Stangeskovene kjøper seg inn i Hemnes Tre

Stangeskovene kjøper 51 % av aksjene i Hemnes Tre, gjennom sitt heleide datterselskap Stangeskovene Kværner AS. – Stangeskovene ønsker med dette å forsterke sin posisjon i listverksmarkedet. Vi ser betydelige synergier i et tettere samarbeid mellom Stangeskovene Kværner og Hemnes Tre, sier disponent i Stangeskovene, Erik Toverud.

Sverre H. Kværner blir styreleder i Hemnes Tre, som har fått Stangeskovene som majoritetseier.
Sverre H. Kværner blir styreleder i Hemnes Tre, som har fått Stangeskovene som majoritetseier.

Stangeskovene AS kjøpte listverksprodusenten og byggevareutsalget K. Kværner AS Kløfta Bygg for 3 år siden. Så vel K. Kværner som Hemnes Tre har lang tradisjon i produksjon av listverk. Kværner produserer fortsatt lister i egen regi, mens Hemnes har erstattet listeproduksjon med produksjon av utforinger. I tillegg har selskapet spesialisert seg på industriell tilpasning av produktene gjennom moderne kappelinje og eget overflatebehandlingsanlegg.


Kompletterer hverandre

Selskapene kompletterer hverandre veldig bra, sier Sverre Kværner, styreleder i Stangeskovene Kværner AS. – Vi har satset hardt på forhandlermarkedet, mens Hemnes også har utviklet salget mot mer industrielle aktører.


Daglig leder i Hemnes Tre, Emil Grepperud, blir sittende igjen med 49 % eierandel i selskapet. – Dette er et skikkelig løft for begge parter. Stangeskovenes langsiktige industrielle holdning har alltid tiltalt meg. Begge selskaper er praktisk og ubyråkratisk organisert. Vi tror dette vil bli meget godt mottatt i markedet, fortsetter Grepperud.


Emil Grepperud vil fortsette som daglig leder i Hemnes Tre, med Sverre Kværner som styreleder.  Det blir ikke lagt opp til noen store kortsiktige endringer utover en viss spesialisering mellom selskapene. Begge parter understreker at man har ambisjoner om i fellesskap å ta en sterkere industriell rolle i det norske listverksmarkedet.


 
NoAd