Lysere for svensk trevirke

Utviklingen innen svensk sagbruksindustri viser tegn på at bunnen er nådd, melder Svenskt Trä fra Tremarknaden i Karlstad. Innenlandsmarkedet har tatt fart. I Europa er byggekonjunkturen på vei opp igjen. Eksporten til Nord-Afrika og Midt-Østen ligger fortsatt på et høyt nivå, og i Kina spås en fortsatt økning. Likevel finnes fortsatt noen uværsskyer.


En felles konklusjon etter Trämarknaden var at det går mot lysere tider. Dette fremholder også direktør Mikael Eliasson i Svenskt Trä. –Utviklingen som har pekt svakt oppover det seneste halvåret, peker nå faktisk tydeligere oppover, fastslår han. – Bransjens innsats for å posisjonere svenske trevarer mot voksende markeder har bidratt til dette.


Ved seminarene på Trämarknaden ble blant annet eksporten til Kina nevnt. Landet hører til de mest ekspansive markedene, formodentlig med to- eller tre-dobling dette året. I løpet av 2014 kan dette tallet dobles igjen, om det vil seg vel. Markedet utvikles bra i Storbritannia, som er Sveriges største eksportmarked. Dette beror delvis på at den engelske staten garanterer fordelaktige topplån til engelske boligkjøpere. Den svenske eksporten står for ca. 50 prosent av landets trelastimport.


Oså det svenske markedet utvikler seg positivt. Presset på de svenske politikerne for å øke boligbyggingen er stort.


Les hele rapporten fra Trämarknaden her.


 
NoAd