Fem tømmerkaiprosjekter går videre

Fem prosjektforslag blir nå invitert til å utarbeide fullstendig søknad for tilskudd til oppgradering og nybygging av tømmerkaier, fremgår det av en pressemelding fra Statens landbruksforvaltning. Totalt var det 19 interesserte.
Tømmerterminalen på Lierstranda ved Drammen, som til nå har betjent cellulosefabrikken på Tofte, kan bli landets største eksportterminal for tømmer og industriflis. (Foto: Torbjørn Tandberg, LMD)
Tømmerterminalen på Lierstranda ved Drammen, som til nå har betjent cellulosefabrikken på Tofte, kan bli landets største eksportterminal for tømmer og industriflis. (Foto: Torbjørn Tandberg, LMD)

De fem prosjektforslagene har et investeringsbehov på opp mot 130 mill. kroner. Det er avsatt 30 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

Lierstranda kan gå videre
Av de fem som nå skal utarbeide fullstendig søknad er det denne gangen to på Østlandet, nemlig Lierstranda ved Drammen i Buskerud og Herre i Telemark. Dette er store og tunge prosjekter som er blitt svært viktige for avsetning av tømmer fra dette området, etter at fabrikken på Tofte har innstilt sin virksomhet.

De andre prosjektene som går videre nå er Lindås i Bergen (Hordaland), Malo i Molde (Møre og Romsdal), og kaianlegget i Namsos, som er prioritert av en samlet skognæring i Trøndelag., Det er store tømmermengder det dreier seg om. Kaia i Drammen alene prosjekteres til å kunne ta unna 1,1 mill m3 i året. De fire øvrige kaiene kalkulerer til sammen med å skipe ut 580.000 m3 årlig.

Streng prioritering ligger til grunn
– SLF har måttet foreta en streng prioritering og lagt vekt på prosjekter som ligger strategisk til for utskiping av tømmer, samtidig som de er kostnadseffektive med høyt tømmervolum og lav enhetskostnad, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli.

De fleste av prosjektene er aktuelle for utbygging i nærmeste framtid. Men selv med den strenge prioritering som er foretatt, så er det ikke midler i bevilgningen for 2013 til å dekke omsøkt tilskuddsbehov for alle de prioriterte kaiskissene. Ved innsending av endelig søknad oppfordres derfor søkerne til å finne ytterligere finansiering.

 
NoAd