Dugnad for økt trebruk i Trøndelag

I oktober ble det gjennomført en dugnad for økt bruk av tre i Trøndelag. Dugnaden samlet 60 deltakere med representanter for offentlige bestillere, planleggere/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/utbyggere, skog – og treindustri og FoU. Gruppen samlet seg om målsettingen – «Størst mulig bruk og foredling av tre i Trøndelagsregionen med basis i lokale ressurser».

Det satses på økt bruk av tre i Trøndelag, her i den nye Haukåsen Friluftsbarnehage. (Foto Trondheim kommune)
Det satses på økt bruk av tre i Trøndelag, her i den nye Haukåsen Friluftsbarnehage. (Foto Trondheim kommune)

Hva skal bygges i Trøndelag? Hva kan bygges i tre? Hva skal til for å bygge i tre?


Oppsummert vil de viktigste tiltakene for å oppnå målsettingen være:


Dokumentasjon på flere områder(tilgjengeliggjøring/spredning)

  • Kompetansetiltak i store deler av verdikjeden
  • Samarbeid/ klyngedannelse for å være konkurransedyktige
  • «Potente arenaer» som inkluderer hele verdikjeden
  • «Tredrivere»
  • Se/besøke eksisterende prosjekt(studieturer)
  • Tiltak knyttet til industrialisering og økt foredlingsgrad i verdikjeden
  • Konkrete byggeprosjekter som er under utvikling

Det ligger en stor mulighet for Trøndelag å koble kunnskaps-arenaer med praktiske arenaer slik at kompetanse skapes.


Dugnaden ble gjennomført som en kombinasjon av inspirasjonsforedrag og gruppearbeid hvor man tok tak i hindringer og konkrete tiltak for å realisere målsettingen. Aasmund Bunkholt, TreFokus, og fylkesskogsjef Tor Morten Solem, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sto for prosessledelsen.


Arrangørene var Innovasjon Norge, Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord- og Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag og Trondheim kommune.


 
NoAd