Stipender til skogfagstudenter

I samarbeide med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 300.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Universitetet for miljø og biovitenskap, melder Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med vinnerne av stipend til masterstudenter i skogfag av fra v: Helge Syver Holte, Nes i Ådal, Anne Aulie, Hamar, Olav Christan Ljøner Hagen, Rømskog, Tor Peder Lohne, Telemark og Brede Rogstadkjærnet, Hernes. (Foto: LMD)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med vinnerne av stipend til masterstudenter i skogfag av fra v: Helge Syver Holte, Nes i Ådal, Anne Aulie, Hamar, Olav Christan Ljøner Hagen, Rømskog, Tor Peder Lohne, Telemark og Brede Rogstadkjærnet, Hernes. (Foto: LMD)

– Skognæringen er et prioritert område for denne regjeringen. Vi ønsker å styrke den landbaserte næringen og skogen er en fornybar ressurs som vi kan ta ut mer av, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.


– Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og kvalitetsmessig god kompetanse som næringen har behov for, sier Listhaug.


Fem kvalifiserte studenter

Masterstipendet er på 50 000 kroner til hver av de fem kårede studentene. Stipendet deles ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. Forutsetningen for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid.


Masterstipendene for 2013 gikk til:

  • Helge Syver Holte, Nes i Ådal 
  • Anne Aulie, Hamar
  • Olav Christan Ljøner Hagen, Rømskog
  • Tor Peder Lohne, Telemark
  • Brede Rogstadkjærnet, Hernes

I tillegg til disse masterstipendiene, ble det også delt ut et stipendium på ytterligere 50.000 kroner til årets beste masteroppgave. For 2013 gikk dette stipendiet til Anne Auli for oppgaven «Vekst og utvikling hos foryngelse etter selektive hogster».


Skoglaugets stipendieordning

Stipendiene deles ut av Skoglauget, som er en forening som består av ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge, totalt 32 medlemmer.


Skoglauget mener at skog- og trenæringen er en verdikjede med økende betydning for en bærekraftig og klimavennlig fremtid. Verdikjeden har forutsetninger for å øke i omfang, men er avhengig av kompetente aktører i hele kjeden.


 
NoAd