Norske Skog sikrer likviditeten

Norske Skog har inngått en låneavtale (securitisation facilty) med SpareBank1 Gruppen Finans AS. Norske Skog vil oppta et lån på NOK 250 millioner i SpareBank 1 Gruppen med sikkerhet i utestående kundefordringer ved de to norske fabrikkene Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS.

Konsernsjef Ombudstvedt i Norske Skog har sikret konsernet et lån "uten restriktive finansielle covenants".
Konsernsjef Ombudstvedt i Norske Skog har sikret konsernet et lån "uten restriktive finansielle covenants".

– Vi har nå styrket vår langsiktige finansiering av selskapet gjennom denne avtalen med SpareBank 1 Gruppen Finans AS, slik at vi nå har tilstrekkelige midler til å dekke låneforpliktelsene i 2014, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.


– For ytterligere å styrke konsernets finansielle handlefrihet tas det sikte på å etablere tilsvarende finansieringsavtaler for de øvrige europeiske fabrikkene i konsernet i løpet av første halvår 2014, sier Ombudstvedt


Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbrugs har en samlet årlig omsetning på ca. NOK 4 milliarder, og utestående kundefordringer på rundt NOK 350 millioner. Avtalen innebærer at Norske Skog fortsatt vil inndrive fordringer fra kundene. Avtalen med SpareBank 1 Gruppen Finans AS løper over minimum 3 år uten finansielle betingelser. Rentekostnaden er konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende sikret finansiering.


 
NoAd