Kledningskontrollen er i gang

Kledningskontrollen er en frivillig sammenslutning av klednings- og malingsprodusenter, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre industriell overflatebehandling av kledning. Kontrollordningens formål er å sikre enhetlig kvalitet og merking av industrielt overflatebehandlet kledning, samt å heve nivået ved overflatebehandling, melder Treteknisk.


Bakgrunnen for den nye kontrollordningen er øket etterspørsel av fabrikkmalt kledning med ett eller flere strøk, noe som gjenspeiler den generelle utviklingen til stadig høyere foredlingsgrad av produktene i byggevarehandelen.


Kontrollordningen er administrert av et styre på tre medlemmer, hvorav:

  • En er oppnevnt av kledningsprodusenter.
  • En er produsent av overflatebehandling.
  • En er ansatt ved Treteknisk.

Treteknisk er sekretariat og gjennomfører kontroller hos kledningsprodusenter to ganger i året. Bedriftene har rett til å benytte Kledningskontrollens registrerte varemerke som er forbrukerens garanti for å kjøpe et kvalitetsprodukt.


18 representanter fra klednings- og malingsindustrien deltok i Kledningskontrollens første årsmøte 9. oktober 2013.


 
NoAd