Treforedlingsprisen og EU-pris til Borregaard

Treforedlingsprisen 2013 ble på årets Treforedlingsforum i regi av Papirindustriens Tekniske Forening tildelt Borregaard. Selskapet fikk prisen for sitt banebrytende arbeid innen bioraffineri. Samme dag ble bedriften også tildelt prisen «Mest innovative nykommer» i forbindelse med EU-kommisjonens prisutdeling for små og mellomstore børsnoterte selskaper.

Treforedlingsprisen 2013 ble overrakt av professor Øivind Gregersen (t. v.) til styreleder Jan A. Oksum (i midten) og direktør Dag Arthur Aasbø som tok imot prisen på vegne av Borregaard. Prisbeløpet på 15.000 kroner blir gitt til Kunnskapsfabrikken, som ønsker seg forskjellige ting til virksomheten, opplyste Aasbø.
Treforedlingsprisen 2013 ble overrakt av professor Øivind Gregersen (t. v.) til styreleder Jan A. Oksum (i midten) og direktør Dag Arthur Aasbø som tok imot prisen på vegne av Borregaard. Prisbeløpet på 15.000 kroner blir gitt til Kunnskapsfabrikken, som ønsker seg forskjellige ting til virksomheten, opplyste Aasbø.

Borregaard er verdensledende innen produksjon av produkter basert på bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer, fremgår det av begrunnelsen for tildeling av Treforedlingsprisen.


Treforedlingsprisen ble opprettet i 1993, da Treforedlingsindustriens Bransjeforening markerte organisasjonens 100-årsjubileum. Kompetansefondet, som var grunnlaget for prisen, ble i 2009 overført til Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt. Stiftelsen, som ledes av tidligere PFI-direktør Jan Øverli, har siden da stått bak utdelingen av Treforedlingsprisen.


I den utfyllende begrunnelse for pristildelingen heter det at Borregaard gjennom sitt arbeide har vist at bedriften er verdensledende innen hele verdikjeden, som starter med målrettet og langsiktig forskning, senere en avansert produksjon og til slutt markedsføring av bedriftens spesialprodukter


Borregaard har ett av Norges største og mest spennende forskningsmiljøer innen både organisk kjemi og trekjemi, og har lykkes med å tiltrekke seg de beste forskertalentene innen disse områder. I Borregaard defineres innovasjon som hele prosessen – fra en idé oppstår, til kunden har kjøpt et nytt produkt – et produkt som samtidig utgjør en merverdi for kunden.


I en større sammenheng erstatter Borregaards produkter oljebaserte alternativer, og bedriften er dermed med på å bevege verden fra sort til grønt karbon. Det er vel kjent at bedriften høster stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin forskningsinnsats.


Mest innovative nykommer

Prisen for «Mest innovative nykommer» ble delt ut 19. november 2013 i forbindelse med en seremoni i Brussel. Prisutdelingen er et felles initiativ fra EU-kommisjonen og ledende europeiske børser. Juryen besto av uavhengige parter fra finansmiljøet, journalistikk og akademia.


Juryens begrunnelse: «Borregaard driver et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. I april i år innviet selskapet Biorefinery Demo, et anlegg som demonstrerer selskapets innovative teknologi for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall.»


I tillegg til prisen for «Mest innovative nykommer», ble også prisene «Beste nye børsnoterte selskap», «Mest internasjonalt orienterte nykommer» og «Rising Star» delt ut. Konkurransen, som ble arrangert for første gang i år, var åpen for små og store selskaper som ble notert på europeiske børser mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2012. Det er Oslo Børs som har nominert Borregaard til prisen «Mest innovative nykommer».


 
NoAd