Boligsalget bremser opp

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av boliger i november er redusert med 39 % i forhold til november i 2012. Salget av leiligheter er hele 54 % lavere enn november i fjor. – Bankene spiller ikke på lag med boligbransjen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Kravet til egenkapital samt praksisen med å kreve at boligkjøpere skal selge sin gamle bolig før man kan kjøpe nytt, har gjort at boligsalget har stoppet opp.

Per Jæger i Boligprodusentene er bekymret for boligbyggingen. (Foto: Johnny Syversen)
Per Jæger i Boligprodusentene er bekymret for boligbyggingen. (Foto: Johnny Syversen)

Det er en nedgang i igangsettingen av boliger på 5 % hittil i år. Det er igangsettingen av leiligheter som trekker ned med en nedgang på 19 % i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen er på hele 43 % om vi ser november isolert, i forhold til november i 2012.


Det er solgt 9 % færre boliger hittil i år enn samme periode i 2012. Salg av leiligheter ligger 22 % lavere enn samme periode i 2012. Salg av eneboliger ligger 3 % under fjoråret, men småhus/rekkehus har økt salget med 15 %.


– Med dagens igangsettingstakt vil vi havne på ca. 26.000 boliger i 2013, sier Per Jæger. – Dette er nesten 4.000 boliger færre enn i fjor. Vi trenger å bygge 38.000 nye boliger hvert år for å ta unna befolkningsveksten. Fordyrende tekniske forskrifter og tilbakeholdne banker er hovedårsakene til fallet i salg og igangsetting, fortsetter han. Vi trenger betydelig drahjelp fra banker og myndigheter skal boligmarkedet tilbake på riktig spor. Vi har derfor formulert noen krav som vi mener de må ta hensyn til snarest mulig, avslutter Jæger.


Les kravene fra Boligprodusentene her.


 
NoAd