skogindustri.no er nedlagt

Denne siden oppdateres ikke lenger.

Les mer
Skognæringen vil ha sterkere broer

Skognæringen anbefaler Regjeringen å øke bevilgningene til veibygging. Det er særlig 10 broer bør forbedres så snart som mulig for å tåle tømmervolum som er tillatt på øvrige aktuelle veistrekninger. Dette fremgår av et brev som Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Norges Skogeierforbund, Norskog, Fellesforbundet og Norsk Industri har sendt Samferdselsdepartementet. De opplistede broene har stort tømmervolum, men er av dårlig standard som hurtig kan forbedres.

Les mer
NoAd
Kebony åpnet ny fabrikk i Skien Kebony åpnet ny fabrikk i Skien

Det norske treteknologiselskapet Kebony åpnet i januar sin nye fabrikk i Skien og går med det fra pilotproduksjon til fullskala industriproduksjon av selskapets modifiserte trevirke som kan erstatte regnskogtømmer. Med det nye anlegget, som i første omgang vil produsere Kebony-trevirke for det norske markedet, øker selskapet sin kapasitet 10 ganger.

Les mer
Geriljamarkedsføring på Gløshaugen Geriljamarkedsføring på Gløshaugen

Moderne «geriljamarkedsføring» ble tatt i bruk for å gjøre studentene på Gløshaugen (NTNU) oppmerksomme på årets «Papirdag», der treforedlingsindustrien og de største bedriftene presenterte seg og fremtidens arbeidsmuligheter. Målgruppen var studentene i andre årskurs. Middelet var en skreddersydd kampanje der man lokket med en reisepremie på 25.000 kroner. Seansen trakk svært mange studenter til industriens plakatutstilling. De fleste ble også med på det påfølgende bedriftsbesøk på Skogn, med en velsmakende middag etterpå.

Les mer
Nytt kjelanlegg til Mjøsbruket Nytt kjelanlegg til Mjøsbruket

2009.03.13 Med en ny, forsiktig overdimensjonert, bioenergikjel, står Moelven Mjøsbruket nå godt rustet til å klare fremtidige energikrav fra trelasttørkene, samt til å levere energi i form av fjernvarme til skiproduksjon hos naboen, Madshus. En 8 MW hetvannskjel fra østerrikske Urbas har vært i drift siden før jul. Til nå er både prosjektledelse og de som skal bruke og kjøre anlegget, svært fornøyde.

Les mer
Helge Urstrømmen ny styreleder i Skoglauget

Disponent Helge Urstrømmen, Glommen Skog, ble valgt til ny styreleder på årsmøtet i Skoglauget nylig. Han overtok etter Arne Rørå fra Norskog, som gjerne så at nye krefter kunne overta ledervervet. Styremedlem Per Simon Slettebø ble etterfulgt av Gaute Nøkleholm fra Norskog. Dermed har man etter første driftsår sikret både kontinuitet og fornyelse i styret.

Les mer
Nye taubaner skal berge tømmeret Nye taubaner skal berge tømmeret

På 50 år har det produktive skogarealet langs kysten økt med 40 prosent. Nå skal det høstes verdier for milliarder av kroner. Problemet er å få tømmeret ned de bratte liene.

Les mer
Hunton vurderer ny fabrikk for trefiberisolasjon Hunton vurderer ny fabrikk for trefiberisolasjon

Hunton Fiber AS på Gjøvik planlegger å bygge fabrikk nummer to for produksjon av trefiberbasert isolasjonsmateriale. Den kan bli lagt til Næroset i Ringsaker, skriver Oppland Arbeiderblad, men flere andre steder i Norge er aktuelle.

Les mer
Norges Skogeierforbund blir SKOG Norge Norges Skogeierforbund blir SKOG Norge

Styret i Norges Skogeierforbund har vedtatt ny strategi som innebærer forslag om ny organisasjonsmodell samt navnebytte til SKOG Norge. Endringen skaper grunnlag for et sterkere og mer samlet næringspolitisk arbeid, fremgår det av en pressemelding fra Norges Skogeierforbund.

Les mer
Kreosot må erstattes i treimpregnering Kreosot må erstattes i treimpregnering

Norsk Treteknisk Institutt har prosjektledelsen i et samarbeidsprosjekt der man skal finne et impregneringsmiddel som kan erstatte kreosot, som sannsynligvis blir forbudt å bruke fra 2018, melder tu.no (Teknisk Ukeblad). Finland, Tyskland og Storbritannia er også med i prosjektet.

Les mer
Kledningskontrollen er i gang Kledningskontrollen er i gang

Kledningskontrollen er en frivillig sammenslutning av klednings- og malingsprodusenter, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre industriell overflatebehandling av kledning. Kontrollordningens formål er å sikre enhetlig kvalitet og merking av industrielt overflatebehandlet kledning, samt å heve nivået ved overflatebehandling, melder Treteknisk.

Les mer
Stipender til skogfagstudenter Stipender til skogfagstudenter

I samarbeide med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 300.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Universitetet for miljø og biovitenskap, melder Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Newsweek tilbake på papir Newsweek tilbake på papir

Tidsskriftet Newsweek skal gjenoppstå på papir, skriver E24, med NTB som kilde. Newsweek, som hadde et opplag på over en million eksemplarer distribuert over hele verden, ble lagt om til nettversjon for et år siden.

Les mer
Trønderske skogeiere avvirker mer Trønderske skogeiere avvirker mer

Prognosene for avvirkningen i Sør-Trøndelag er på 320.000 m3. Det er en økning på 50 prosent fra 2009, skriver Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag. Trøndelag har et godt utgangspunkt for verdiskaping i skogbruket med fortsatt komplette verdikjeder og en oppegående skogsindustri.

Les mer
Dugnad for økt trebruk i Trøndelag Dugnad for økt trebruk i Trøndelag

I oktober ble det gjennomført en dugnad for økt bruk av tre i Trøndelag. Dugnaden samlet 60 deltakere med representanter for offentlige bestillere, planleggere/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/utbyggere, skog – og treindustri og FoU. Gruppen samlet seg om målsettingen – «Størst mulig bruk og foredling av tre i Trøndelagsregionen med basis i lokale ressurser».

Les mer
Fem tømmerkaiprosjekter går videre Fem tømmerkaiprosjekter går videre

Fem prosjektforslag blir nå invitert til å utarbeide fullstendig søknad for tilskudd til oppgradering og nybygging av tømmerkaier, fremgår det av en pressemelding fra Statens landbruksforvaltning. Totalt var det 19 interesserte.

Les mer
Fremtiden sentral på Treforedlingsforum Fremtiden sentral på Treforedlingsforum

Med nær 80 deltagere og 16 foredragsholdere ble Treforedlingsforum 2013 avviklet i tradisjonsrik stil. Foredragene pekte fremover, samtidig som de ga et godt bilde av dagens situasjon for gjenværende treforedlingsindustri. Sannsynligvis var mange mer optimistiske da de dro fra arrangementet enn da de kom. Den tekniske gjennomføringen som sekretariatet sto for, var, som vanlig, bra!

Les mer
Treforedlingsprisen og EU-pris til Borregaard Treforedlingsprisen og EU-pris til Borregaard

Treforedlingsprisen 2013 ble på årets Treforedlingsforum i regi av Papirindustriens Tekniske Forening tildelt Borregaard. Selskapet fikk prisen for sitt banebrytende arbeid innen bioraffineri. Samme dag ble bedriften også tildelt prisen «Mest innovative nykommer» i forbindelse med EU-kommisjonens prisutdeling for små og mellomstore børsnoterte selskaper.

Les mer
Skognæringen støtter SKOG22 Skognæringen støtter SKOG22

Strategigruppen for skognæringen, SKOG22, har hatt sitt første møte. Gruppen består av 17 medlemmer med representanter fra hele den skogbaserte verdikjeden samt en rekke tilhørende FoU- og kompetansemiljøer.

Les mer
Lysere for svensk trevirke Lysere for svensk trevirke

Utviklingen innen svensk sagbruksindustri viser tegn på at bunnen er nådd, melder Svenskt Trä fra Tremarknaden i Karlstad. Innenlandsmarkedet har tatt fart. I Europa er byggekonjunkturen på vei opp igjen. Eksporten til Nord-Afrika og Midt-Østen ligger fortsatt på et høyt nivå, og i Kina spås en fortsatt økning. Likevel finnes fortsatt noen uværsskyer.

Les mer
Royal-impregnert også fra Moelven Royal-impregnert også fra Moelven

Nå introduserer Moelven Royal-impregnert trevirke og hevder at man gjør produktet vesentlig lettere tilgjengelig for snekkere, byggmestere og forbrukere over hele landet. Royal-prosessen for impregnering av trevirke har vært i bruk i Norge siden 1976, med flere produsenter i markedet.

Les mer
Flisa går på skinner til Sverige Flisa går på skinner til Sverige

Da Södra Cell Tofte ble nedlagt, mistet en rekke sagbruk kjøperen av celluloseflis. Nå har flere av dem ryddet frem gamle jernbanespor og sender flisa til Sverige med tog.

Les mer
Norske Skog sikrer likviditeten Norske Skog sikrer likviditeten

Norske Skog har inngått en låneavtale (securitisation facilty) med SpareBank1 Gruppen Finans AS. Norske Skog vil oppta et lån på NOK 250 millioner i SpareBank 1 Gruppen med sikkerhet i utestående kundefordringer ved de to norske fabrikkene Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS.

Les mer
Viktig patent for Borregaard innvilget Viktig patent for Borregaard innvilget

Det europeiske patentverket har innvilget Borregaard patent på BALI-teknologien, konsernets egenutviklede produksjonsprosess for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. Dette fremgår av en pressemelding fra selskapet.

Les mer
Nytt bioraffinerilaboratorium etableres Nytt bioraffinerilaboratorium etableres

Norsk Bioraffineri Laboratorium (NorBioLab) skal etableres som et nasjonalt laboratorium for bioraffinering, under ledelse av Papir- og Fiberinstituttet (PFI) i Trondhjem. NorBioLab var med i listen over nye nasjonale forskningsinfrastrukturer som nylig ble offentliggjort av Norges Forskningsråd.

Les mer
Skog 22 er i gang Skog 22 er i gang

Arbeidet i strategigruppen for SKOG22 ble diskutert i et møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og strategigruppens leder Gunnar Olofsson på torsdag. Oppstartsmøte er 19. november, og gruppen skal levere sin rapport i løpet av 2014, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Regjeringen reduserer Treprogrammet Regjeringen reduserer Treprogrammet

Treindustrien er skeptisk til at regjeringen reduserer rammene til Innovasjon Norge, knyttet til utviklings- og omstillingsmidler i Treprogrammet. Treindustrien er i en utfordrende situasjon med stort behov for effektivisering, omstilling og utvikling, skriver administrerende direktør Heidi Kielland i en pressemelding.

Les mer
Full krig i skognæringen Full krig i skognæringen

Norske sagbruk sliter med råstofftilgangen mens norske skogeiere eksporterer tømmer til priser som er bedre enn norsk industri kan betale. Hver tredje tømmerstokk som hugges i Norge i år, vil gå uforedlet ut av landet. Både skogbruk og trelast beskylder hverandre for å ta kortsiktig profitt fremfor å tenke langsiktig.

Les mer
Norske Skog stopper Walsum PM4 Norske Skog stopper Walsum PM4

På grunn av overkapasitet i markedet for bestrøket magasinpapir, vil Norske Skog Walsum fra slutten av desember stanse produksjonen av LWC ved PM4 permanent, fremgår det av en pressemelding fra konsernet. For en snau måned siden meldte konsernet at maskinen skulle midlertidig stenges.

Les mer
PFI leder nytt nanocelluloseprosjekt PFI leder nytt nanocelluloseprosjekt

Etter i over ti år å ha bygget opp en solid kompetanse innen nanocelluloseteknologi, får Papir- og fiberinstituttet i Trondhjem (PFI) ansvaret for det nye NORCEL-prosjektet som har fått en bevilgning fra Forskningsrådet (NFR) på 25,8 Mkr fordelt på perioden 2013–2018.

Les mer
Opptil to millioner kubikkmeter skog skadet i Sverige Opptil to millioner kubikkmeter skog skadet i Sverige

Stormen Simone, som nylig raste over det sørlige Sverige, kan ha skadet mellom 2,5 og 2 millioner kubikkmeter skog, melder Södra. Det er mye tømmer, men lite sammenlignet med stormen Gudrun som i 2005 felte rundt 75 millioner kubikkmeter.

Les mer
Borregaard fornøyd med tredje kvartal Borregaard fornøyd med tredje kvartal

(2013.10.29) Borregaard fikk et resultat før skatt på 167 Mkr i 3. kvartal, mot 132 Mkr tilsvarende periode i 2012. Driftsinntektene økte fra 999 Mkr 3. kvartal 2012 til 1.045 Mkr. EBITA utgjorde 160 mill. kroner mot 171 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 140 mill. kroner i foregående kvartal.

Les mer
Stig Andersen til Investinor Stig Andersen til Investinor

Stig Andersen (53) er ansatt som investeringsdirektør i Investinor. Han vil få hovedansvaret for å følge opp selskapets investeringsstrategi i norsk skogindustri. Han har de siste 19 årene jobbet i Nordea, blant annet som Nordic Head of Corporate Research og som Director, Corporate Finance.

Les mer
Nytt tap for Norske Skog Nytt tap for Norske Skog

Norske Skog fikk et negativt resultat på 147 Mkr i tredje kvartal 2013, mot minus 433 tilsvarende kvartal i 2012. Omsetningen ble redusert fra 4.116 Mkr til 3.363 Mkr. En bedring av markedsbalansen for avis- og magasinpapir, som følge av varige nedstengninger i industrien, bidrar til høyere kapasitetsutnyttelse og bedre marginutsikter i Europa, heter det i kvartalsrapporten fra konsernet.

Les mer
28 millioner i tap for Moelven 28 millioner i tap for Moelven

Resultatet på driften ble minus NOK 28 millioner for Moelven i tredje kvartal mot minus NOK 14 millioner tilsvarende periode i fjor. For årets tre første kvartaler er driftsresultatet minus NOK 80 millioner, mot et overskudd på NOK 50,5 millioner tilsvarende periode i 2012.

Les mer
Moelven Limtre AS skal levere åtte nye broer Moelven Limtre AS skal levere åtte nye broer

Tidligere i høst fikk Moelven Limtre ordre på å levere fire nye limtrebroer. Nå har også selskapet fått ordre på fire broer til. Til sammen utgjør dette en ordremasse på over 60 millioner kroner, melder Moelven i en pressemelding.

Les mer
Ny saglinje innviet på Nidarå Ny saglinje innviet på Nidarå

Torsdag 17. oktober trykket fylkesmann Øystein Djupedal på knappen som formelt startet den nye saglinjen til Bergene Holm Nidarå, etter at innkjøringen av linjen startet i begynnelsen av september. Totalleverandør av anlegget har vært Söderhamn Eriksson AB, med Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB og Milltech AB som underleverandører.

Les mer
Økt hugst – lavere pris Økt hugst – lavere pris

Skogeierne solgte i underkant av 8,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2012. Det er 280.000 kubikkmeter mer enn året før. Gjennomsnittsprisen var derimot 10 prosent lavere. Avvirkningen i 2012 er den høyeste siden 1994, fremgår det av en melding fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer
Bedre inntjening for Södra Bedre inntjening for Södra

På tross av en fortsatt svak konjunktur har Södra forbedret den underliggende inntjeningen kraftig i løpet av årets tre første kvartal, sammenliggende med foregående år, fremgår det av kvartalsmeldingen fra konsernet. Driftsresultatet, eksklusiv omstruktureringskostnader, økte med SEK 780 millioner til SEK 190 millioner.

Les mer
Tre og Teknikk AS Tre og Teknikk AS

Dr. scient. Knut Magnar Sandland (45) har tiltrådt ny stilling i firmaet Tre og Teknikk AS, som er leverandør av en rekke tjenester til treindustrien. Han kommer fra stilling som avdelingsleder ved Norsk Treteknisk Institutt, der han har arbeidet i 19 år.

Les mer
Skognæringen positiv til ny regjeringsplattform Skognæringen positiv til ny regjeringsplattform

Treindustrien er tilfreds med at ny regjering i regjeringsplattformen vektlegger at tre- og skognæringen har et betydelig vekstpotensial, fremgår det av en pressemelding fra administrerende direktør Heidi E. F. Kielland i Treindustrien. 

Les mer
Norske Skog selger Singburi-fabrikken Norske Skog selger Singburi-fabrikken

Norske Skog har inngått avtale om å selge Singburi-fabrikken i Thailand til et thailandsk industrikonsern for totalt USD 33 millioner. Transaksjonen er en del av den allerede kommuniserte strategien om å forbedre Norske Skogs finansielle posisjon. Den nye eieren vil fortsette å produsere avispapir ved fabrikken, heter det i pressemeldingen fra Norske Skog.

Les mer
Treklyngen søker daglig leder Treklyngen søker daglig leder

Treklyngen, Viken Skogs datterselskap som skal bygge opp ny virksomhet på Follum-området, søker nå etter daglig leder. I annonsen fremgår det at rette vedkommende vil få være med på å bygge opp «Ny norsk skogindustri».

Les mer
Rindal proklamerer skandinavisk union Rindal proklamerer skandinavisk union

For sagbruk og skogindustri for øvrig finnes ingen grense mellom Sverige og Norge. I stedet finnes en region der råstoffet beveger seg fritt mellom landene. Svensk anvendelse av norsk råstoff er en viktig drivkraft for avvirkning i Norge.

Les mer
Finland vil lede utviklingen av nye celluloseprodukter Finland vil lede utviklingen av nye celluloseprodukter

Gjennom å kombinere den sterke kompetansen innen design og den nyeste celluloseteknologien ønsker man å skape nye varemerker og kommersielt vellykkede produkter i Finland. Hensikten er å erstatte bomull, som belaster miljøet, og polyester, som lages av olje, med fiber som er produsert av trevirke. Forskningsselskapet VTT, Aalto-universitetet og Tammerfors tekniske universitet har startet et stort forskningsprosjekt for nyutviklede celluloseprodukter, med tanke på å utvikle nye forretningsmodeller og kommersielle økosystem i Finland, fremgår det av en pressemelding fra VTT.

Les mer
70 års levetid for acetylert trevirke 70 års levetid for acetylert trevirke

Den uavhengige treforskningsinstitusjonen TRADA har nylig publisert en rapport som fastslår at det modifiserte treproduktet Accoya® er markedsleder i holdbarhet med en levetid på 70 år. Dette fremgår av en pressemelding fra Accsys Technologies, som produserer Accoya. En gruppe fra TTF besøkte nylig produksjonsanlegget for Accoya i Arnhem, Nederland.

Les mer
Redusert drift og lederskifte ved Hellefoss Redusert drift og lederskifte ved Hellefoss

Styret i Hellefoss AS har besluttet å redusere driften fra fem til fire skift. Det betyr at papirmaskinen vil stå i helgene. Uken før forlot daglig leder Trond Lilleborg sin stilling på dagen, skriver bygdeposten.no.

Les mer
Visjonært program i Trondhjem Visjonært program i Trondhjem

Årets «Nordisk treforedlingssymposium» i regi av PTF, NTNU og PFI i Trondhjem 9.–10. oktober får et noe annerledes program enn man har vært vant med. Fremtidens skogbaserte verdikjede presenteres, med vekt på blant annet byggematerialer, kjemikalier og biodrivstoff, alt basert på trevirke som råstoff. En tradisjon er likevel ikke forlatt; det blir besøk på UKA-13!

Les mer
Skognæringen appellerer til ny regjering Skognæringen appellerer til ny regjering

Etter at Tofte produserte sin siste masseball uten at det gjorde noe inntrykk på politikerne under valgkampen, har nå skognæringens organisasjoner kommet med et innspill i form av et brev til partiene som nå arbeider med å skape grunnlag for en ny regjering. Her påpekes viktigheten av å opprette verdikjeden med grunnlag i skogen.

Les mer
Norsk Treteknisk Institutt Norsk Treteknisk Institutt

PhD Marcus Olsson (35) er ansatt som forsker i avdeling Material og prosess ved Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). Han er oppvokst i Uddevalla og utdannet på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Olsson er sivilingeniør i kjemiteknikk og fysikk ,og har doktorgrad i industrielle energisystem.

Les mer
Skog22 skal styrke de skogbaserte verdikjedene Skog22 skal styrke de skogbaserte verdikjedene

Regjeringen har registrert at skognæringen er i krise. Landbruks- og matdepartementet etablerer derfor en strategigruppe som skal utarbeide en strategi for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene, kalt Skog22.

Les mer
Skognæringskonferanse på UMB Skognæringskonferanse på UMB

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), BioForsk og Norsk institutt for Skog og landskap arrangerer 16. oktober Innovasjonskonferansen SKOG, med temaet «Fremtidens skognæring – muligheter og utfordringer». Målet for konferansen er å identifisere hvordan skogressursene kan utnyttes best mulig, og hvordan forskningen kan bidra til å skape ny bærekraftig industri basert på skog.

Les mer
Ny byggevarekjede lanseres Ny byggevarekjede lanseres

Optimera Handel etablerer en ny byggevarekjede under navnet Byggi. Fra lanseringsdagen torsdag 12. september har kjeden allerede god dekning i markedet. I ryggen får Byggi Optimeras omfattende produktsortiment, logistikkløsninger og markedsapparat.

Les mer
Nedgang for avispapir i juli Nedgang for avispapir i juli

Leveransene av avispapir fra Europa ble redusert med 10,1 prosent i juli, sammenlignet med juli året før, til 743.000 tonn, melder papernet.se, basert på statistikk fra Eurograph.

Les mer
Klare krav til nye Valmet Klare krav til nye Valmet

Det nye Valmet-selskapet, som nå skal skilles ut fra Metso, får et krav til omsetning som overskrider indeksen, fremgår det av en pressemelding fra Metso. Dette viser de finansielle mål for selskapet som skal ledes av Pasi Laine, og som nå er fastlagt. Virksomheten skal omfatte forretningsområdene Masse & Energi, Papir og Service.

Les mer
Storprosjekt for bioenergi i Telemark Storprosjekt for bioenergi i Telemark

Et nytt prosjekt for produksjon av pellets og biodrivstoff av norsk tømmer er nå lansert. Selskapet Silvanus Energy AS satser på å utnytte 460.000 tonn trevirke (ca. 0,9 Mm3) til produksjon av rundt 250.000 tonn trepellets. I tillegg planlegges bygging av et anlegg for produksjon av jetfuel og biodiesel.

Les mer
Verdens lengste trebro Verdens lengste trebro

Statens vegvesen skal utrede muligheten for å bygge den nye Mjøsbroen i tre. Innovasjon Norge har gjennom sin tresatsing bevilget 6,5 millioner kroner til prosjektet som kan resultere i verdens lengste trebro over Mjøsa.

Les mer
Viken Skog øker tømmerprisene og har god avsetning Viken Skog øker tømmerprisene og har god avsetning

Viken Skogs sommertillegg for sagtømmer og massevirke videreføres for september måned. Det meldes også om god avsetning og inngåtte eksportavtaler som erstatning for bortfallet av leveransene til Tofte.

Les mer
Skogn PM2 i gang igjen Skogn PM2 i gang igjen

(2013.08.27) Mandag startet man PM2 igjen ved Norske Skog Skogn. Jubelen satt løst etter at maskinen har stått stille i over to måneder, melder NRK.

Les mer
Jan Erik Jeistad blir pensjonist Jan Erik Jeistad blir pensjonist

Veteranen Jan Erik Jeistad hos Stridsbergs går av med pensjon nå i august. Hans siste ordinære arbeidsdag vil være torsdag 29 august.

Les mer
Siste masseball fra Tofte Siste masseball fra Tofte

Søndag 25. august passerte den siste masseballen pakkemaskinen på Södra Cell Tofte. Det var ingen markeringer av dette, og stemningen på fabrikken var ganske laber. Folk hadde vanskelig for å forstå at det dermed var slutt på produksjon av papircellulose i Norge.

Les mer
Folla i gang igjen 2. september Folla i gang igjen 2. september

CTMP-fabrikken i Follafoss starter produksjonen igjen 2. september, etter at den ble stoppet av Södra Cell sist høst. Østerrikske Mayr Melhof Karton overtok fabrikken fra Södra Cell 22. juli.

Les mer
Tofte stopper på mandag Tofte stopper på mandag

(2013.08.21) Södra Cell Tofte stanser cellulosekokeren lørdag 24. august. Den siste masseball kommer ut av pakkemaskinen mandag 26. august. Fra da av er det slutt etter 114 år med celluloseproduksjon på Tofte i Hurum.

Les mer
«Treet» i Bergen klart om et år «Treet» i Bergen klart om et år

Høsten 2014 skal verdens høyeste trehus stå solid plantet i sjøkanten ved Damsgårdssundet, etter at finansieringen nå skal være klar. Bygget har fått navnet «Treet», og vil videreføre norsk tretradisjons tusenårige historie, skriver Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) på sitt nettsted.

Les mer
Norsk tømmer gir fart til svenske sagbruk Norsk tømmer gir fart til svenske sagbruk

Rörvik Timber AB har, via sitt datterselskap Norsk Virke AS, tegnet en stor råstoffavtale med to skogeierandelslag i Norge. Avtalen omfatter et volum på 110.000 m3 virke som skal leveres i løpet av høsten 2013. Volumet tilsvarer ca. 20 % av Rörvik Timbers behov for den planlagte produksjonsøkningen utover høsten.

Les mer
Det skogindustrielle gapet Det skogindustrielle gapet

De fleste har vel fått med seg at deler av den tradisjonelle treforedlingsindustrien er i krise, skriver styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum, i et innlegg som forbundet har sendt ut. Store hjørnesteinsfabrikker som Peterson og Follum har blitt lagt ned, og nå står Tofte for tur. Tofte alene har brukt om lag 20% av alt tømmer som hogges til industrielt bruk i Norge.

Les mer
Fra flis til sprit på timer Fra flis til sprit på timer

Frem til nå har det tatt uker å lage biodrivstoff av trær. Denne sneglefarten har vært en flaskehals for bedrifter som skal tjene penger. Nå er jobben gjort på få timer, fremgår det av en artikkel Anne Sliper Midling har skrevet for gemini.no, informasjonsnettstedet for NTNU og SINTEF.

Les mer
Økt tømmerhugst i andre kvartal 2013 Økt tømmerhugst i andre kvartal 2013

I underkant av 2,6 millioner kubikkmeter tømmer ble solgt i 2. kvartal 2013, en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor. Tømmerprisene var derimot lavere i 2. kvartal 2013 enn i 2012. Gjennomsnittsprisen for tømmer har gått ned 9 prosent på ett år og var i gjennomsnitt 303 kroner i 2. kvartal 2013. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Tryller med tømmer Tryller med tømmer

For oss er gran og annen biomasse den grønne oljen sier Anna Sunniva Vøllo og Martin Lersch ved Borregaards hovedkontor i Sarpsborg. De to forskerne er og blant 18 næringsdrivende innen landbruks- og matsektoren som forteller sin historie i publikasjonen «Det grønne gullet – Arvesølvet».

Les mer
Fortsatt meget svakt fra Norske Skog Fortsatt meget svakt fra Norske Skog

(18.07.2013) Selv om brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra NOK 174 millioner første kvartal til NOK 214 millioner i andre kvartal 2013, var det betydelig svakere enn det som ble oppnådd tilsvarende kvartal i fjor, NOK 398 millioner. Resultat før skatt ble et underskudd på NOK 1.001 millioner, mot et underskudd på NOK 125 millioner andre kvartal 2012. Dette var niende kvartal på rad med underskudd for Norske Skog. Aksjekursen steg likevel noe utover formiddagen etter presentasjonen.

Les mer
Ny konserndirektør i Norske Skog Ny konserndirektør i Norske Skog

Roar Ødelien (45) er ansatt som Chief Operating Officer (COO) i Norske Skog med ansvar for konsernets kommersielle og operasjonelle aktiviteter. Han ansettes fra 1. oktober, og tiltrer stillingen den 1. november 2013.

Les mer
Tilfredsstillende kvartal for Borregaard Tilfredsstillende kvartal for Borregaard

(17.07.13) Borregaards driftsinntekter ble 983 mill. kroner (1.036 mill. kroner) i 2. kvartal 2013. EBITA(driftsresultat før amortisering og andre inntekter og utgifter) utgjorde 140 mill. kroner mot 157 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 111 mill. kroner i foregående kvartal, fremgår det av kvartalsmeldingen fra Borregaard. For første halvår ble resultatet før skatt 223 mill. kroner, mot 215 mill. kroner første halvår 2012.

Les mer
Redusert underskudd for Moelven Redusert underskudd for Moelven

Moelven Industrier ASA fikk et resultat før skatt for 1. halvår 2013 på minus 84,2 Mkr, mot et overskudd for samme periode i 2012 på34,2 Mkr. Styret er ikke fornøyd med resultatet og har initiert en gjennomgang av konsernets strategi med hensyn til hvor innsatsen bør fokuseres for å sikre fremtidig konkurransekraft både på hjemmemarkedene i Skandinavia og eksportmarkedene. Det forventes en fortsatt bedring i prisbildet for industritre internasjonalt i tredje kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten.

Les mer
Fortsatt underskudd, men klar forbedring for Södra Fortsatt underskudd, men klar forbedring for Södra

Södras driftsresultat for første halvår 2013 ble forbedret med SEK 173 millioner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Tar man hensyn til ikke sammenlignbare poster, ble forbedringen SEK 291 millioner. Driftsresultatet ble på SEK -29 millioner, mens resultat etter finansnetto ble et underskudd på SEK 36 millioner for første halvår.

Les mer
Bioenergipris til Solør Bioenergi

Norges nasjonale innovasjonspris innen fagfeltet bioenergi er tildelt selskapet Solør Bioenergi. Bedriften har lyktes med å produsere kraft og varme basert på forurenset, utrangert trevirke, melder informasjonsbladet Xergi, som utgis av SINTEF Energi AS.

Les mer
LSAB overtar slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS LSAB overtar slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS

Det svenske selskapet Investment AB Latours forretningsområde Latour Industries har gjennom LSAB kjøpt slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS på Tangen, Hedmark, fremgår det av en pressemelding fra LSAB Group AB. Virksomheten er en av to aktører i området, som sliper verktøy for den norske treindustrien.

Les mer
TreNova i gang på NTNU TreNova i gang på NTNU

Etter flere tiår dominert av mur og betong er det igjen tid for tre. En ny generasjon arkitekter gjør moderne grep med det urgamle materialet, skriver Gemini.no.

Les mer
Uro i tømmeromsetningen Uro i tømmeromsetningen

Viken Skog har hatt en tøff vår. Nå er det sterk uro innen tømmeromsetningen, skriver Nationen. Direktør Borchgrevink i Viken forandrer organisasjonen for å redusere kostnadene.

Les mer
Viken Skog øker tømmerprisene Viken Skog øker tømmerprisene

(2013.06.26) – Viken Skog øker tømmerprisene i sommer til tross for rapporter om et presset marked og fallende massevirkepriser hos industrien. Det gjelder både massevirke og sagtømmer, fremgår det av en pressemelding fra Viken Skog.

Les mer
Södra legger ned Tofte og vil utvide på Värö Södra legger ned Tofte og vil utvide på Värö

2013.07.01 Styret i Södra har besluttet å stenge fabrikken på Tofte. Selskapet har i lang tid forsøkt å skaffe en kjøper til virksomheten, men budene som er kommet inn har ikke vært gode nok til å kunne forsvare et salg av fabrikken, heter det i en pressemelding fra Södra. Samtidig melder Södra at konsernet planlegger å utvide kapasiteten på Värö fra 425.000 til 700.000 årstonn.

Les mer
Skognæringen krever bedre transporttiltak Skognæringen krever bedre transporttiltak

Norges Skogeierforbund og skogindustriens bransjeorganisasjoner ber i et brev til samferdselsminister Marit Arnstad om at reglene om lengde for tømmervogntog blir endret. Dette skjer etter at en anmodning om et oppklaringsmøte med Samferdselsdepartementet ble avslått, fremgår det av en pressemelding fra Skogeierforbundet.

Les mer
Forskningsmidler fra revidert nasjonalbudsjett utlyst Forskningsmidler fra revidert nasjonalbudsjett utlyst

De ekstraordinære midlene til støtte for utvikling av skognæringen, som ble varslet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, er nå utlyst gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Les mer
Huhtamaki i Norge foreslått nedlagt Huhtamaki i Norge foreslått nedlagt

Styret i Huhtamaki Norway AS bestemte den 13. juni å innlede drøftelser med sikte på å legge ned fabrikken på Viul. En eventuell nedlegging er planlagt å finne sted mot slutten av september og kan føre til oppsigelse av ca. 55 stillinger. På torsdag 20. juni blir saken lagt frem for fylkesmannen i Drammen, fremgår det av en pressemelding fra bedriften.

Les mer
Svensk skogindustri vil ha tyngre tømmervogntog Svensk skogindustri vil ha tyngre tømmervogntog

Det er på høy tid at den svenske regjeringen forandrer trafikkregelverket og øker maksimalvekten til 76 tonn. Denne endringen vil senke utslippene, redusere transportkostnadene og antall lastebiler på veiene. Samtidig øker trafikksikkerheten og Sveriges konkurransekraft, fremgår det av en pressemelding fra Skogsindustrierna, svensk treforedlings- og tremekanisk industris bransjeorganisasjon.

Les mer
Norske Skog selger deler av sin virksomhet i Brasil Norske Skog selger deler av sin virksomhet i Brasil

Norske Skog har inngått en avtale om å selge 51% av aksjene i Norske Skog Pisa i Brasil til Papeles Bio Bio S.A. (tidligere Norske Skog Bio Bio), som er kontrollert av Group BO/Pathfiner, et konsortium av chilenske investorer. Den avtalte kjøpesummen for 51% eierandel er USD 41,3 millioner.

Les mer
Skogindustriens forlag vedtatt oppløst Skogindustriens forlag vedtatt oppløst

Forlagsaksjeselskapet Norsk Skogindustri ble på generalforsamlingen nylig vedtatt oppløst, og et avviklingsstyre ble valgt. Selskapet ble etablert av skogindustriens bransjeorganisasjoner og Papirindustriens Tekniske Forening i 1946, med formål å utgi et felles bransjetidsskrift for hele skogindustrien.

Les mer
Moelven Valåsen investerer i kanaltørker Moelven Valåsen investerer i kanaltørker

Moelven Valåsen investerer i tre nye kanaltørker fra Valutec. De erstatter seks eldre kanalnørker ved anlegget. Den første vil stå klar allerede i midten av august, fremgår det av en pressemelding fra Valutec.

Les mer
Mer CO2 bindes i norske skoger Mer CO2 bindes i norske skoger

Det er ikke gjort i en håndvending å beregne hvor mye CO2 som er bundet i den norske skogen. Likevel har forskere ved Skog og Landskap beregnet at fra 1990 og til i dag har det årlige CO2-opptaket i norsk skog økt. I 2011 var det på cirka 32 millioner tonn, noe som tilsvarer nær 60 prosent av CO2-utslippene.

Les mer
Treprisen 2013 til Helen & Hard Arkitekter Treprisen 2013 til Helen & Hard Arkitekter

Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk Treprisen 2013. Utdelingen skjedde i forbindelse med den første nasjonale Trearkitekturkonferansen i Norge ,som ble avholdt i Oslo 11. juni. Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært delt ut i over 50 år. Prisen deles ut i et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skog- og trenæringen i Norge ved TreFokus AS.

Les mer
Mayr Melnhof overtar Södra Cell Folla Mayr Melnhof overtar Södra Cell Folla

2013.06.12 Østerrikske Mayr Melnhof Karton kjøper samtlige aksjer i Södra Cell Folla A/S og dermed også Södras CTMP-fabrikk i Follafoss, melder Södra i en pressemelding. Ifølge papernet.se skal kjøpesummen være EUR 4 millioner.

Les mer
Viken Skog avslutter Tofte-prosessen Viken Skog avslutter Tofte-prosessen

2013.06.07 Viken Skog inngår eksportkontrakter som erstatning for virkesleveranser til cellulosefabrikken Tofte. Parallelt med dette har styret i Viken Skog besluttet at man ikke lenger er aktuell som kjøper av Södra Cell Tofte AS, fremgår det av en pressemelding fra Viken Skog.

Les mer
Statskog lyktes ikke med Moelven Statskog lyktes ikke med Moelven

2013.06.07 Statskog SF lyktes ikke med sitt bud om å overta en større eierandel i Moelven, slik at Viken Skog og AT Skog kunne frigjøre kapital til å gå ut med større bud på Tofte, fremgår det av en pressemelding fra Statskog. Budet ble avvist av aksjonærene, som har en avtale om at det er nok at en av dem går imot et aksjesalg. Ifølge ostlendingen.no innebærer dete at Statens redningsplan for Tofte gikk i vasken.

Les mer
Alle vil skognæringen vel Alle vil skognæringen vel

Viken-sjef Ragnhild Borchgrevink fanget nok en gang tilhørerne med sine visjoner for Treklyngen på Follum, en anelse mer konkret enn tidligere. Konsernsjefene Rindal og Ombudstvedt presenterte sine bedrifter og tanker om å drive industri i Norge, men skogindustrien som sådan var ikke representert blant foredragene på årets Skog og Tre.

Les mer
Ny på Treteknisk Ny på Treteknisk

Forstkandidat Carlos Einar Myrebøe er ansatt som rådgiver i avdeling Material og prosess ved Norsk Treteknisk Institutt. Han er født i Uruguay og oppvokst i Larvik og Kongsberg. Myrebøe er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole/UMB på Ås i 1993, med hovedfag i Driftsteknikk.

Les mer
Valmet gjenoppstår Valmet gjenoppstår

Styret i finske Metso har godkjent en fisjonsplan for å overføre alle eiendeler, gjeld etc. fra Metsos masse, papir og kraftvirksomhet til et nyetablert selskap som får navnet Valmet Corporation, fremgår det av en børsmelding fra Metso. Det vil bli søkt om notering av Valmets aksjer på NASDAQ og OMX Helsingfors Børs.

Les mer
Klarsignal for verdens høyeste trehus Klarsignal for verdens høyeste trehus

Byrådet i Bergen har gitt sitt endelige ja til det lenge planlagte trehuset på 14 etasjer gjennom å vedta endringer i reguleringsplanen for eiendommen, medler Bergens Tidende på nett (bt.no). Salget av leiligheter er allerede startet, og 11 av 62 leiligheter er solgt.

Les mer
Norske Skog tror på prisøkninger for avis Norske Skog tror på prisøkninger for avis

(2013.05.30) Norske Skog tar sikte på å øke prisen på avispapir med EUR 35–50 pr. tonn, melder papernet.se.

Les mer
UPM bygger biodieselanlegg UPM bygger biodieselanlegg

Byggingen av Finlands første anlegg som skal lage biodiesel i stor skala fra tallolje, et biprodukt ved celluloseproduksjon, pågår for fullt. Fabrikken bygges ved UPMs anlegg i Lappeenranta, langt øst i Finland. Produksjonen blir på 120 millioner liter i året, og anlegget forventes å starte i 2014. Grunnstenen for det nye bioraffineriet ble lagt ned 12. november 2012.

Les mer
Mulig thailandsk eier på Tofte Mulig thailandsk eier på Tofte

(2013.05.29) Prosessen rundt et mulig salg av Södra Cell Tofte går sin gang, etter det man erfarer med tre gjenværende budgivere. En av disse skal være det thailandske selskapet Double A, som nylig besøkte fabrikken. Delegasjonen fra Thailand var ledet av tidligere administrerende direktør ved Tofte, Svein Wennerås (78).

Les mer
Granens gener kartlagte Granens gener kartlagte

Forskere i Umeå og Stockholm har i verdens største genprosjekt kartlagt arvemassen til grantreet (Norway Spruce), melder nettstedet KemivarldenBiotech.se. Den viser seg å være hele syv ganger større enn menneskets, fremgår det av en artikkel publisert i tidsskriftet Nature.

Les mer
Dansk tegnefilm om tre – nå på norsk

Det danske treopplysningsorganet «Træ Er Miljø» har laget en tegnefilm som er oversatt til flere språk, nå også til norsk.

Les mer
Hellefoss i gang igjen Hellefoss i gang igjen

Nye eiere har overtatt papirfabrikken Hellefoss og tresliperiet Vafos. Bak det nye selskapet, som får navnet Hellefoss Paper AS, står en av de tidligere eierne i eierselskapet Hellevad, Roar Paulsrud, sammen med selskapet Bringsbygg AS. – Vi vet våre kunder har ventet på oss, og vi har tro på fremtiden, sier administrerende direktør Trond Lindborg til nettutgaven dt.no.

Les mer
Lars Grøtta ny direktør på Moelven Løten AS Lars Grøtta ny direktør på Moelven Løten AS

Siv.ing. Lars Grøtta går fra stillingen som markedssjef på Moelven Våler AS til å bli ny administrerende direktør på Moelven Løten AS. Han tar over etter Håkon Kildahl som går over til en ren markedssjefstilling i Moelven Løten AS.

Les mer
Ordfører skuffet over Tofte-utsettelse Ordfører skuffet over Tofte-utsettelse

Administrerende direktør Gunilla Saltin har på allmøte på Tofte informert om at det fortsatt er tre budgivere som er med i prosessen om kjøp av Tofte. Ordføreren i Hurum er likevel skuffet over at ledelsen på Södra ikke kan gi mer konkret informasjon om veien videre.

Les mer
Ny nasjonal konferanse for trearkitektur Ny nasjonal konferanse for trearkitektur

Arkitektbedriftene i Norge og TreFokus har tatt initiativet til at det etableres en nasjonal konferanse om dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge, TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Foreningen Norske Lauvtrebruk. Konferansen er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Les mer
Norsk Tredag 2013 Norsk Tredag 2013

Norsk Tredag fokuserer i år på høyhus av tre. Konferansen finner sted på Arkitektenes Hus i Oslo 12. juni.

Les mer
Signerte avtale om Partnershop Signerte avtale om Partnershop

Norske Skog Saugbrugs AS har signert avtale med TESS Østfold AS om etablering av TESS Partnershop på innsiden av papirfabrikken i Halden. I den nødvendige jakten på kostnadsreduksjoner er Saugbrugs lovet besparelser i millionklassen.

Les mer
Wallenberg-prisen til NCC-forsker Wallenberg-prisen til NCC-forsker

Årets pris fra Marcus Wallenberg Foundation er tildet professor Derek Gray ved McGill University i Montreal. Han får prisen for sin pionérinnsats innen studier av nanokrystallinsk cellulose (NCC), fremgår det av en pressemelding fra Wallenberg-stiftelsen.

Les mer
Viktig PTF-møte i Asker Viktig PTF-møte i Asker

Samtidig som skognæringen er inne i en av sine alvorligste kriser, inviterer Papirindustriens Tekniske Forening til vårmøte på Leangkollen Hotell i Asker. Dessuten blir det bedriftsbesøk hos Elopak og et historisk tilbakeblikk på papirindustrien i Drammen. Dagens situasjon for treforedlingsindustrien tilsier at det aldri har vært viktigere for skognæringen og medlemmene å møte opp på et PTF-møte.

Les mer
Lars Storslett ny TTF-leder Lars Storslett ny TTF-leder

Teknisk Sjef Lars Storslett, Moelven Timber AS, ble valgt til ny styreleder i Treindustriens Tekniske Forening på årsmøtet i Gausdal nylig. Han etterfulgte avdelingssjef Tom Opåsen. Som nestleder ble valgt markedssjef Per Gjestvang, Södra Timber AS.

Les mer
Forlenger fristen for Södra Cell Tofte Forlenger fristen for Södra Cell Tofte

Fylkesordfører Morten Eriksrød har i henhold til omstillingsloven forlenget fristen for Södra Cell Tofte til 30. april klokka 16, fremgår det av en melding fra Buskerud fylkeskommune. Andre kilder melder at Södra vil drifte Tofte til minst 15. juni.

 

Les mer
Fortsatt utfordrende for Södra Fortsatt utfordrende for Södra

Södra-konsernet fikk i 1. kvartal 2013 et underskudd etter finansnetto på SEK 73 M, mot SEK 2 M tilsvarende periode 2012. Driftsresultatet ble på SEK -84 M, mot SEK -41 M 1. kvartal 2012. Markedene for Södras produkter preges av den rådende lavkonjunkturen og den sterke svenske kronen, heter det i resultatmeldingen fra Södra.

Les mer
Moelven Eidsvoll AS legger ned produksjon i Brumunddal

Moelven Eidsvoll AS foretar strukturelle endringer i driftskonseptet og legger ned all produksjon i Brumunddal. Dette vil innebære en bemanningsreduksjon på 10-15 ansatte.

Les mer
Rune Bergsodden til Moelven Wood Rune Bergsodden til Moelven Wood

Markedsøkonom Rune Bergsodden (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Moelven Wood Norge. Han kommer fra stillingen som daglig leder for Birkebeinerrennet AS.

Les mer
RemaSawco overtar RemaControl Norge AS RemaSawco overtar RemaControl Norge AS

RemaSawco AB, som inngår i Image Systems AB i Sverige, har overtatt samtlige aksjer i RemaControl Norge AS. Hensikten med overtagelsen er ytterligere å forsterke posisjonen på det nordeuropeiske markedet. Helge Timland kommer fortsatt til å ha ansvaret for virksomheten i Norge, fremgår det av pressemeldingen fra RemaSawco.

Les mer
Moelven tapte 64 millioner Moelven tapte 64 millioner

Driftsinntekter for Moelven Industrier ASA i første kvartal 2013 endte på NOK 1.849 millioner (NOK 2.165 millioner tilsvarende periode i fjor) og driftsresultat på minus NOK 64 millioner (18,7). En svak konjunktur og utfordrende markedsforhold på eksportmarkedene i Europa har preget første kvartal, og medført en nedgang i både driftsinntekter og driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor, fremgår det av pressemeldingen fra konsernet.

Les mer
Stadig svakere for Norske Skog Stadig svakere for Norske Skog

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal 2013 på 174 millioner kroner, ned fra 385 millioner kroner i første kvartal 2012. Resultatet før skatt for kvartalet ble et underskudd på 505 Mkr, mot et underskudd på 470 Mkr 1. kvartal 2012. Det svake kvartalet har ført til en sterk nedgang på børsen for konsernet.

Les mer
Flydrivstoff av trevirke Flydrivstoff av trevirke

En ny rapport som er utarbeidet for Avinor, viser at norsk skog kan danne grunnlag for storstilt produksjon av biodrivstoff. Avinor har samtidig inngått en intensjonsavtale med Viken Skog om å bidra til et innovasjonssenter for å se på mulighetene for slik produksjon. – Om vi lykkes, vil dette bli et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, i en pressemelding.

Les mer
Strakstiltak for skognæringen Strakstiltak for skognæringen

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke for skognæringen. Bevilgningene bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre i bygg og gir mer kapital til strategiske statlige investeringer i skogindustrien, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Les mer
Litt svakere for Bergene Holm i 2012 Litt svakere for Bergene Holm i 2012

Det regnskapsmessige resultat for Bergene Holm AS i 2012 viser et overskudd før skatt på 78 Mkr. Dette er sterkt påvirket av brannen i Treinteriøravdelingen 3. september 2012. Forsikringsoppgjøret ga en regnskapsmessig effekt på om lag 55 Mkr, slik at resultatet før skatt reelt sett ble rundt 23 Mkr, mot 25 Mkr for 2011.

Les mer
Økt volum men svakere resultat for Borregaard Økt volum men svakere resultat for Borregaard

(2013.04.30) Borregaard fikk et resultat før skatt på 97 millioner kroner 1. kvartal 2013, mot 113 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Selskapets driftsinntekter var 972 millioner kroner i 1. kvartal mot 981 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Driftsresultatet (EBITA) ble 111 millioner kroner sammenlignet med 127 millioner kroner i 1. kvartal 2012, men er samtidig en klar forbedring fra forrige kvartal.

Les mer
Norske Skog partner i biodrivstoffprosjekt i Australia Norske Skog partner i biodrivstoffprosjekt i Australia

Norske Skog Australasia og Licella (et australsk energiselskap) etablerte for en tid tilbake et felles selskap med navnet Licella Fibre Fuels (LFF). Dette har en eksklusiv global lisens til CAT-HTR-teknologien, som omformer en rekke forskjellige biomasser, inklusive skogsavfall, landbruksavfall og energivekster til bio-råolje. LFF har nå bygget et demonstrasjonsanlegg for videre utforsking av teknologien.

Les mer
Første kommersielle LignoBoost-anlegg i drift Første kommersielle LignoBoost-anlegg i drift

Metso fullførte i vinter det første kommersielle LignoBoost™ ligningsepareringsanlegget ved Domtars Plymouth-fabrikk i Nord-Karolina, USA. Anlegget har vært i drift siden februar, og har hatt en vellykket igangkjøring, fremgår det av en pressemelding fra Metso.

Les mer
Ny langsiktig kraftavtale for Saugbrugs Ny langsiktig kraftavtale for Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs AS har inngått en langsiktig avtale med Statkraft om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken i Halden. 

Les mer
Ny administrerende direktør i Treindustrien  Ny administrerende direktør i Treindustrien

Fiskeriøkonom Heidi Kielland (45) er ansatt som ny administrerende direktør i Treindustrien. Hun vil tiltre stillingen 1. august 2013, og overtar etter Knut Fjulsrud som fortsetter i annen stilling i Treindustrien frem til september 2014.

Les mer
Stor norsk interesse for Ligna Stor norsk interesse for Ligna

Årets Ligna-messe i Hannover er inne i sin siste dag når dette leses. Vi har ikke fått messens besøkstall, men det var sannsynligvis færre besøkende enn forrige gang. Fra Norge var oppslutningen god, men minst tre gruppereiser og en rekke individuelle besøkende. Stemningen for den nordiske trelastindustrien er avventende.

Les mer
SCA planlegger prisøkning på skurlast SCA planlegger prisøkning på skurlast

2013.05.09 Det svenske konsernet SCA planlegger å øke prisene på skurlast i tiden fremover, melder Dagens Industri ifølge woodnet.se. Prisøkningen er motivert ut fra en bedre balanse i markedet.

Les mer
Södra ser positivt på fremtiden Södra ser positivt på fremtiden

Rundt 300 medlemmer deltok på skogeierforeningen Södras årsmøte den 15. mai. Lars Idermark tiltrådte samme dag som konsernsjef og styrets forslag til utbytte ble enstemmig vedtatt.

Les mer
Borregaards BALI-anlegg innviet Borregaards BALI-anlegg innviet

(2013.04.16) Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. I dag foretok finansminister Sigbjørn Johnsen den offisielle innvielsen av demonstrasjonsanlegget ved Borregaards fabrikkanlegg i Sarpsborg.

 

Les mer
Talloljeproduksjon i gang på Tofte Talloljeproduksjon i gang på Tofte

(2013.04.15) Talloljekokeriet er første trinn i Södra Cell Toftes mål om fossilfri drift og er bygget for å produsere bio-olje som årlig skal erstatte 6.000 tonn fossil fyringsolje som reduserer CO2-utslippet med nesten 20.000 tonn. Dette utgjør en tredjedel av oljeforbruket ved fabrikken, fremgår det av en pressemelding.

Les mer
Nye kaier for tømmertransport Nye kaier for tømmertransport

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. Totalt 25 mill. kroner er tildelt. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet.

Les mer
Fremtiden vil trenge det grønne gullet Fremtiden vil trenge det grønne gullet

– Mens flaggene vaier på arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, vil den siste cellulosefiber og fagarbeider forlate fabrikken, som har blitt kalt grunnmuren i norsk skognæring, skriver leder for fagforeningen Tekna Tofte, Rune Holmstad, i en kronikk på nrk.no. Dette vil bli konsekvensen dersom ingen kjøper kommer med et bud på fabrikken som eieren, Södra Cell, kan godta.

Les mer
Moelven Profil AS med ny produksjonslinjepå Kirkenær Moelven Profil AS med ny produksjonslinjepå Kirkenær

Etter Moelvens overtakelse av H-Profils fabrikker høsten 2011, er det blitt investert 50 millioner kroner og bedriften er nå modernisert og samlet under ett tak på Kirkenær.

Les mer
Nye studentboliger i tre fra Moelven Nye studentboliger i tre fra Moelven

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) bygger 110 nye studenthybler på Kringsjå med bo-ferdige moduler bygd i fabrikk til under 500.000 per enhet. Boligbyggingen er basert på støtte fra Regjeringen, og skal vær gjennomført når høstsemesteret starter.

Les mer
Hellefoss og Vafos begjært konkurs Hellefoss og Vafos begjært konkurs

Papirfabrikken Hellefoss AS og tresliperiet Vafos AS er begjært konkurs, sammen med morselskapet Hellevad AS. Eiere av sistnevnte selskap er i hovedsak Terje Haglund og Roar Paulsrud, de samme herrer som nylig overtok majoriteten i Lessebo Bruk AB i Sverige.

Les mer
Norges Bank (Oljefondet) på nytt over fem prosent i UPM Norges Bank (Oljefondet) på nytt over fem prosent i UPM

UPM-Kymmene har mottatt en melding om at Norges Banks aksjepost i UPM igjen er økt over grensen for meldeplikt på fem prosent.

Les mer
Ny eier overtar på Land Sag Ny eier overtar på Land Sag

(2013.04.04) Lars Trygve Sæle fra Balestrand overtar konkursboet etter Land Sag, melder Oppland Arbeiderblad. Han har kjøpt det for egen risiko, men legger opp til et spleiselag med de lokale skogeiere, noe han sannsynligvis oppnår.

Les mer
Ny mann til Stridsbergs/Kvarnstrands Ny mann til Stridsbergs/Kvarnstrands

(2013.04.04) Tommy Aurbekkholen er ansatt som teknisk selger hos Stridsbergs Norge AS og Kvarnstrands Verktøy Norge AS. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder for virksomheten til F. H. Verktøy AS på Kirkenær.

Les mer
Nytt godt år for Fåvang Nytt godt år for Fåvang

(2013.04.03) Fåvang Sag og Høvleri AS fikk et resultat før skatt på 11,4 Mkr i 2012, etter en omsetning på 123 Mkr. I løpet av året investerte bedriften rundt 34 Mkr i ny saglinje samt litt ombygging av tømmerinntaket.

Les mer
Sp-delegasjon orientert om Tofte Sp-delegasjon orientert om Tofte

(2013.04.03) – Tofte-saken har fullt lys på seg i regjeringen, sa landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på møtet på Tofte, da han sammen med statssekretær Harald Oskar Buttedahl og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) møtte ledelsen og ansatte ved den nedleggingstruede fabrikken Södra Cell Tofte, samt ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum kommune. Dette fremgår av en pressemelding fra Hurum kommune.

Les mer
Holmen stopper Braviken PM51 Holmen stopper Braviken PM51

Holmen Paper har varslet om nedleggelse av Braviken PM51 i løpet av tredje kvartal 2013. Fabrikkens produktportefølje vil bli forbedret når andelen avispapir reduseres med 200.000 tonn, fremgår det av en pressemelding fra Holmen.

Les mer
Nyttige innspill fra skognæringen til politikerne Nyttige innspill fra skognæringen til politikerne

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum møtte sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske representanter for hele tømmer- og trebransjen. – Et nyttig møte som understreker hvor krevende situasjonen er for norsk skogbruk og trebrukende industri, sier Vedum. 

Les mer
Moelven frykter tømmermangel etter Tofte-nedleggelse Moelven frykter tømmermangel etter Tofte-nedleggelse

Södras beslutning om å legge ned Tofte fabrikker på Hurum vil bety mindre avvirkning og mindre tømmer for enkelte av Moelvens sagbruk fordi det blir utfordrende for skogeieren å få avsetning på massevirket, fremgår det av en pressemelding fra Moelven.

Les mer
Tofte legges ned Tofte legges ned

Lave bud gjør at salgsprosessen rundt Södra Cell Tofte avbrytes og fabrikken legges ned senest 1. mai, melder Södra Cell i en pressemelding. Grunnen er at de budene som har kommet inn er for lave. Avgjørelsen kommer nå til å bli rapportert til fylkeskommunen. Hvis ingen løsning kan oppnås under den månedslange karenstiden, planlegges det at produksjonen stoppes den 1. mai.

Les mer
Sunland papirfabrikk trolig til ungarsk eier Sunland papirfabrikk trolig til ungarsk eier

En ungarsk kjøper vil trolig overta SCA Hygiene i Drammen (tidligere Sunland papirfabrikk), melder Drammens Tidende på nett (dt.no). Fabrikksjef Hege G. Eizenberger bekrefter dette overfor nettavisen. Før kjøpet er formelt i orden, må det godkjennes av EU-kommisjonen.

Les mer
Alvorlig situasjon for de ansatte og Hurum kommune Alvorlig situasjon for de ansatte og Hurum kommune

Hurum kommune beklager at Södra nå ønsker å legge ned fabrikken på Tofte med 300 ansatte. – Vi føler med alle de menneskene som nå blir berørte, og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å hjelpe dem som har behov for det i tiden fremover, ordfører Monica Vee Bratlie. – Vi har hatt tett og god kontakt med Buskerud fylkeskommune under hele salgsprosessen, og vet at Södra nå må forholde seg til den norske omstillingsloven som gir en frist på 30 dager for å ettergå hele salgsbeslutningen.

Les mer
Tofte-stopp meget alvorlig for skognæringen Tofte-stopp meget alvorlig for skognæringen

At Södra har bestemt seg for å nedlegge fabrikken på Tofte, kom som et sjokk på de ansatte. For skognæringen er det ikke stort bedre, fremgår det av en pressemelding fra Norges Skogeierforbund. – Avsetningskanalen for en femtedel av tømmeret som blir hogd i Norge, blir stengt. Dette berører også tusenvis av arbeidsplasser, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund.

Les mer
Markedsstopp for Skogn PM2 Markedsstopp for Skogn PM2

For å unngå unødvendig oppbygging av varelager, vil Norske Skog fra juni midlertidig stanse produksjonen på en papirmaskin (PM2) ved Norske Skog Skogn, opplyser konsernet i en børsmelding. PM2 har en årlig produksjonskapasitet på 150.000 tonn. Skogn har en årlig kapasitet på 550.000 tonn.

Les mer
Kritisk for skognæringen

Dårlige nyheter har stått i kø etter årsskiftet. Moelven-sjefen er ikke fornøyd. Underskuddet har økt for Norske Skog. Södra vil ut av Tofte. Et lyspunkt er dog at Folla CTMP ser ut til å komme i gang igjen, med østerrikske eiere, skriver bladet Skogindustri på lederplass.

Les mer
Moelven Iso3 blir Moelven Multi 3 AS Moelven Iso3 blir Moelven Multi 3 AS

(2013.03.14) Sammenslåingen av trevarefabrikken i Moelv med Moelven Iso3, fortsetter under det nye navnet Moelven Multi3 AS. Navnet signaliserer at selskapet har flere innovative produkter og viderefører 3-tallet i Iso3. Samtidig med navneskiftet samles all produksjon i lokalene på Mobruk i Moelv.

Les mer
Stort nok til å drømme om, konkret nok til å tro på Stort nok til å drømme om, konkret nok til å tro på

Overskriften er hentet fra SVs programforslag, som partiet skal stemme over om få dager. Skogeierforbundets utfordring til SV er at de blir med på en storsatsing for å fornye treforedlingsindustrien og øke bruken av trevirke, slik at Norge utvikler seg til å bli et lavutslippsland, skriver styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav E. Veum i et leserinnlegg!

Les mer
Norsk-svensk bioraffineriprosjekt Norsk-svensk bioraffineriprosjekt

Et felles norsk-svensk prosjekt, Bioraffinaderi Mittskandinavien, som drives av Processum og PFI, er startet for å skape vekst i «Nordens Gröna Bälte», skriver Svensk Papperstidning. Felles FoU-prosjekt innen bioraffineriområdet er en viktig del av samarbeidet i prosjektet. De første prosjektene, som handler om biokomposittmaterialer og videreforedling av ligning, er nå i oppstartfasen.

Les mer
Svensk trelast satser på det norske markedet Svensk trelast satser på det norske markedet

I Norge bygger man. Byggingen i vårt vestre naboland er på vei opp mot rekordsifrene fra 2006. Mange svenske treprodukter finner veien til den norske byggevarehandelen, skriver Nordisk Träteknik (NTT). Dette gjelder ikke minst SCA Timber, som satser spesielt på det norske markedet.

Les mer
Moelven Eidsvold Værk AS moderniseres Moelven Eidsvold Værk AS moderniseres

Sag- og foredlingsbedriften på Eidsvold er i startfasen av en omfattende modernisering og investerer i første omgang i ny råsortering. Det medfører en nedbemanning av seks årsverk. Anlegget skal leveres av Odden Verksted. – Vi ønsker med dette å forsterke vår rolle som produsent av foredlet gran til industrimarkedet, sier direktør Knut Skatvedt i Moelven Eidsvold Værk.

Les mer
1,15 Mkr skal redde skognæringen 1,15 Mkr skal redde skognæringen

Fra tiltakspakken til treforedlingsindustrien er det nå bevilget 1,15 millioner kroner i tilskudd til prosjektet «Analyse av utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge» og 350.000 kroner til drift av Tretorgets inkubator. 

Les mer
Aarhønehytta ble «Årets trebyggeri 2012» Aarhønehytta ble «Årets trebyggeri 2012»

Prisen for «Årets trebyggeri 2012» ble delt ut på Byggedagene 6. mars. Vinneren ble «Aarhønehytta», et hytteprosjekt i regi av linjeforeningen til byggstudentene på NTNU, H. M. Aarhønen. Ifølge juryen har prosjektet en helstøpt karakter og nøktern arkitektur, som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Trebruken er enkel samtidig som den er innovativ.

Les mer
Viken Skog byr på Tofte Viken Skog byr på Tofte

Viken Skog har lagt inn bud og ønsker å kjøpe cellulosefabrikken på Tofte fra Södra Cell. Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink bekrefter dette overfor Ringerikes Blad. Det er ikke kjent hvor stort budet er eller om Viken er alene eller del av en gruppe.

Les mer
Ny fellestur til Ligna Ny fellestur til Ligna

Også i år har en gruppe maskinleverandører i Norge gått sammen om å arrangere en fellesreise til den store Ligna-messen i Hannover. Dette er femte gangen en slik reise organiseres. Rundt 30 deltagere har vært med.

Les mer