kartlagte Granens gener kartlagte

Forskere i Umeå og Stockholm har i verdens største genprosjekt kartlagt arvemassen til grantreet (Norway Spruce), melder nettstedet KemivarldenBiotech.se. Den viser seg å være hele syv ganger større enn menneskets, fremgår det av en artikkel publisert i tidsskriftet Nature.

Les mer
Lars Grøtta ny direktør på Moelven Løten AS Lars Grøtta ny direktør på Moelven Løten AS

Siv.ing. Lars Grøtta går fra stillingen som markedssjef på Moelven Våler AS til å bli ny administrerende direktør på Moelven Løten AS. Han tar over etter Håkon Kildahl som går over til en ren markedssjefstilling i Moelven Løten AS.

Les mer
Norsk Tredag 2013 Norsk Tredag 2013

Norsk Tredag fokuserer i år på høyhus av tre. Konferansen finner sted på Arkitektenes Hus i Oslo 12. juni.

Les mer
Ny nasjonal konferanse for trearkitektur Ny nasjonal konferanse for trearkitektur

Arkitektbedriftene i Norge og TreFokus har tatt initiativet til at det etableres en nasjonal konferanse om dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge, TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Foreningen Norske Lauvtrebruk. Konferansen er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Les mer
Ordfører skuffet over Tofte-utsettelse Ordfører skuffet over Tofte-utsettelse

Administrerende direktør Gunilla Saltin har på allmøte på Tofte informert om at det fortsatt er tre budgivere som er med i prosessen om kjøp av Tofte. Ordføreren i Hurum er likevel skuffet over at ledelsen på Södra ikke kan gi mer konkret informasjon om veien videre.

Les mer
Hellefoss i gang igjen Hellefoss i gang igjen

Nye eiere har overtatt papirfabrikken Hellefoss og tresliperiet Vafos. Bak det nye selskapet, som får navnet Hellefoss Paper AS, står en av de tidligere eierne i eierselskapet Hellevad, Roar Paulsrud, sammen med selskapet Bringsbygg AS. – Vi vet våre kunder har ventet på oss, og vi har tro på fremtiden, sier administrerende direktør Trond Lindborg til nettutgaven dt.no.

Les mer
Södra ser positivt på fremtiden Södra ser positivt på fremtiden

Rundt 300 medlemmer deltok på skogeierforeningen Södras årsmøte den 15. mai. Lars Idermark tiltrådte samme dag som konsernsjef og styrets forslag til utbytte ble enstemmig vedtatt.

Les mer
Wallenberg-prisen til NCC-forsker Wallenberg-prisen til NCC-forsker

Årets pris fra Marcus Wallenberg Foundation er tildet professor Derek Gray ved McGill University i Montreal. Han får prisen for sin pionérinnsats innen studier av nanokrystallinsk cellulose (NCC), fremgår det av en pressemelding fra Wallenberg-stiftelsen.

Les mer
Signerte avtale om Partnershop Signerte avtale om Partnershop

Norske Skog Saugbrugs AS har signert avtale med TESS Østfold AS om etablering av TESS Partnershop på innsiden av papirfabrikken i Halden. I den nødvendige jakten på kostnadsreduksjoner er Saugbrugs lovet besparelser i millionklassen.

Les mer
SCA planlegger prisøkning på skurlast SCA planlegger prisøkning på skurlast

2013.05.09 Det svenske konsernet SCA planlegger å øke prisene på skurlast i tiden fremover, melder Dagens Industri ifølge woodnet.se. Prisøkningen er motivert ut fra en bedre balanse i markedet.

Les mer
Stor norsk interesse for Ligna Stor norsk interesse for Ligna

Årets Ligna-messe i Hannover er inne i sin siste dag når dette leses. Vi har ikke fått messens besøkstall, men det var sannsynligvis færre besøkende enn forrige gang. Fra Norge var oppslutningen god, men minst tre gruppereiser og en rekke individuelle besøkende. Stemningen for den nordiske trelastindustrien er avventende.

Les mer
Ny administrerende direktør i Treindustrien  Ny administrerende direktør i Treindustrien

Fiskeriøkonom Heidi Kielland (45) er ansatt som ny administrerende direktør i Treindustrien. Hun vil tiltre stillingen 1. august 2013, og overtar etter Knut Fjulsrud som fortsetter i annen stilling i Treindustrien frem til september 2014.

Les mer
Ny langsiktig kraftavtale for Saugbrugs Ny langsiktig kraftavtale for Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs AS har inngått en langsiktig avtale med Statkraft om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken i Halden. 

Les mer
Første kommersielle LignoBoost-anlegg i drift Første kommersielle LignoBoost-anlegg i drift

Metso fullførte i vinter det første kommersielle LignoBoost™ ligningsepareringsanlegget ved Domtars Plymouth-fabrikk i Nord-Karolina, USA. Anlegget har vært i drift siden februar, og har hatt en vellykket igangkjøring, fremgår det av en pressemelding fra Metso.

Les mer
Norske Skog partner i biodrivstoffprosjekt i Australia Norske Skog partner i biodrivstoffprosjekt i Australia

Norske Skog Australasia og Licella (et australsk energiselskap) etablerte for en tid tilbake et felles selskap med navnet Licella Fibre Fuels (LFF). Dette har en eksklusiv global lisens til CAT-HTR-teknologien, som omformer en rekke forskjellige biomasser, inklusive skogsavfall, landbruksavfall og energivekster til bio-råolje. LFF har nå bygget et demonstrasjonsanlegg for videre utforsking av teknologien.

Les mer
Økt volum men svakere resultat for Borregaard Økt volum men svakere resultat for Borregaard

(2013.04.30) Borregaard fikk et resultat før skatt på 97 millioner kroner 1. kvartal 2013, mot 113 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Selskapets driftsinntekter var 972 millioner kroner i 1. kvartal mot 981 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Driftsresultatet (EBITA) ble 111 millioner kroner sammenlignet med 127 millioner kroner i 1. kvartal 2012, men er samtidig en klar forbedring fra forrige kvartal.

Les mer
Litt svakere for Bergene Holm i 2012 Litt svakere for Bergene Holm i 2012

Det regnskapsmessige resultat for Bergene Holm AS i 2012 viser et overskudd før skatt på 78 Mkr. Dette er sterkt påvirket av brannen i Treinteriøravdelingen 3. september 2012. Forsikringsoppgjøret ga en regnskapsmessig effekt på om lag 55 Mkr, slik at resultatet før skatt reelt sett ble rundt 23 Mkr, mot 25 Mkr for 2011.

Les mer
Strakstiltak for skognæringen Strakstiltak for skognæringen

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke for skognæringen. Bevilgningene bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre i bygg og gir mer kapital til strategiske statlige investeringer i skogindustrien, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Flydrivstoff av trevirke Flydrivstoff av trevirke

En ny rapport som er utarbeidet for Avinor, viser at norsk skog kan danne grunnlag for storstilt produksjon av biodrivstoff. Avinor har samtidig inngått en intensjonsavtale med Viken Skog om å bidra til et innovasjonssenter for å se på mulighetene for slik produksjon. – Om vi lykkes, vil dette bli et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, i en pressemelding.

Les mer
Rune Bergsodden til Moelven Wood Rune Bergsodden til Moelven Wood

Markedsøkonom Rune Bergsodden (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Moelven Wood Norge. Han kommer fra stillingen som daglig leder for Birkebeinerrennet AS.

Les mer
RemaSawco overtar RemaControl Norge AS RemaSawco overtar RemaControl Norge AS

RemaSawco AB, som inngår i Image Systems AB i Sverige, har overtatt samtlige aksjer i RemaControl Norge AS. Hensikten med overtagelsen er ytterligere å forsterke posisjonen på det nordeuropeiske markedet. Helge Timland kommer fortsatt til å ha ansvaret for virksomheten i Norge, fremgår det av pressemeldingen fra RemaSawco.

Les mer
Moelven tapte 64 millioner Moelven tapte 64 millioner

Driftsinntekter for Moelven Industrier ASA i første kvartal 2013 endte på NOK 1.849 millioner (NOK 2.165 millioner tilsvarende periode i fjor) og driftsresultat på minus NOK 64 millioner (18,7). En svak konjunktur og utfordrende markedsforhold på eksportmarkedene i Europa har preget første kvartal, og medført en nedgang i både driftsinntekter og driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor, fremgår det av pressemeldingen fra konsernet.

Les mer
Stadig svakere for Norske Skog Stadig svakere for Norske Skog

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal 2013 på 174 millioner kroner, ned fra 385 millioner kroner i første kvartal 2012. Resultatet før skatt for kvartalet ble et underskudd på 505 Mkr, mot et underskudd på 470 Mkr 1. kvartal 2012. Det svake kvartalet har ført til en sterk nedgang på børsen for konsernet.

Les mer
Moelven Eidsvoll AS legger ned produksjon i Brumunddal

Moelven Eidsvoll AS foretar strukturelle endringer i driftskonseptet og legger ned all produksjon i Brumunddal. Dette vil innebære en bemanningsreduksjon på 10-15 ansatte.

Les mer
Fortsatt utfordrende for Södra Fortsatt utfordrende for Södra

Södra-konsernet fikk i 1. kvartal 2013 et underskudd etter finansnetto på SEK 73 M, mot SEK 2 M tilsvarende periode 2012. Driftsresultatet ble på SEK -84 M, mot SEK -41 M 1. kvartal 2012. Markedene for Södras produkter preges av den rådende lavkonjunkturen og den sterke svenske kronen, heter det i resultatmeldingen fra Södra.

Les mer
Forlenger fristen for Södra Cell Tofte Forlenger fristen for Södra Cell Tofte

Fylkesordfører Morten Eriksrød har i henhold til omstillingsloven forlenget fristen for Södra Cell Tofte til 30. april klokka 16, fremgår det av en melding fra Buskerud fylkeskommune. Andre kilder melder at Södra vil drifte Tofte til minst 15. juni.

 

Les mer
Lars Storslett ny TTF-leder Lars Storslett ny TTF-leder

Teknisk Sjef Lars Storslett, Moelven Timber AS, ble valgt til ny styreleder i Treindustriens Tekniske Forening på årsmøtet i Gausdal nylig. Han etterfulgte avdelingssjef Tom Opåsen. Som nestleder ble valgt markedssjef Per Gjestvang, Södra Timber AS.

Les mer
Viktig PTF-møte i Asker Viktig PTF-møte i Asker

Samtidig som skognæringen er inne i en av sine alvorligste kriser, inviterer Papirindustriens Tekniske Forening til vårmøte på Leangkollen Hotell i Asker. Dessuten blir det bedriftsbesøk hos Elopak og et historisk tilbakeblikk på papirindustrien i Drammen. Dagens situasjon for treforedlingsindustrien tilsier at det aldri har vært viktigere for skognæringen og medlemmene å møte opp på et PTF-møte.

Les mer
Nye kaier for tømmertransport Nye kaier for tømmertransport

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. Totalt 25 mill. kroner er tildelt. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet.

Les mer
Borregaards BALI-anlegg innviet Borregaards BALI-anlegg innviet

(2013.04.16) Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. I dag foretok finansminister Sigbjørn Johnsen den offisielle innvielsen av demonstrasjonsanlegget ved Borregaards fabrikkanlegg i Sarpsborg.

 

Les mer
Talloljeproduksjon i gang på Tofte Talloljeproduksjon i gang på Tofte

(2013.04.15) Talloljekokeriet er første trinn i Södra Cell Toftes mål om fossilfri drift og er bygget for å produsere bio-olje som årlig skal erstatte 6.000 tonn fossil fyringsolje som reduserer CO2-utslippet med nesten 20.000 tonn. Dette utgjør en tredjedel av oljeforbruket ved fabrikken, fremgår det av en pressemelding.

Les mer
Nye studentboliger i tre fra Moelven Nye studentboliger i tre fra Moelven

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) bygger 110 nye studenthybler på Kringsjå med bo-ferdige moduler bygd i fabrikk til under 500.000 per enhet. Boligbyggingen er basert på støtte fra Regjeringen, og skal vær gjennomført når høstsemesteret starter.

Les mer
Fremtiden vil trenge det grønne gullet Fremtiden vil trenge det grønne gullet

– Mens flaggene vaier på arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, vil den siste cellulosefiber og fagarbeider forlate fabrikken, som har blitt kalt grunnmuren i norsk skognæring, skriver leder for fagforeningen Tekna Tofte, Rune Holmstad, i en kronikk på nrk.no. Dette vil bli konsekvensen dersom ingen kjøper kommer med et bud på fabrikken som eieren, Södra Cell, kan godta.

Les mer
Moelven Profil AS med ny produksjonslinjepå Kirkenær Moelven Profil AS med ny produksjonslinjepå Kirkenær

Etter Moelvens overtakelse av H-Profils fabrikker høsten 2011, er det blitt investert 50 millioner kroner og bedriften er nå modernisert og samlet under ett tak på Kirkenær.

Les mer
Norges Bank (Oljefondet) på nytt over fem prosent i UPM Norges Bank (Oljefondet) på nytt over fem prosent i UPM

UPM-Kymmene har mottatt en melding om at Norges Banks aksjepost i UPM igjen er økt over grensen for meldeplikt på fem prosent.

Les mer
Hellefoss og Vafos begjært konkurs Hellefoss og Vafos begjært konkurs

Papirfabrikken Hellefoss AS og tresliperiet Vafos AS er begjært konkurs, sammen med morselskapet Hellevad AS. Eiere av sistnevnte selskap er i hovedsak Terje Haglund og Roar Paulsrud, de samme herrer som nylig overtok majoriteten i Lessebo Bruk AB i Sverige.

Les mer
Ny eier overtar på Land Sag Ny eier overtar på Land Sag

(2013.04.04) Lars Trygve Sæle fra Balestrand overtar konkursboet etter Land Sag, melder Oppland Arbeiderblad. Han har kjøpt det for egen risiko, men legger opp til et spleiselag med de lokale skogeiere, noe han sannsynligvis oppnår.

Les mer
Ny mann til Stridsbergs/Kvarnstrands Ny mann til Stridsbergs/Kvarnstrands

(2013.04.04) Tommy Aurbekkholen er ansatt som teknisk selger hos Stridsbergs Norge AS og Kvarnstrands Verktøy Norge AS. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder for virksomheten til F. H. Verktøy AS på Kirkenær.

Les mer
Nytt godt år for Fåvang Nytt godt år for Fåvang

(2013.04.03) Fåvang Sag og Høvleri AS fikk et resultat før skatt på 11,4 Mkr i 2012, etter en omsetning på 123 Mkr. I løpet av året investerte bedriften rundt 34 Mkr i ny saglinje samt litt ombygging av tømmerinntaket.

Les mer
Sp-delegasjon orientert om Tofte Sp-delegasjon orientert om Tofte

(2013.04.03) – Tofte-saken har fullt lys på seg i regjeringen, sa landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på møtet på Tofte, da han sammen med statssekretær Harald Oskar Buttedahl og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) møtte ledelsen og ansatte ved den nedleggingstruede fabrikken Södra Cell Tofte, samt ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum kommune. Dette fremgår av en pressemelding fra Hurum kommune.

Les mer
Holmen stopper Braviken PM51 Holmen stopper Braviken PM51

Holmen Paper har varslet om nedleggelse av Braviken PM51 i løpet av tredje kvartal 2013. Fabrikkens produktportefølje vil bli forbedret når andelen avispapir reduseres med 200.000 tonn, fremgår det av en pressemelding fra Holmen.

Les mer
Nyttige innspill fra skognæringen til politikerne Nyttige innspill fra skognæringen til politikerne

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum møtte sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske representanter for hele tømmer- og trebransjen. – Et nyttig møte som understreker hvor krevende situasjonen er for norsk skogbruk og trebrukende industri, sier Vedum. 

Les mer
Moelven frykter tømmermangel etter Tofte-nedleggelse Moelven frykter tømmermangel etter Tofte-nedleggelse

Södras beslutning om å legge ned Tofte fabrikker på Hurum vil bety mindre avvirkning og mindre tømmer for enkelte av Moelvens sagbruk fordi det blir utfordrende for skogeieren å få avsetning på massevirket, fremgår det av en pressemelding fra Moelven.

Les mer
Kritisk for skognæringen

Dårlige nyheter har stått i kø etter årsskiftet. Moelven-sjefen er ikke fornøyd. Underskuddet har økt for Norske Skog. Södra vil ut av Tofte. Et lyspunkt er dog at Folla CTMP ser ut til å komme i gang igjen, med østerrikske eiere, skriver bladet Skogindustri på lederplass.

Les mer
Sunland papirfabrikk trolig til ungarsk eier Sunland papirfabrikk trolig til ungarsk eier

En ungarsk kjøper vil trolig overta SCA Hygiene i Drammen (tidligere Sunland papirfabrikk), melder Drammens Tidende på nett (dt.no). Fabrikksjef Hege G. Eizenberger bekrefter dette overfor nettavisen. Før kjøpet er formelt i orden, må det godkjennes av EU-kommisjonen.

Les mer
Alvorlig situasjon for de ansatte og Hurum kommune Alvorlig situasjon for de ansatte og Hurum kommune

Hurum kommune beklager at Södra nå ønsker å legge ned fabrikken på Tofte med 300 ansatte. – Vi føler med alle de menneskene som nå blir berørte, og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å hjelpe dem som har behov for det i tiden fremover, ordfører Monica Vee Bratlie. – Vi har hatt tett og god kontakt med Buskerud fylkeskommune under hele salgsprosessen, og vet at Södra nå må forholde seg til den norske omstillingsloven som gir en frist på 30 dager for å ettergå hele salgsbeslutningen.

Les mer
Tofte-stopp meget alvorlig for skognæringen Tofte-stopp meget alvorlig for skognæringen

At Södra har bestemt seg for å nedlegge fabrikken på Tofte, kom som et sjokk på de ansatte. For skognæringen er det ikke stort bedre, fremgår det av en pressemelding fra Norges Skogeierforbund. – Avsetningskanalen for en femtedel av tømmeret som blir hogd i Norge, blir stengt. Dette berører også tusenvis av arbeidsplasser, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund.

Les mer
Tofte legges ned Tofte legges ned

Lave bud gjør at salgsprosessen rundt Södra Cell Tofte avbrytes og fabrikken legges ned senest 1. mai, melder Södra Cell i en pressemelding. Grunnen er at de budene som har kommet inn er for lave. Avgjørelsen kommer nå til å bli rapportert til fylkeskommunen. Hvis ingen løsning kan oppnås under den månedslange karenstiden, planlegges det at produksjonen stoppes den 1. mai.

Les mer
Markedsstopp for Skogn PM2 Markedsstopp for Skogn PM2

For å unngå unødvendig oppbygging av varelager, vil Norske Skog fra juni midlertidig stanse produksjonen på en papirmaskin (PM2) ved Norske Skog Skogn, opplyser konsernet i en børsmelding. PM2 har en årlig produksjonskapasitet på 150.000 tonn. Skogn har en årlig kapasitet på 550.000 tonn.

Les mer
Moelven Iso3 blir Moelven Multi 3 AS Moelven Iso3 blir Moelven Multi 3 AS

(2013.03.14) Sammenslåingen av trevarefabrikken i Moelv med Moelven Iso3, fortsetter under det nye navnet Moelven Multi3 AS. Navnet signaliserer at selskapet har flere innovative produkter og viderefører 3-tallet i Iso3. Samtidig med navneskiftet samles all produksjon i lokalene på Mobruk i Moelv.

Les mer
Stort nok til å drømme om, konkret nok til å tro på Stort nok til å drømme om, konkret nok til å tro på

Overskriften er hentet fra SVs programforslag, som partiet skal stemme over om få dager. Skogeierforbundets utfordring til SV er at de blir med på en storsatsing for å fornye treforedlingsindustrien og øke bruken av trevirke, slik at Norge utvikler seg til å bli et lavutslippsland, skriver styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav E. Veum i et leserinnlegg!

Les mer
Norsk-svensk bioraffineriprosjekt Norsk-svensk bioraffineriprosjekt

Et felles norsk-svensk prosjekt, Bioraffinaderi Mittskandinavien, som drives av Processum og PFI, er startet for å skape vekst i «Nordens Gröna Bälte», skriver Svensk Papperstidning. Felles FoU-prosjekt innen bioraffineriområdet er en viktig del av samarbeidet i prosjektet. De første prosjektene, som handler om biokomposittmaterialer og videreforedling av ligning, er nå i oppstartfasen.

Les mer
Gausdal Bruvoll fortsetter å levere gode resultater Gausdal Bruvoll fortsetter å levere gode resultater

(2013.02.28) 2012 ble nok et godt driftsår for Gausdal Bruvoll SA (GB). I et marked preget av prisnedgang og usikkerhet, kan adm. direktør Jørn Nørstelien presentere et resultat på 4,7 Mkr, noe som representerer et lyspunkt i forhold til de bransjeresultatene som så langt er offentliggjort.

Les mer
NTNU vil løfte trenæringa nasjonalt NTNU vil løfte trenæringa nasjonalt

(2013.02.28) Norges Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) skal etablere eit samarbeid for innovativ bruk av tre som byggemateriale. Målet er å knyte saman næringsaktørar i heile landet og internasjonale kunnskapsmiljø, framgår det av ei pressemelding frå Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Peterson PM5 solgt til Egypt Peterson PM5 solgt til Egypt

VanTek Inc. har solgt den ene av papirmaskinene til Peterson Linerboard i Moss til en papirfabrikk i Egypt. VanTek er et amerikansk selskap som er spesialisert på omsetning av brukt utstyr fra treforedlingsbedrifter. Peterson Linerboard ble slått konkurs for et snaut år siden.

Les mer
Johan Padel går fra Setra Johan Padel går fra Setra

2013.02.21 Johan Padel fratrer sin stilling som CEO i svenske Setra. Ifølge styret er årsaken til hans fratreden at man har forskjellige oppfatninger om hvordan virksomheten skal drives, fremgår det av en pressemelding fra Setra.

Les mer
Tap for Södra i 2012 Tap for Södra i 2012

2013.02.20 Södra-konsernet fikk et tap etter finansnetto på SEK 919 millioner for 2012, mot en gevinst på SEK 883 millioner for 2011. Netto omsetning ble redusert med SEK 1.384 millioner til SEK 16.807 millioner. Styret fremholder en kraftig forverret konjunktursituasjon og en sterk svensk krone som noen av årsakene til det svake resultatet.

Les mer
Norske eiere overtatt på Lessebo Norske eiere overtatt på Lessebo

2013.02.20 Den nye eierkonstellasjonen på Lessebo Bruk er nå på plass. Nordmannen Jan Fjeldså fortsetter som vd for selskapet. Han har tidligere arbeidet sammen med Øistein Vedahl i Peterson Scanproof. Vedahl blir nå fabrikksjef ved Lessebo. Terje Haglund blir arbeidende styreformann.

Les mer
Studentboliger i massivtre på UMB Ås Studentboliger i massivtre på UMB Ås

2013.02.19 Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås er i sterk vekst og bygger nye studenthybler i massivtre. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har vært på befaring og er imponert over prosjektet. Et minus for norsk treindustri er likevel at massivtreelementene må hentes fra Østerrike.

Les mer
Tre i fokus hos byggefagpressen Tre i fokus hos byggefagpressen

Bruk av trevirke i byggebransjen er sentrale emner i nyeste utgaver av de to ledende byggefagtidsskriftene, Byggmesteren og Byggeindustrien. Førstnevnte har bruk av massivtre som tema, med blant annet en reportasje om bygging av idrettshall i massivtre. Byggeindustrien har en 10-sides seksjon om tre og trekonstruksjoner.

Les mer
FrP-bekymring for skogtilvekst FrP-bekymring for skogtilvekst

Representanten Per Roar Bredvold (FrP) konstaterer at for første gang på 100 år går tilveksten på norsk skog ned, blant annet på grunn av at lav avvirkning gir mye gammel skog som ikke vokser. Han har stilt Landbruks- og matministeren spørsmål om hvordan departementet kan bidra til større tømmereksport. Statsråden hevdet i sitt svar at man har gjort mye, blant annet gjennom Trebasert innovasjonsprogram og tiltakspakken for trefoedlingsindustrien.

Les mer
Ny tørrsortering til Värö Ny tørrsortering til Värö

(2013.02.07) Södra Timber Värö skal investere i ny tørrsorteringslinje for sidebord. Dette gjøres for å møte behovet ved den planlagte produksjonsøkningen etter sommeren. Produksjonsstart for den nye linjen, som skal leveres av System Hall, er beregnet til juni.

Les mer
Dystert for Norske Skog Dystert for Norske Skog

(2013.02.07) Norske Skog rapporterer et tap på 2,8 milliarder kroner for 2012, mot 2,5 milliarder kroner i tap for 2011. Driftsresultatet for 2012 ble -2.684 Mkr, mot -2.701 Mkr i 2011. Konsernet fortsetter å redusere gjeld og faste kostnader, til tross for krevende markeder. Poster uten kontanteffekt, som nedskrivninger av anlegg og endring i verdi på kraftkontrakter, påvirket i betydelig grad netto tap, fremgår det av pressemeldingen.

Les mer
Nedgang, men fortsatt sterkt resultat for Borregaard Nedgang, men fortsatt sterkt resultat for Borregaard

(2013.02.06) Borregaard ASA fikk et resultat på 415 Mkr for 2012, mot 455 Mkr i 2011. Driftsinntektene i 2012 endte på 3,941 milliarder kroner (3,854 milliarder kroner). Dette ga et driftsresultat på 542 millioner kroner (536 millioner kroner).

Les mer
Land Sag for salg Land Sag for salg

(2013.02.05) Arbeidsplassene på Land Sag i Odnes ved Randsfjorden står i fare dersom bedriften ikke klarer å finne nye eiere, skriver Oppland Arbeiderblad på nett (oa.no). Ifølge styreleder Frode Alhaug har det meldt seg interessenter.

Les mer
Nye taubaner skal berge tømmeret Nye taubaner skal berge tømmeret

På 50 år har det produktive skogarealet langs kysten økt med 40 prosent. Nå skal det høstes verdier for milliarder av kroner. Problemet er å få tømmeret ned de bratte liene.

Les mer
100.000 tonn tekstilmasse fra Södra 100.000 tonn tekstilmasse fra Södra

2013.02.01 Södra Cell har solgt 100.000 tonn tekstilmasse siden produksjonen startet ved Mörrum-fabrikken i desember 2011. Denne milepælen ble nådd raskere enn planlagt, melder Södra Cell.

Les mer
Olav Dehli overtar i Folla Tech Olav Dehli overtar i Folla Tech

Siv.ing. Olav Dehli (52) er ansatt som administrerende direktør i Folla Tech AS på Follafoss, melder Trønder-Avisa (t-a.no). Han overtar etter Erling Asbjørn Overrein, som har valgt å søke nye utfordringer utenfor selskapet.

Les mer
Litt svakere for UPM i 2012 Litt svakere for UPM i 2012

(2013.01.31) Finske UPM fikk et resultat før skatter og avskrivninger (EBITDA) på EUR 1.269 M i 2012, 12,2% av omsetningen. Tilsvarende tall for 2011 var 1.383 M og 13,7%. Netto gjeld ble redusert med EUR 582 M til EUR 3.010 M. Styret foreslår et utbytte pr. aksje på EUR 0,60, det samme som for 2011.

Les mer
Foreslå kandidater til årets trebyggeri 2012 Foreslå kandidater til årets trebyggeri 2012

Det er økende interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. Under Byggedagene 6. mars deler Treteknisk, Trefokus og tidsskriftet Byggeindustrien ut prisen «Årets trebyggeri 2012». Frist for å melde inn kandidater er 15. februar.

Les mer
Sverre Kværner slutter i Moelven Sverre Kværner slutter i Moelven

2013.01.28 Etter nærmere seks år som leder i Moelven Wood AS, går Sverre Kværner tilbake til sin tidligere arbeidsgiver, Stangeskovene AS, som Regionsjef Romerike og som styreleder i Eidskog - Stangeskovene AS – med kontor på Kløfta.

Les mer
Nordmenn overtar Lessebo Bruk Nordmenn overtar Lessebo Bruk

(Oppdatert 2013.01.31) En gruppe på tre nordmenn skal overta Lessebo Bruk som gikk konkurs i midten av desember, fremgår det av en pressemelding fra Vida Paper AB. Terje Haglund i den norske gruppen sier at Lessebo Bruk produserer bra produkter som er respektert utenlands, og at virksomheten dermed har et stort potensial. Ifølge de seneste meldinger fra Vida Paper skjer overtagelsen 18. februar.

 

Les mer
Rom for forbedringer i Moelven Rom for forbedringer i Moelven

2013.01.25 Vi må forbedre håndteringen av følgene av den europeiske gjeldskrisen samt slutte å rote til egne prosjekter. Dette fremholder konsernsjef Hans Rindal i Moelven etter å ha presentert et underskudd på 47 Mkr for 2012. Samlet for året 2012 ble driftsresultatet NOK 17 millioner. Det er et resultat som er på nivå med året før og nær et nullresultat. Det gjør konsernsjef Hans Rindal bare passe fornøyd.

Les mer
UPM planlegger ytterligere kapasitetsreduksjon UPM planlegger ytterligere kapasitetsreduksjon

Finske UPM planlegger nå å redusere produksjonskapasiteten med ytterligere 580.000 tonn grafisk papir i Europa. Nylig har konsernet fullført prosessen med å redusere kapasiteten for ubestrøket magasinpapir ved Stracel-fabrikken med 270.000 tonn, slik at total planlagt kapasitetsreduksjon i år blir rundt 850.000 tonn.

Les mer
Sagbrukene må forholde seg til markedet Sagbrukene må forholde seg til markedet

2013.01.24 Norge har store skogressurser som er grunnlaget for at det finnes en skogindustri i landet. Dette fastslo landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum i et svar i Stortingets spørretime nylig. Han fremholdt videre at tilveksten er mer enn dobbelt så stor som avvirkningen. Statsråden mente videre at nyetableringer av mindre sagbruk trolig vil være avhengig av at de kan gi produktene særpreg, skreddersøm eller tilby andre tilleggstjenester som ikke de store sagbrukene kan levere.

 

Les mer
Norsk trearkitektur på Grüne Woche Norsk trearkitektur på Grüne Woche

Arkitektbedriftene i Norge synliggjør sammen med treindustrien norsk trearkitektur i Berlin. Som i fjor, presenteres norsk trearkitektur på Grüne Woche.

Les mer
Norske Skogs hovedkontor flyttes til Skøyen Norske Skogs hovedkontor flyttes til Skøyen

Konsernsjef Sven Ombudstvedt har signert leiekontrakt for Norske Skogs nye hovedkontor på Skøyen. Hovedkontoret vil ligge sentralt på Skøyen i Fram Eiendoms nybygg i Karenslyst allé 49. Flytting vil skje i begynnelsen av juni 2013.

Les mer
Storsagbruk til Sogn og Fjordane? Storsagbruk til Sogn og Fjordane?

Skogbruksnæringen i Sogn og Fjordane har bedt Norsk Treteknisk Institutt om å utrede potensialet for å bygge et nytt og moderne sagbruk i fylket, skriver firdaposten.no. Venstre-politikeren Jan Arve Midtbø mener Flora vil være et godt område for et slikt sagbruk, og har oppfordret lokalpolitikerne om å sørge for at man får frem et egnet industriområde.

Les mer
Skogeierforbundet runder 100 Skogeierforbundet runder 100

Norges Skogeierforbund runder 100 år i 2013. Jubileet vil bli brukt til å synliggjøre skogbruket som en moderne, fremtidsrettet og bærekraftig næring. – I stedet for å være tilbakeskuende og gi ut en tradisjonell historiebok vil vi lage seks korte videoer om dagens moderne skogbruk som skal distribueres på nett utover i året, forteller administrerende direktør Gudbrand Kvaal.

Les mer
Statskog kan snart se inn i fremtiden. Statskog kan snart se inn i fremtiden.

Statskog har lagt alle sine eiendommer i et kartsystem. Med et nyutviklet dataverktøy kan de se hvor mye hogstmoden skog det vil være i et hvilket som helst skogområde hvert år de neste 100 årene.

Les mer
Fem tømmerkaier prioritert for tilskudd Fem tømmerkaier prioritert for tilskudd

Fem prosjektforslag for oppgradering og nybygging av tømmerkaier, av totalt 14 interesserte, blir nå inviterte av Statens landbruksforvaltning (SLF) til å gå videre med å utarbeide fullstendig søknad.

Les mer
Moelven Iso3 AS overtar Langmoen Moelven Iso3 AS overtar Langmoen

Moelven Iso3 overtok Moelven Langmoens AS fabrikk i Moelv fra nyttår for å samle spesialprodukter og skaffe lokaler for framtidig ekspansjon. Alle ansatte blir med videre.

Les mer
Julegave til Moelven: Rammeavtale med Optimera på 400 Mkr Julegave til Moelven: Rammeavtale med Optimera på 400 Mkr

Moelven har inngått en rammeavtale med byggevarekjeden Optimera på ca. 400 millioner kroner. Avtalen har Moelven fått i sterk konkurranse med svenske trelastleverandører, skriver Moelven i en pressemelding.

Les mer
Stadig nærmere salg av Folla Stadig nærmere salg av Folla

(Oppdatert 2013.01.31) Södra og østerrikske Mayr-Melnhof Karton har kommet langt i retning av en avtale om at Mayr-Melnhof Karton kjøper 100 % av aksjene i Södra Cell Folla AS og dermed overtar massefabrikken i Follafoss. Det skal gjøres mye formelt arbeide før det hele er i orden, men man regner med en oppstart av fabrikken før påske.

Les mer
Moelven får broleveranser i Østerdalen Moelven får broleveranser i Østerdalen

2012.12.20 Direktør Åge Holmestad i Moelven Limtre AS skriver i dag under kontrakt på levering av to limtrebroer på Rv 3 ved Åsta. Kontrakten er med AF-gruppen og er på i underkant av NOK 20 millioner. Den vil ha stor betydning for sysselsettingen for limtreprodusenten utover våren 2013.

Les mer
Moelven Eidsvold Værk bygger om i saghuset

Moelven Eidsvold er i ferd med en mindre ombygging i saghuset. Småtømmerlinjen får en profileringsmaskin (AriVislanda P-670/2) med kringutrustning. Prosjektet er under gjennomføring nå i desember.

Les mer
BRUKS-agenturet til Fønhus BRUKS-agenturet til Fønhus

Fønhus Maskin AS i Larvik har inngått en forhandler/agentavtale med det svenske konsernet BRUKS AB. Avtalen gjelder salgsrett for alle produkter i hele BRUKS Groups sortiment for sagbruk og bioenergi i Norge, og den vil tre i kraft fra nyttår.

Les mer
Ny tørkekapasitet til Södra Värö Ny tørkekapasitet til Södra Värö

Södra Timber Värö skal investere i mer tørkekapasitet. Södra Timber har bestilt tre kanaltørker til sagbruket i Värö for å møte behovet ved den planlagte produksjonsøkningen. Arbeidet innledes umiddelbart, og produksjonsstart er beregnet til september 2013, fremgår det av en pressemelding fra Södra.

Les mer
Tørkestyringspatent til Valutec Tørkestyringspatent til Valutec

Den europeiske patentorganisasjonen EPO har innvilget Valutec et patent for adaptiv styring av behovet for tørkeluft ved virkestørking. – For et sagbruk som skjærer 150.000 m3 tømmer/år, innebærer metoden en mulighet for innsparinger på ca, SEK 1,2 millioner kroner pr. år, sier Robert Larsson, vd i Valutec.

Les mer
Bellona skal samarbeide med Norske Skog om miljø Bellona skal samarbeide med Norske Skog om miljø

Norske Skog og Miljøstiftelsen Bellona inngår en samarbeidsavtale om å skape en mer miljø- og klimavennlig verdikjede. Norske Skog har de siste 20 årene gjennomført betydelige investeringer på å effektivisere energiforbruket og redusere klimagassutslippene. Selskapet har i flere år mottatt anerkjennelse fra det internasjonale Carbon Disclosure-prosjektet (CDP) for samfunnsansvar gjennom rapportering av klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner.

Les mer
Avispapir mest lønnsomt for Stora Enso Avispapir mest lønnsomt for Stora Enso

– Nedleggingen av en papirmaskin på Hylte Bruk er den femte papirmaskinen som blir stoppet siden jeg tiltrådte som konsernsjef, fastslår Stora Ensos konsernsjef, Jouko Karvinen, som har vært i stillingen i seks år. – Gjør man slike produksjonsnedskjæringer tidlig i prosessen og på riktig måte, får man en kostnadssituasjon som gjør at man kan tjene penger til tross for markedet, hevder han overfor det svenske tidsskriftet Aktiespararen.

Les mer
Arkitektene skal ta treet inn i byen og opp i høyden Arkitektene skal ta treet inn i byen og opp i høyden

Norske Arkitekters landsforbund er, sammen med Norsk Treteknisk Institutt, vinner av et offentlig anbud om prosjektledelse av satsingen «Tre & By». Prosjektet skal mobilisere utvikling i bruk av tre i urbane områder og er initiert av Innovasjon Norge/Trebasert Innovasjonsprogram.

Les mer
VTT tildelt europeisk innovasjonspris for ny biooljeteknologi VTT tildelt europeisk innovasjonspris for ny biooljeteknologi

Det finske forskningssenteret VTT har, i samarbeide med energiselskapet Fortum, maskin- og utstyrsleverandøren Metso og skogindustriselskapet UPM, utviklet en teknologi som muliggjør kogenerering av varmeenergi og bioolje i det samme kraftanlegget på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. For denne teknologien er VTT tildelt en utviklingspris av den europeiske organisasjonen for forsknings- og teknologiorganisasjoner, EARTO.

Les mer
Lars Idermark ny konsernsjef i Södra Lars Idermark ny konsernsjef i Södra

Styret i den svenske skogeierforeningen Södra har utnevnt Lars Idermark til ny konsernsjef. Han er i dag konsernsjef for PostNord.

Les mer
Tilskudd til moderne treindustri

Som en del av tiltakspakken for treforedlingsindustrien som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett for 2012, ble det bevilget 50 millioner kroner under Landbruks- og matdepartementet. Av disse disponerer LMD 1,5 millioner kroner til tiltak for å styrke utviklingen av fremtidsrettet utnyttelse av skogressursene i Norge, slik at disse kan brukes lønnsomt og bærekraftig. 

Les mer
Tomografen kan revolusjonere treindustrien Tomografen kan revolusjonere treindustrien

Kommersielt utstyr for datatomografering (CT), såkalt skiktrøntgen, av skurtømmer finnes nå på markedet. Tomografen gir et fullstendig bilde av tømmeret indre egenskaper, noe som igjen kan muliggjøre økt foredlingsverdi med ca. 10 prosent, ifølge svenske SP, som har koordinert utviklingsprosjektet for utstyret.

Les mer
Tilrettelegging viktigst for å redusere sykefravær

Syv av ti arbeidstakere mener forebygging er viktigst for å redusere sykefraværet. Samtidig innrømmer en av fem sjefer at de ikke jobber forebyggende.

Les mer
Almab til Fønhus Maskin Almab til Fønhus Maskin

Med virkning fra 1. desember har Fønhus Maskin AS overtatt markedsføringen av det omfattende produktprogrammet til Almab AB, fremgår det av en pressemelding fra Fønhus Maskin. Programmet omfatter bl. a. tørr- og råsorteringer, høvlerier, fingerskjøtanlegg og malelinjer.

Les mer
Skogprodukter for 6 milliarder kroner i 2011 Skogprodukter for 6 milliarder kroner i 2011

Samlet ble det produsert skogprodukter for om lag 6 milliarder kroner i 2011. Det viser Stastistisk sentralbyrås totalregnskap for skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, melder LMD. 

Les mer
30 millioner i forskningsmidler til Borregaard 30 millioner i forskningsmidler til Borregaard

Borregaard har fått 30 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets øremerkede midler til treforedling. Midlene skal brukes over tre år på innovasjonsprosjekter basert på tømmer.

Les mer
Moelven-produkter på Island Moelven-produkter på Island

Nå selger også Moelven høvlede trevarer til Island. Salget går via selskapets salgskontor i Danmark, som igjen selger til Bauhaus på Island.

Les mer
Intensjonsavtale om rekvisitakjøp for Saugbrugs Intensjonsavtale om rekvisitakjøp for Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs AS har tegnet intensjonsavtale med TESS Østfold AS om etablering av TESS Partnershop i papirfabrikken i Halden. Selskapet er en av Østfolds største industribedrifter. Det har tatt relativt kort tid å komme til enighet om en intensjonsavtale. I følge intensjonsavtalen skal en Partnershop etableres for fem års drift, med opsjon for ytterligere fem år.

Les mer
Enova vil satse milliarder på industrien Enova vil satse milliarder på industrien

I løpet av de neste årene vil Enova bruke opptil tre milliarder kroner på energieffektivisering i norsk industri. – Nå er tiden inne for at industrien realiserer potensialet og dermed gevinstene som følger av en satsning på energieffektivisering og fornybar energi, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

Les mer
Norske Skog vil konsolidere Norske Skog vil konsolidere

Norske Skog brukte 10 milliarder kroner til kjøp av Parenco og Walsum, mens det gikk en milliard til det mislykkede flyttingsprosjektet for Union PM7. Dette kunne Tore Hansesætre fra Norske Skogindustrier ASA fortelle på årets Treforedlingsforum, der han også fremholdt at konsernet har redusert sine faste kostnader og har kontroll på sin gjeldsgrad.

Les mer
Store muligheter for norsk skogindustri Store muligheter for norsk skogindustri

Norsk skogbasert industri har uante muligheter i fremtidens bioøkonomi. En viktig forutsetning er redusert bruk av oljepenger, bedre og mer stabile rammebetingelser og økt satsing på innovasjon og utvikling. Dette var hovedpoeng i et engasjert og velpresentert åpningsforedrag av administrerende direktør Stein Lier-Hansen på årets Treforedlingsforum.

Les mer
Treforedlingsprisen til forskere og industriutvikler Treforedlingsprisen til forskere og industriutvikler

(Oppdatert 28.11.2012) Treforedlingsprisen for 2012 ble på årets Treforedlingsforum delt ut til tre personer med lang fartstid i bransjen; Hans Erik Høydahl, Klaus Møller og Per Arne Syrrist. De to førstnevnte har drevet med forskning og teknologiutvikling, mens Syrrist har vært engasjert i utviklingen av norsk treforedlingsindustri, fremgår det av begrunnelsen for pristildelingen.

Les mer
Renholmen utvikler mekanikk til RemaSawco-skanner Renholmen utvikler mekanikk til RemaSawco-skanner

Det svenske selskapet Renholmen har nå utviklet mekanikken til det nye bordscanningsystemet som RemaSawco presenterte på Trä & Teknikk i august. ProSortQ har fått en unik stativløsning som gjør det mulig å lese av virkets alle fire sider, uten at det vendes. Løsningen er betydelig kortere enn man har sett tidligere, og oppfyller høye krav når det gjelder kvalitet, kapasitet og muligheter for spesialsortering.

 

Les mer
Grunnsten for biodieselproduksjon Grunnsten for biodieselproduksjon

2012.11.13 Byggingen av verdens første bioraffineri som skal produsere trebasert fornybar diesel i Lappeenranta pågår etter tidsplanen. Grunnstenen for UPM Lappeenranta Biorefinery ble lagt ned 12. november. Byggingen av anlegget startet sist sommer, og bioraffineriet skal starte med produksjon av fornybar diesel laget av tallolje i 2014, fremgår det av en pressemelding fra UPM.

Les mer
Avtale om riving av Follum Avtale om riving av Follum

Treklyngen, som er opprettet av Viken Skog for å etablere ny virksomhet på industriområdet på Follum, har inngått avtale med AF Decom om riving av store deler av bygningsmassen på Follum. Blant annet administrasjonsbygget, verkstedet og ferdigvarelageret mot PM7 vil bli stående, melder ringblad.no.

Les mer
Store ambisjoner for skog- og trebaserte verdikjeder Store ambisjoner for skog- og trebaserte verdikjeder

– Landbruks- og matmeldingen er også en skogmelding med store ambisjoner for de mange skog- og trebaserte verdikjedene. Skal vi lykkes må vi sette av ressurser til kunnskapsutvikling, blant annet gjennom forskning, fremholdt statssekretær Harald Oskar Buttedahl i sitt åpningsinnlegg under workshopen «Nasjonal forskningsagenda for norsk skogsektor» som nylig ble arrangert i regi av Norges skogeierforbund, Treindustrien og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Les mer
Noen er lagt ned, men Hellefoss tjener penger igjen Noen er lagt ned, men Hellefoss tjener penger igjen

Med et rekorddårlig resultat i 2011 på minus 19,8 Mkr skulle man tro at det også ser mørkt ut for Hellefoss AS, en av de minste norske gjenværende papirfabrikker. Slik er det likevel ikke, hevder daglig leder Trond Lindborg overfor den lokale nettavisen Eikernytt.no. Vafos AS, der Lindborg også er daglig leder, fikk et resultat for 2011 på over åtte millioner kroner.

Les mer
Økt trelastproduksjon ved Mönsterås Økt trelastproduksjon ved Mönsterås

På tross av de rådende økonomiske forhold holder Södra Timber produksjonen oppe ved sine bedrifter. Ved enkelte av dem, blant annet ved Södra Timber Mönsterås, har til og med produksjonen økt, melder Södra.

Les mer
Sverige og Brasil skal samarbeide innen bioraffinering Sverige og Brasil skal samarbeide innen bioraffinering

01.11.2012 Gjennom å kombinere effektive prosesser, verdikjeder og logistikk for både lignin og cellulose, kan Sverige og Brasil utvikle nye veier for bioraffinering, skriver Papernet.se. Polynol er et nystartet prosjekt i samarbeide mellom Innventia samt selskap og forskningssentre i Sverige og Brasil. Prosjektet ble presentert på Nordic Wood Biorefinary Conference 2012 i Helsingfors.

Les mer
Mindre underskudd for Norske Skog Mindre underskudd for Norske Skog

God kapasitetsutnyttelse med høy eksport og lavere kostnader i tredje kvartal motvirket effektene fra den svake markedsutviklingen i Europa og Australia for Norske Skog. Resultatet for tredje kvartal ble et underskudd på 433 Mkr, mot 1.841 i underskudd tilsvarende kvartal i 2011. Sterk kontantstrøm medførte dessuten en betydelig reduksjon av gjeld.

Les mer
Jan Oksum ny styreleder i Borregaard Jan Oksum ny styreleder i Borregaard

Siv.ing. Jan Anders Oksum er valgt til styreleder i det nylig børsnoterte Borregaard. Oksum har bred erfaring fra treforedlingsindustrien, blant annet som tidligere konsernsjef i Norske Skog og styremedlem i Sodra Cell.

Les mer
Gode markeder ga sterkt resultat for Borregaard Gode markeder ga sterkt resultat for Borregaard

30.10.2012 Borregaards driftsinntekter ble på 999 mill. kroner i 3. kvartal, mot 957 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Driftsresultatet (EBITA) ble 170 mill. kroner, mot 172 mill. kroner i 3. kvartal i fjor. Det gode resultatet skriver seg i hovedsak fra gode markedsforhold for flere av selskapets markedsområder, fremgår det av Borregaards første resultatmelding etter noteringen på Oslo Børs 18. oktober.

Les mer
Mange vil kjøpe statens skoger Mange vil kjøpe statens skoger

30.10.2012 Statskog er i gang med det største statlige eiendomssalget i moderne tid. Da 22 skogteiger nylig ble lagt ut for salg, ble de fleste solgt i løpet av bare en uke, melder nyhetsbyrået Newswire.

Av Kjell M. Kaasa, Newswire

Les mer
Langsiktige utfordringer for eksportrettet industri Langsiktige utfordringer for eksportrettet industri

Et utfordrende marked for industritre samt en svak Euro har bidratt til at Moelven endte med et driftsresultat for tredje kvartal på minus NOK 14 millioner. Moelvens konsernsjef mener utfordringene for konkurranseutsatt- og eksportrettet industri kan vare en stund.

Les mer
Anleggsstart for Åsta bro Anleggsstart for Åsta bro

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum markerte onsdag 24. oktober den offisielle anleggsstart for prosjektet Åsta bro på Rv3 i Hedmark. 

Les mer
Økt tømmerhogst tredje kvartal Økt tømmerhogst tredje kvartal

Det ble hogd 2,1 millioner kubikkmeter tømmer for salg i 3. kvartal 2012 viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning på 14 prosent fra 3. kvartal i 2011. Den gjennomsnittlige tømmerpris falt fra 358 til 315 kroner per kubikkmeter i den samme perioden, melder Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Negativt for Södra Negativt for Södra

Svak konjunktur og sterk svensk krone påvirker Södras resultat for årets tre første kvartal negativt, melder konsernet i en pressemelding. En svak internasjonal konjunktur og kraftig forandrede valutakurser preger markedene for Södras hovedprodukter og bidrar til et negativt resultat på SEK 588 M for årets tre første kvartal.

Les mer
Mat med gran Mat med gran

Danmark er ikke kjent som det store skoglandet, men danskene har både grantrær, fantasi og sans for gode smaker. Dette har blant annet gitt seg utslag i en ny kokebok, «Mad med gran», som skal gi danskene inspirasjon til å trekke grantreet helt inn i kjøkkenet og ned på tallerknene.

Les mer
Stor usikkerhet for trelastindustrien i Europa Stor usikkerhet for trelastindustrien i Europa

Hovedbudskapet i presentasjonene under den åpne delen av Softwood Conference i regi av den europeiske sagbruksorganisasjonen (EOS) var at det fortsatt råder stor usikkerhet rundt markedsutviklingen og at det vil ta tid å gjenopprette det europeiske markedet for trelast.

Les mer
Borregaard verdsatt til 2,1 milliarder Borregaard verdsatt til 2,1 milliarder

19.10.2012 Borregaard ble verdsatt til rundt 2,1 milliarder kroner da selskapet ble notert på Oslo Børs den 18. oktober, etter å ha vært en del av Orkla siden 1986. Administrerende direktør Per Sørlie ga uttrykk for tilfredshet over at kursen ble rundt 21 kroner første noteringsdag, litt i overkant av introduksjonskursen.

Les mer
Dalum Papir legges ned Dalum Papir legges ned

Dalum Papir AS i Odense, Danmark, stopper produksjonen i slutten av 2012. Nedleggelsen omfatter også avsvertningsanlegget Maglemølle ved Næstved på Sjælland. Dermed er det slutt for Danmarks siste papirfabrikk og for en virksomhet som skriver seg tilbake til 1874.

Les mer
Anders Lindh til Moelven Våler Anders Lindh til Moelven Våler

Siv.ing Anders Lindh (41) er ansatt som ny fabrikkdirektør ved Moelven Våler. Han overtar stillingen etter Ole Helge Aalstad, som hadde sin første arbeidsdag som divisjonssjef i Moelven Timber mandag 1. oktober.

Les mer
Trebasert innovasjonsprogram fortsetter Trebasert innovasjonsprogram fortsetter

I forslaget til statsbudsjett for 2013 ligger bevilgningen til Trebasert Innovasjonsprogram på nivå som tidligere – 28 millioner kroner. Dette skal man benytte sammen med et innhugg i de generelle bedriftsvise virkemidlene i Innovasjon Norge.

Les mer
Jan Oksum kan bli ny styreleder i Borregaard Jan Oksum kan bli ny styreleder i Borregaard

Som tidligere nevnt, er det nå Orkla-eide Borregaard planlagt notert på Oslo Børs fra 18. oktober. Når det ringes med bjellen for Borregaard på børsen, blir administrerende direktør Per A. Sørlie 3,185 Mkr rikere. Dette er hjemlet i en bonusavtale som skal sikre at ledelsen ikke forlater selskapet ved salg eller børsnotering, skriver Dagens Næringsliv. Avisen skriver også at enten Terje Andersen eller Jan Oksum blir styreleder i Borregaard.

Les mer
Krav om økt avvirkning Krav om økt avvirkning

03.10.2012 Riksrevisjonen har nylig fremlagt en rapport om skogbruket i Norge. Her slår de fast at det avvirkes for lite skog i Norge, og ber samtidig regjeringen om å bedre tilgjengeligheten til skogressursene gjennom infrastrukturtiltak, melder skogeier.no.

Les mer
Norske Skog Golbey 20 år Norske Skog Golbey 20 år

03.10.2012 Sist helg feiret Norske Skog Golbey fabrikkens første 20 år tre hele dager til ende. Fredag 28. september deltok inviterte gjester i en seremoni, der både konsernsjef Sven Ombudstvedt og administrerende direktør i Norske Skog Golbey, Yves Bailly, hilste fra konsernledelsen og fabrikkledelsen.

Les mer
Farmandprisen til Norske Skog Farmandprisen til Norske Skog

02.10.2012 Norske Skog er tildelt Farmandprisen 2012 for beste årsrapport for 2011 i gruppen for børsnoterte selskap. Konsernet er tidligere tildelt prisen, som er den eldste og mest prestisjefylte pris for årsrapporter i Norge, i 1991 og 1999.

Les mer
Sunland papirfabrikk selges igjen Sunland papirfabrikk selges igjen

02.10.1012 SCAs overtagelse av den europeiske tissuevirksomheten til Georgia-Pacific ble fullført i sommer. En av betingelsene for at EU godkjente transaksjonen, var at visse deler av virksomheten, blant annet SCA Hygiene Products i Drammen, måtte selges.

Les mer
Borregaard prises til opp mot 3,5 milliarder Borregaard prises til opp mot 3,5 milliarder

01.10.2012 Orkla ASA har sendt melding til Oslo Børs om at konsernets rådgivere mener Borregaard er verdt mellom 3,0 og 3,5 milliarder kroner, inklusive gjeld. Konsernet legger ut 81 millioner aksjer til salg, tilsvarende 81 % av Borregaards aksjekapital. «Det forventes at Tilbudsaksjene tilbys for salg til en pris på mellom NOK 20 og NOK 25 pr. Tilbudsaksje» skriver Orkla i børsmeldingen.

Les mer
Nedskjæringer for Nordic Paper i Säffle Nedskjæringer for Nordic Paper i Säffle

20.09.2012 Nordic Paper har varslet et trettitalls ansatte ved fabrikken i Säffle om oppsigelse. Tiltaket angis å være et ledd i et effektiviseringsprogram for å øke lønnsomheten, fremgår det av en melding på papernet.se.

Les mer
Jubileum hos Stridsbergs Jubileum hos Stridsbergs

Stridsbergs Norge AS på Stange feiret lørdag 15. september sitt 25 års jubileum på Domkirkeodden på Hamar.

Les mer
Borregaard klar for børsen Borregaard klar for børsen

19.09.2012 Orkla ASA går nå videre i prosessen som skal føre til notering av Borregaard ASA på Oslo Børs, fremgår det av en pressemelding fra konsernet. Ifølge nettstedet E24 var styreleder Stein Erik Hagen ikke fornøyd med budet fra norske eller øvrige interessenter.

Les mer
Skogsdram med granskudd og vanillin Skogsdram med granskudd og vanillin

Kjennere av treforedlingsindustrien vet at det kan lages utmerket etanol («sprit») av sulfittavlut, men den som i dag produseres i Norge, brukes kun til tekniske formål. Nå er det lansert en skogsdram, Gran Reserve, der smaken i det vesentlige er basert på friske granskudd og vanillin fra sulfittavlut. Fra før har man Markavitt, en fatlagret akevitt med smak fra blant annet granskudd.

Les mer
Brann ved BH Kvelde Brann ved BH Kvelde

03.09.2012 Mandag ettermiddag sendte Bergene Holm AS ut melding om at treinteriøravdelingen Kvelde er rammet av brann. Det har etter hvert vist seg at bygningen for overflatebehandlingsanlegget har brent ned til grunnen.

Les mer
Södra Timber tar markedsstopp Södra Timber tar markedsstopp

Prisene på skurlast har steget langsomt i andre kvartal 2012, men samtidig er byggemarkedet fortsatt svakt på stort sett samtlige markeder, melder Södra Timber i en pressemelding. Dette gir svak lønnsomhet, noe som har ført til at selskapet iverksetter produksjonsbegrensninger.

Les mer
Landbruks- og matministeren imponert over Borregaard Landbruks- og matministeren imponert over Borregaard

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk lære mer om produksjon av biodrivstoff og avanserte polymerer basert på tre da han besøkte Borregaard i Sarpsborg tirsdag 16. juni.

- Jeg er imponert over det jeg har sett her i dag, sa landbruks- og matministeren ved avslutning av besøket, heter det i en pressemelding fra LMD.

Les mer
Gapro kjøper Vikan Trelast

Gapro kjøper Vikan Trelast A/S i Namsos, og overtar selskapet den 1 juli, melder Gapro Norge AS i en pressemelding.  Selskapet er en av Nord-Norges største produsenter og leverandør av listverk til byggevarehandelen og industrien. Vikan hadde i 2008 en omsetning på ca. NOK 48 M og har 12 ansatte. Dette er det sjette høvleriet Gapro har kjøpt i Norge siden 2003, hvorav tre er nedlagt.

Les mer
Ny nedbemanning i Norske Skog Ny nedbemanning i Norske Skog

2009.06.12 Den globale etterspørselen etter avis- og magasinpapir er redusert som følge av lavere annonsevolumer og strukturelle endringer. Norske Skog iverksetter en rekke tiltak for å redusere kostnadene i tråd med endringer i markedet, fremgår det av en pressemelding fra konsernet. Bemanningen på Follum skal reduseres med 80 personer, mens eventuell bygging av nytt blekeri på Skogn kan bety en ny giv for konsernets første og en av de mest kostnadseffektive fabrikker. De foreslåtte tiltakene vil ha en positiv resultateffekt på 230 millioner kroner allerede fra andre halvår 2009. Helårseffekten fra 2010 er beregnet til 600–700 millioner kroner.

Les mer
100 må gå fra Pöyry i Finland

Etter gjennomførte forhandlinger med de ansatte er det nå klart at 100 personer i skogindustrigruppen til konsulentselskapet Pöyry Industry Oy i Finland mister sitt arbeide. De resterende blir permitterte inntil videre. Permitteringer som berører opptil 150 personer, kan bli gjort om til oppsigelser, fremgår det av en pressemelding fra Pöyry Industry Oy.

Les mer
Unionen ut av Norske Skog Unionen ut av Norske Skog

Investorselskapet Unionen AS har solgt sine 11.282.200 aksjer i Norske Skogindustrier ASA, en andel på rundt 5,9 % av konsernets aksjer. Bak selskapet står Petter A. Stordalen, Øystein Stray Spetalen og Ove Gusevik. Aksjene ble solgt til en pris på NOK 11,50/aksje, en rabatt på 12 prosent i forhold til torsdagens sluttkurs. Dette innebærer et tap på rundt 350 Mkr for Unionen AS. Øystein Stray Spetalen har meddelt at han trekker seg fra styret i Norske Skog, der han var nestleder, med øyeblikkelig virkning.

Les mer
Redusert produksjonsnedgang for trelast

Nedgangen i produksjon av skurlast i Sverige og Norge ser ut til å avta noe i forhold til tidligere i år, mens den var fortsatt sterk i Finland. For det enkelte land var den i årets fire første måneder henholdsvis 16 % i Sverige og 20 % i Norge, mens Finland hadde den sterkeste produksjonsnedgangen med 28 % lavere produksjon 1. tertial 2009 enn tilsvarende periode i 2008. Importen av skur- og høvellast til Norge fra Finland og Sverige ble redusert med henholdsvis 64 og 29 % i perioden.

Les mer
Metsäliitto planlegger biodieselfabrikk

2009.06.04 Den finske Metsäliitto-gruppen, som blant annet er hovedeier i M-real, Metsä Botnia og Metsä Tissue, planlegger å bygge en biodieselfabrikk i Østersjø-området sammen med det finske bioenergiselskapet Vapo. Man undersøker blant annet en lokalisering i Sverige, melder papernet.se.

Les mer
Prisøkningen på masse fortsetter

Södra Cell har meldt flere prisøkninger på masse den senere tid, og Foex NBSK-indeksen viser at de oppgående utviklingen i masseprisen holder seg og ble forsterket tirsdag etter pinse, da indeksen steg med hele USD 5,99 fra foregående ukes notering.

Les mer
Moelven Valåsen øker produksjonsprognosen

2009.06.04 Moelven Valåsen trenger ikke lenger gå ned i produksjonsvolum, hvilket betyr at 35 av de 83 ansatte som ble oppsagt i april, nå får beholde jobbene sine, skriver woodnet.se.

Les mer
For full maskin igjen på Eidsvold Værk

2009.06.03 De permitterte ansatte på Moelven Eidsvold Værk AS har hatt ekstra grunn til å hvile godt ut denne pinsehelga. Fra og med 2. juni kunne de glede seg over å være tilbake igjen i full jobb. Dermed er tilstanden tilbake til normal produksjon ved sagbruket og høvleriet på Eidsvold.

Les mer
Terminalutvidelse med limtre Terminalutvidelse med limtre

2009.06.03 Onsdag 27. mai åpnet Oslo Lufthavn en ny del av terminalbygget. Med 4.000 nye kvadratmeter fordelt på to etasjer, 14 innsjekkingsskranker og et nytt bagasjeanlegg, vil OSLs passasjerer nå oppleve en større og mer effektiv terminal. Limtrekonstruksjonene som teminalen er basert på, er i sin helhet levert av Moelven Limtre AS.

Les mer
Ny daglig leder på Moelven Massivtre AS

2009.06.03 Siv.ing. Knut Strand er ansatt som ny daglig leder i Moelven MassivTre AS. Han kommer fra stillingen som adm. dir. på Hunton Fiber AS i Gjøvik. Han begynte i stillingen 18. mai. Moelven MassivTre har hatt svake resultater de siste årene og Knut Strand er ansatt for å prøve å få bedriften over i lønnsom drift.

Les mer
Tegn til liv i byggevaremarkedet

Det er nye tegn til liv i byggevaremarkedet, melder Bergene Holm AS i sitt nyhetsbrev. Selskapet gjennomfører nå endringer i rabatter og priser, denne gangen motsatt vei av det som har vært vanlig de siste 18 måneder. Årsaken er økt kostnadspress på råstoff til høvleri- og impregneringsbransjen. Valget står mellom å bli ute av stand til å levere eller å redusere rabattene.

Les mer
STFI-Packforsk under nytt navn

Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut (STFI), som for noen år siden gikk sammen med Packforsk, markerer nå sin rolle som innovasjonspartner for andre bedrifter og organisasjoner med et nytt navn, Innventia.

Les mer
Asplund-medaljen til Jan Hill Asplund-medaljen til Jan Hill

«The Arne Asplund Mechanical Pulping Award 2009» ble tildelt Jan Hill, Norske Skog, under International Mechanical Pulping Conference i Sundsvall 3. juni. Prisen regnes som den høyeste utmerkelse som tildeles innen mekanisk masseteknologi.

Les mer
Lundteigen krever krisepakke til treforedling

Per Olaf Lundteigen (Sp) er redd for at norsk treforedlingsindustri kan klappe sammen. Han vil at staten bidrar tungt i en stor snuoperasjon, fremgår det av en melding fra NoBio, basert på et oppslag i Nationen. 

– Norske Skog har bedt om 100 millioner kroner i støtte til et anlegg på Follum som skal lage biodiesel av trevirke. Slike prosjekter må prioriteres på topp, sier Lundteigen.

Les mer
Saugbrugs søker om etablering av nytt avfallsdeponi

11.05.09 Norske Skog Saugbrugs søker om etablering av nytt deponi på Øberg i Halden kommune i Østfold.Øberg deponi benyttes per i dag av Norske Skog Saugbrugs. Deponiet har vært i bruk siden 1992. Fraksjoner som har vært deponert her er; aske og bedsand fra multibrenselkjelen, barkholdig sand fra vaskeprosess i tømmerrenseriet, slam fra biologisk renseanlegg, bark og restavfall. Dette fremgår av en kunngjøring i Halden Arbeiderblad og Norsk lysingsblad.

Les mer
Byggskolen 50 år

Byggskolen, tidligere Norges Trelastskole, er en privat stiftelse som tilbyr utdanning skreddersydd for bygg- og treindustrien. Her får man fagopplæring og 2-årig teknisk fagskole på hel- eller deltid. I tillegg har skolen en rekke kortere etter- og videreutdanningsmoduler som kan settes sammen til en fullverdig utdanning over tid. Byggskolen kan også bistå i utvikling av skreddersydde opplæringspakker ved behov. I år er det 50 år siden Norges Trelastskole ble offisielt åpnet.

Les mer
Nye Moelven-ordre for 115 millioner

Moelven ByggModul AS er i positiv drift om dagen og har fått flere bestillinger som sikrer full drift på alle tre produksjonslinjer fram til august. Bedriften er på 35 prosent av årsbudsjett og har solgt for 115 millioner siden påske.

Les mer
Norske Skog får lån fra Innovasjon Norge

Norske Skog tar opp et langsiktig lån på 250 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Lånet har tolv års løpetid med to års avdragsfrihet, og er knyttet til finansiering av utviklingsprosjekter på Norske Skog Skogn. Prosjektene gjennomføres for å forbedre konkurransekraften ved fabrikken gjennom redusert energibehov og forbedret kvalitet.

Les mer
Ny låneavtale gir Peterson pusterom Ny låneavtale gir Peterson pusterom

Peterson-konsernet med hovedsete i Moss har fått forlenget innbetalingsfristen på et 380 Mkr stort obligasjonslån, skriver moss-avis.no. Avtalen er inngått etter flere ukers intense forhandlinger.

Les mer
Norske Skog 1. kvartal 2009: Svakt resultat etter betydelig volumsvikt Norske Skog 1. kvartal 2009: Svakt resultat etter betydelig volumsvikt

Norske Skogs resultat for første kvartal 2009 er betydelig lavere enn resultatet i fjerde kvartal 2008, men allikevel noe bedre enn i første kvartal i 2008. Resultatet er sterkt negativt påvirket av kraftig fall i den globale etterspørselen etter avis- og magasinpapir.

Les mer
Produksjonsstart for Iso3 Produksjonsstart for Iso3

Styret i Moelven Iso3 har fattet beslutning om å investere i produksjonsutstyr for å kunne levere bindingsverkskonseptet Iso3 når de nye tekniske forskriftene blir gjeldende fra 1.august 2009. Iso3 er den eneste løsningen som klarer kravet til U-verdi i vegg på 0,18 med 20 cm isolasjonstykkelse. Produksjonen vil starte opp hos Mjøsplast i Moelv, og senere flyttes til Moelven Eidsvold Værk, fremgår det av en pressemelding fra Moelven.

Les mer
Ulfsbøl nytt æresmedlem i TTF Ulfsbøl nytt æresmedlem i TTF

Disponent Leif Arve Ulfsbøl ved Eidskog Stangeskovene AS ble på årets generalforsamling i Treindustriens Tekniske Forening (TTF) utnevnt til æresmedlem i foreningen. Han har tidligere blant annet vært styreleder i foreningen fra 1996 til 1997, og er nå styreleder i bransjeforeningen Treindustrien.

Les mer
Jan Roger Lund ny TTF-leder Jan Roger Lund ny TTF-leder

Produksjonssjef Jan Roger Lund fra Romerike Trelast AS ble valgt til ny styreleder i Treindustriens Tekniske Forening (TTF) på generalforsamlingen 23. april. Med seg som ny nestleder fikk han divisjonssjef Bård Inge Kjeldstad fra Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS. Lund overtok ledervervet eller Ola Trønsdal fra InnTre i Verdal.

Les mer
Knallstart for Duoformer på Skogn PM1

2009.04.24 Norske Skogs første papirmaskin, Skogn PM1, ble i mars igangkjørt etter ombygging der man satte inn en Duoformer fra Voith Paper i våtpartiet. Det meldes om en knirkefri oppstart og "kjempefin" formasjon, altså en tydeligvis vellykket ombygging.

Les mer
Rokkering av fabrikkdirektører i Norske Skog Rokkering av fabrikkdirektører i Norske Skog

2009.04.24 Svein Aurstad kommer tilbake til Skogn fra Albury, Wenche Ravlo reiser til Australia for å overta etter Aurstad, mens Oddvar Sandvei forlater Oxenøen for å tiltre en ny periode som fabrikkdirektør, denne gang ved Follum.

Les mer
Mindre hogst og fallende tømmerpriser

Foreløpige tall for skogavvirkning fra Statistisk Sentralbyrå viser at tømmersalget gikk ned med 11 prosent første kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Les mer
Moelven med 100 millioner i minus første kvartal Moelven med 100 millioner i minus første kvartal

2009.04.22 Kraftig fall i etterspørselen og et betydelig prisfall for mange produkter er årsaken til at Moelven tapte NOK 90 millioner kroner på driften i årets første kvartal. Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet endte på henholdsvis NOK 1.456 mill (1.951) og minus NOK 90 mill (pluss 110).

Les mer
Grønvold-Hansen tilbake til Tofte Grønvold-Hansen tilbake til Tofte

2009.04.21 Siv.ing. Christen Grønvold-Hansen (52) er utnenvt til ny sjef for Södra Cell Tofte. Han kommer fra stillingene som administrerende direktør i Voith Paper AS, Voith Paper AB og Voith Paper Service AB, og tiltrer sin nye stilling etter sommerferien.

Les mer
Nå vil unge studere realfag

2009.04.20 Ved NTNU øker søkertallene til realfag for tredje år på rad, i år med over tyveprosent. En tilfreds NTNU-rektor tror på fortsatt positiv utvikling – nå er det nemlig også blitt populært å bli lærer i realfag. Nesten dobbelt så mange som i fjor har søkt denne utdanningen.

Les mer
AbitibiBowater søker om konkursbeskyttelse

2009.04.17 Verdens største avispapirprodusent, AbitibiBowater, har i dag søkt om konkursbeskyttelse i USA og Cananda, fremgår det av en børsmelding fra konsernet. Selskapet har slitt med store gjeldsproblemer i lengre tid, og søker nå om en pause fra kreditorene for et siste forsøk på å finne en løsning. I praksis ender de fleste slike situasjoner med konkurs. Norske Skog er verdens nest største avispapirprodusent.

Les mer
Wallenbergprisen til ABB-ingeniører

Marcus Wallenberg-prisen for 2009 blir tildelt de finske ABB-ingeniørene dr. Jouni Ikäheimo (41), Vesa Kajander (47) og Bengt Velin (66). Prisen blir tildelt for deres banebrytende utvikling av direktedrift for papirmaskiner. Selve prisutdelingen finner sted ved en seremoni i Stockholm 28. september. Dagen etter vil det bli avholdt et symposium rundt temaet som er grunnlaget for pristildelingen.

Les mer
Vanskelig situasjon for skogbruket Vanskelig situasjon for skogbruket

2009.04.15 Norsk skogbruksnæring gjennomlever vanskelige tider. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk hadde onsdag 15. april et møte med representanter for skognæringen der man drøftet situasjonen og aktuelle tiltak.

Les mer
Tre velegnet for mat Tre velegnet for mat

Nyere forskning viser at tre er velegnet i næringsmiddelbehandling. Enkelte tresorter er mer hygieniske enn for eksempel plast og stål, fremgår de av seneste utgave av "Fokus på Tre".

Les mer
Doktorgrad om papirbrudd Doktorgrad om papirbrudd

2009.04.07 Siv.ing. Håkon Nordhagen forsvarte sin PhD-grad den 27. februar 2009. Arbeidet hadde tittelen «Development of Fracture Mechanics to Study End Use of Paper Webs». Veileder for oppgaven var professor Øyvind W. Gregersen.

Les mer
Nedgangen for trelastproduksjonen fortsetter

2009.04.05 Nedgangen i nordisk skurlastproduksjon fortsetter, viser tall fra Treindustrien. Fremdeles er nedgangen størst i Norge, med en reduksjon på 31 % for perioden januar–februar 2009, sammenlignet med samme periode 2008. I Finland var nedgangen 30 % og i Sverige 26 %. Importen av skur- og høvellast til Norge fra Finland og Sverige ble redusert med 40 % i samme periode.

Les mer
Midlertidige utslippskrav til Borregaard

2009.03.27 Borregaard i Sarpsborg får midlertidig endrede grenser ut 2009 for utslipp til vann. Grensene er strammet inn i forhold til nivåene som ble tillatt i september i fjor, etter at helsemyndighetene mente bedriften hadde vært involvert i spredning av legionella. Dette fremgår av en pressemelding fra Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Les mer
Limtre i full gang igjen

Moelven Limtre AS bemanner opp for fullt igjen over påske. Det er salgsøkning i standard limtrebjelker til byggevarehandelen som gis hovedæren for at de vel 100 ansatte som gikk over i tre dagers uke i slutten av januar nå kan glede seg over snart å være 100 prosent tilbake.

Les mer
Moelven storsatser på limtre i Sverige Moelven storsatser på limtre i Sverige

Moelven Töreboda velger å satse i lavkonjunkturen for å stå bedre rustet når det snur. Siden 2004 har bedriften arbeidet bevisst for å gå fra volumproduksjon til verdi, og nå står man foran det siste og største trinnet med å bygge en ny fabrikk for større limtrekonstruksjoner. De seneste årene har man investert i et nytt forretningssystem, bygget nye kontorlokaler i Töreboda, samt utviklet Europas mest moderne kappanlegg for høy service med raske leveranser. Moelven-konsernet satser på Moelven Töreboda på grunn av den erfaring og kompetanse bedriften har, fremgår det av en pressemelding.

Les mer
PR-guru tar «æren» for Union-bråket

2009.03.23 Den kjente PR-mannen Hans Geelmuyden tar på nettstedet E24 æren for å ha iverksatt det såkalte folkeopprøret i forbindelse med at Norske Skog besluttet å legge ned Union i 2005. Han mente fabrikken nesten havnet i Øystein Stray Spetalens og Petter Stordalens hender.

Les mer
Stora Enso flytter produksjon til Sverige

2009.03.18 Stora Enso melder at de vil flytte produksjon fra Finland til Sverige og planlegger satsinger inne konsernets svenske enheter. Årsaken er de kostnadsfordeler den svake svenske kronen gir. Virkesprisene er også mer fordelaktige i Sverige enn i Finland, melder papernet.no.

Les mer

Les mer
Södra etablerer egen organisasjon for virkesinnkjøp i Norge Södra etablerer egen organisasjon for virkesinnkjøp i Norge

I forbindelse med at innkjøpssamarbeidet om virkesinnkjøp mellom Södra og Norske Skog avsluttes i løpet av 2009, etablerer Södra en egen organisasjon for å ivareta innkjøp av virke og flis i Norge. Denne enheten, Södra Skog AS, vil ledes av Stein Altern som i dag er administrerende direktør for Södra Cell Tofte og Södra Cell Folla. Altern har lang erfaring fra arbeidet med Södra Cells fabrikker i Norge og et bredt kontaktnett i norsk virkesforsyning gjennom mange år i Norske Skog og Södra.

Les mer
Stor interesse for ny trainee-ordning Stor interesse for ny trainee-ordning

Over 100 var nylig til stede på et informasjonsmøte om kompetanseutvikling og karrieremuligheter i skogbasert næring. ForestFuture Trainee hadde invitert til et informasjonsmøte om ordningen for studenter ved UMB, der man også la vekt på kontakt med næringen som arbeidsgiver og lyttet til Landbruks- og matdepartementets mål for fremtidig politikk.

Les mer
Kebony erstatter teak i båter Kebony erstatter teak i båter

2009.03.13 Kebony fremstår som et fullgodt alternativ til teak, og mange båtprodusenter har valgt å legge Kebony istedenfor teak, hevder Kebony i en pressemelding. På «Sjøen for Alle» vil norske båtprodusenter vise frem Kebony båtdekk.

Les mer
Markedsstopp for Tofte og Folla Markedsstopp for Tofte og Folla

2009.03.13 På grunn av redusert etterspørsel og lageroppbygging har Södra Cell besluttet å begrense produksjonen av masse. Dette går ut over de norske fabrikkene, Tofte og Folla, som skal stå i to måneder. Disse fabrikkene velges fordi det betyr minst tap for konsernet. Virkeskostnadene er høyere i Norge og Tofte taper dessuten på at man ikke får samme betingelser på sin elkraftproduksjon som fabrikkene i Sverige.

Les mer
Storkontrakt til Borregaard

Borregaard har nylig inngått avtaler som sikrer bedriften leveranser på rundt 40.000 tonn acetatcellulose årlig de neste tre årene. Til sammen har avtalene en verdi på rundt 1,3 milliarder kroner. Det tilsvarer nesten en tredjedel av Borregaard ChemCells omsetning.

Les mer
Rekordleveranser fra Domsjö

Leveransene av spesialcellulose fra bioraffineriet Domsjö Fabriker var rekordstore i februar, melder mentoronline.se. Bedriftens administrerende direktør, Ola Hildinsson tror på et trendbrudd. Fabrikken leverte nærmere 20.000 tonn spesialcellulose, produsert for kunder i Asia.

Les mer
19 mill til mer bioraffineriutvikling 19 mill til mer bioraffineriutvikling

Norges Forskningsråd (NFR) har tildelt Borregaard inntil 19 millioner kroner i forskningsstøtte til videreutvikling av selskapets bioraffineri. Borregaard er et av verdens mest avanserte bioraffineri. Med tømmer som råstoff produserer selskapet miljøvennlige og bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff som alternativer til oljebaserte produkter, skriver norskindustri.no.

Les mer
Mer tre i landbruksbygg

Tre er et miljøvennlig og klimanøytralt materiale. - Norsk landbruk bør i langt større grad bygge sine hus i tre!, sa statssekretær Ola T. Heggem i et innlegg om bruk av treverk i nye landbruksbygg på konferansen «Økonomiske trebygg for friske og produktive storfe» på Lillestrøm.

Les mer
Norske bedrifter med på svensk emballasjeprosjekt

Men en prosjektramme på SEK 33 millioner skal forskere og industri i Sverige og Norge utvikle konkurransekraftig emballasje av fornybare rå¨varer fra skog- og jortbruk. Åtte universistet og forskningsinstiutt står bak et nasjonalt forskningsprosjekt med til sammen 16 selskap.

Les mer
Norske Skog og Södra avslutter innkjøpssamarbeid om virke

Södra og Norske Skog har kjøpt trevirke til sine norske fabrikker gjennom det felleseide selskapet WoodLog (Wood and logistics AS) siden 2000. På grunn av forskjellig behov hos de to partene har Södra nå valgt å avslutte innkjøpssamarbeidet for å etablere en egen virkesorganisjon i Norge, fremgår det av en pressemelding fra Norske Skog/Södra.

Les mer
Bioenergi truer treindustrien i Sverige

Bioenergisektoren favoriseres av støtte og monopolstilling, noe som vrir konkurransen i forhold til treindustrien. Dette mener Trä- och möbelindustriförbundet (TMF) i Sverige, som krever tiltak fra Regjeringen, skrier woodnet.se.

Les mer
Klar nedgang i nordisk trelastproduksjon

Produksjonen av skurlast i de nordiske land viste en klar nedgang i januar 2009 i forhold til samme måned året før. Størst var nedgangen i Norge, med 32 %, mens produksjonen i Finland gikk ned med 31 % og Sverige 26 %, viser tall fra Treindustrien.

Les mer
Massevirkeprisene synker i Sverige

Flere svenske skogindustriselskap senker nå massevirkeprisene. Korsnäs, Holmen, Mellanskog med flere har varslet prisreduksjoner den seneste tiden. Reduksjonene vil bli gjennomført med utgangspunkt i fjorårets rekordhøye prisnivåer, melder mentoronline.se.

Les mer
Industriinkubator utvikles på Fiborgtangen Industriinkubator utvikles på Fiborgtangen

Norske Skog og SIVA (Selskapet for industrivekstanlegg) har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av industriinkubator på Fiborgtangen. Tanken er å etablere et nytt selskap («Fiborgtangen utvikling») og gjennomføre et program over fem år. Norske Skog mener det ligger et stort potensiale i Skogn som kan utnyttes til mer enn i dag.

Les mer
Fokus på furu som ressurs Fokus på furu som ressurs

Tilgang og bruk av furuvirke skal analyseres i et nytt internasjonalt prosjekt. Furu kalles på engelsk «Scots pine», og prosjektet er initiert av skottene. Som en skjebnens ironi ble nesten all furu i Skottland utryddet på grunn av overdrevet beite av husdyr og vilt. Nå etablerer man ny furuskog, og trenger både å finne tilbake til gamle, og å utvikle nye og moderne bruksmåter. Arbeidet omfatter hele kjeden fra etablering og stell av skogen, via omsetning og prising av tømmer til oppdeling og videreforedling av treprodukter.

Les mer
Geriljamarkedsføring på Gløshaugen Geriljamarkedsføring på Gløshaugen

Moderne «geriljamarkedsføring» ble tatt i bruk for å gjøre studentene på Gløshaugen (NTNU) oppmerksomme på årets «Papirdag», der treforedlingsindustrien og de største bedriftene presenterte seg og fremtidens arbeidsmuligheter. Målgruppen var studentene i andre årskurs. Middelet var en skreddersydd kampanje der man lokket med en reisepremie på 25.000 kroner. Seansen trakk svært mange studenter til industriens plakatutstilling. De fleste ble også med på det påfølgende bedriftsbesøk på Skogn, med en velsmakende middag etterpå.

Les mer
Kebony åpnet ny fabrikk i Skien Kebony åpnet ny fabrikk i Skien

Det norske treteknologiselskapet Kebony åpnet i januar sin nye fabrikk i Skien og går med det fra pilotproduksjon til fullskala industriproduksjon av selskapets modifiserte trevirke som kan erstatte regnskogtømmer. Med det nye anlegget, som i første omgang vil produsere Kebony-trevirke for det norske markedet, øker selskapet sin kapasitet 10 ganger.

Les mer
Ny æra for Skogn PM1 Ny æra for Skogn PM1

Industrieventyret på Fiborgtangen startet med igangkjøringen av PM1 natt til 16. september 1966. I mars 2009 starter en ny epoke for den eldste av papirmaskinene ved Norske Skog Skogn - når fase 1 av fyllstoffprosjektet som bedriften gjennomfører, ferdigstilles. Prosjektleder Geir Augdal føler seg trygg på at papirkvaliteten på PM1 fra da av vil være vesentlig forbedret, papirmaskinen forberedt for ytterligere mange år med avispapirproduksjon - og konkurransedyktig i et krevende internasjonalt marked.

Les mer
Nytt kjelanlegg til Mjøsbruket Nytt kjelanlegg til Mjøsbruket

2009.03.13 Med en ny, forsiktig overdimensjonert, bioenergikjel, står Moelven Mjøsbruket nå godt rustet til å klare fremtidige energikrav fra trelasttørkene, samt til å levere energi i form av fjernvarme til skiproduksjon hos naboen, Madshus. En 8 MW hetvannskjel fra østerrikske Urbas har vært i drift siden før jul. Til nå er både prosjektledelse og de som skal bruke og kjøre anlegget, svært fornøyde.

Les mer
Slutt for Hurum Paper Mill

Maskinfører Torbjørn Jacobsen fikk den sure jobben med å trykke på knappene for å stoppe PM3 på Hurum fredag 19. desember. Papirproduksjonen ved Hurum Paper Mill er dermed historie. Det var samlet mye folk i maskinsalen den formiddag, da den siste av fabrikkens to papirmaskiner skulle stanse for siste gang. For nå var alle enige om at det var aller siste gang at fabrikken produserte papir.

Les mer
Lokalt samarbeide om ny energisentral hos Follum

Norske Skog Follum, Vardar og Ringeriks-Kraft inngår et samarbeide om etableringen av en energisentral i Hønefoss. Prosjektet har en investeringsramme på over 400 mill. kr og skal stå ferdig innen utgangen av 2011. - Her skal vi bygge en topp moderne energisentral som tar i mot sortert restavfall fra nesten en halv million mennesker og gjenvinner opp mot 100 % av energien, sier prosjektleder, Ole Petter Løbben.

Les mer
Gjenvalg i PTF Gjenvalg i PTF

Generalforsamlingen i Papirindustriens Tekniske Forening satset på gjenvalg der det var mulig under årets styrevalg. Blant annet stilte både styreleder Philip A. Reme og styrets nestleder, Rolf Hauge, til gjenvalg. 

Les mer
Norske Skog vurderer fabrikksalg i Kina

South China Morning Post har publisert en artikkel med spekulasjoner omkring at Norske Skog vil selge fabrikker i Kina. Norske Skog har ved flere anledninger meddelt at selskapet vurderer salg av deler av virksomheten for å redusere netto gjeld, melder konsernet i en pressemelding.

Les mer
Klar bedring for Norske Skog


Norske Skog fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 922 millioner kroner i fjerde kvartal 2008, opp fra 712 millioner i tredje kvartal. Konsernet forventer klare prisøkninger i 2009, men vil likevel gjennomføre planlagte produksjonsreduksjoner. For avis vil dette skje ved fabrikker i Nederland, Frankrike og Norge, mens for magasinpapir er det produksjonen av LWC som vil bli berørt. SC-markedet er sterkere enn markedet for den bestrøkne varianten, fremgikk det av konsernsjefens presentasjon på Oxenøen.

 

Les mer
Null utbytte i Moelven Null utbytte i Moelven

Styret i Moelven Industrier ASA har innstilt på at det ikke utbetales utbytte av 2008-resultatet. Lav aktivitet i byggebransjen og usikkerhet i finansmarkedet er bakgrunnen for at styret har valgt å være forsiktige og holder tilbake hele fjorårets resultat i bedriften, fremgår et av en pressemelding fra konsernet.

 

Les mer
Bioenergiprogrammet godkjent av ESA

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent Landbruks- og matdepartementets notifikasjon av Bioenergiprogrammet. Programmet er godkjent i henhold til retningslinjene for støtte til miljøtiltak.

Les mer
Eivind Reiten foreslås som ny styreleder i Norske Skog Eivind Reiten foreslås som ny styreleder i Norske Skog

Valgkomiteen i Norske Skog innstiller enstemmig på Eivind Reiten som ny styreleder i Norske Skog, og gjenvalg av de øvrige styremedlemmene. Dersom innstillingen blir fulgt, får man en form for «takk for sist», ettersom Jan Reinås ble styreleder i Hydro etter å ha gått av som konsernsjef i Norske Skog.

Les mer
Europeisk analytikerpris til Rynning-Tønnesen Europeisk analytikerpris til Rynning-Tønnesen

Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er kåret til «European CEO of the year for the pulp and paper industry». Det er RISI, som er det ledende analyse- og informasjonsmiljø for den internasjonale papirindustrien og blant annet utgir tidsskriftet Pulp & Paper International (PPI), som står bak kåringen. Utvelgelsen er basert på innspill og intervjuer med finansanalytikere og forvaltere. Prisen deles ut hvert år. Rynning-Tønnesen vil motta prisen under et arrangement i Berlin 29.-31. mars 2009.

Les mer
 
NoAd