Norges Skogeierforbund blir SKOG Norge

Styret i Norges Skogeierforbund har vedtatt ny strategi som innebærer forslag om ny organisasjonsmodell samt navnebytte til SKOG Norge. Endringen skaper grunnlag for et sterkere og mer samlet næringspolitisk arbeid, fremgår det av en pressemelding fra Norges Skogeierforbund.

Styreleder Olav A. Veum skal lede en gjennomgripende omorganisering av Norges Skogeierforbund.
Styreleder Olav A. Veum skal lede en gjennomgripende omorganisering av Norges Skogeierforbund.

Skognæringen er under endring. Økende konkurranse mellom enkeltaktører sammen med bortfall av sentrale prisforhandlinger, leveringsplikt og finansinntekter, har ført til nye rammer for Skogeierforbundet som føderativ overbygning.


– Dette må vi forholde oss til, sier styreleder Olav A. Veum. – Utviklingen kan neppe reverseres men må heller ikke komme i veien for et kraftfullt samarbeid for å fremme skogeiernes og skognæringens interesser.


– Skogeiersamvirket består med stor styrke i de respektive andelslag, fortsetter Veum. – SKOG Norge skal bygges på fundamentet av organisasjonens rolle som det ledende næringspolitiske miljøet for skogeiere og skognæring. Fokus på lønnsomhet og råderett for den enkelte skogeier vil bestå. Samtidig ser vi det som helt vesentlig at vi nå evner å fornye samarbeidet oss i mellom og i næringen generelt. En ny modell vil styrke samarbeidet mellom skogeierandelslagene på viktige næringspolitiske saker. Etableringen av SKOG Norge er også en åpen invitasjon til de andre aktørene i skognæringens verdikjede. Vi mener tiden er inne for en kraftsamling. Skal vi møte næringens utfordringer og utnytte de mange mulighetene vi ser, må vi sørge for at næringen får større gjennomslagskraft og bedre rammevilkår. Det ønsker vi å oppnå i felleskap med andre aktører i verdikjeden gjennom SKOG Norge, sier han.


Strategien skal nå implementeres og behandles formelt. Endelig vedtak med vedtektsendringer skjer i årsmøtet i mai 2014. Alle andelslagene representert ved sine valgte ledere og nestledere, samt administrative ledere stiller seg bak endringen. Veum fremholder at det har vært viktig å finne en omforent løsning, noe han mener man oppnår nå.


Les mer her!


 
NoAd