Flisa går på skinner til Sverige

Da Södra Cell Tofte ble nedlagt, mistet en rekke sagbruk kjøperen av celluloseflis. Nå har flere av dem ryddet frem gamle jernbanespor og sender flisa til Sverige med tog.

Etter stoppen på Tofte går nå mye industriflis og massevirke på jernbane til Sverige. Her er et opplastet flistog på Moelven Soknabruket. (Foto: David Wixe)
Etter stoppen på Tofte går nå mye industriflis og massevirke på jernbane til Sverige. Her er et opplastet flistog på Moelven Soknabruket. (Foto: David Wixe)

Det er i realiteten ikke manglende avsetning som er det største problemet, forteller direktør Morten Kristiansen i Moelven Virke AS. Det handler om logistikk. Der man før kjørte fiberen hele veien med lastebil, må det nå kjøres til kai for båttransport eller transport med jernbane til industri.


– Det vi har gjort, som har gitt oss avsetning på det vi produserer av celluloseflis og massevirke tilknyttet våre anlegg i Telemark, Numedal og Sokna, samt celluloseflis fra Moelven Våler og Moelven Østerdalsbruket, er at vi har fått på plass en jernbanestruktur som gjør at vi kan sende det ut, sier Kristiansen. – Mesteparten av dette sendes direkte til nye kunder i Sverige.


Moelven Soknabruket AS er helt avhengig av å få solgt 60.000 fastkubikkmeter med flis hvert eneste år. Cellulosefabrikken Södra Cell Tofte har tidligere vært eneste kjøper av flisa, og da nyheten om at den skulle legges ned kom, sto daglig leder Atle Nilsen overfor litt av en utfordring.


– Det nytter ikke å drive sagbruk hvis man ikke har avsetning på flis – da stopper det seg selv. Da vi forsto at vi var i faresonen i fjor, stilte vi oss spørsmålet: Hva gjør vi nå?


Ryddet frem sidespor

Løsningen ble å ta i bruk et 460 meter langt sidespor til Bergensbanen, som hadde stått ubrukt siden 2006. Sporet ble bygd samtidig med Moelven Soknabruket, som sto ferdig i 1972.


– Vi ryddet sporet, som hadde grodd godt igjen, og har brukt mye tid på å hugge skog og fjerne kvister. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Jernbaneverket, som foretok den tekniske inspeksjonen, sier Nilsen. – Nå kjører det to tog i uka til Sverige, hvor flisa fra Moelven Soknabruket blir til cellulose og papir.


Tog erstatter lastebilder

– Hvert tog er fylt med 3.300 løskubikkmeter med flis. Tidligere gikk det 10 biler hver eneste dag herfra med flis, så det å bruke jernbane isteden er jo også positivt for miljøet, sier Nilsen.


Et nytt sidespor på 550 meter med permanent opplastingsplass er nå under bygging.


– Det skal stå klart i månedsskiftet november/desember, forteller Nilsen.


Ekstra fleksibilitet
Hos Moelven Østerdalsbruket AS er det et sidespor til Rørosbanen som igjen er tatt i bruk.

– Sporet var egentlig klart, vi behøvde bare ett møte med Jernbaneverket før vi kunne ta det i bruk. Vi brukte sporet så sent som i 2010 for å sende flis til Peterson AS i Moss, men etter at de stengte har flisa vår gått med bil til Södra Cell Tofte, forteller daglig leder Mari Austeng-Jørgensen.


Omtrent én gang i uka kjører et tog med 23 vogner til Sverige med flis fraMoelven Østerdalsbruket.


– Vi samarbeider med Moelven Våler AS, noe som gir oss ekstra fleksibilitet i forhold til hvor mange vogner vi klarer å fylle til enhver tid, sier Austeng-Jørgensen.


Sparer miljøet

Moelven Numedal AS har foreløpig sendt avgårde ett tog med flis til Sverige, men det skal etter planen gå ett tog ukentlig.


– Numedalsbanen er gjenåpnet for godstrafikk, men det har vært noen utfordringer knyttet til Kongsberg stasjon som Jernbaneverket nå ordner opp i. Så snart det er klart, vil vi sende ett tog i uka, bekrefter direktør Rune Frogner. Fra Numedal vil det bli sendt både massevirke og flis på jernbanen.


– Vi har bygd en opplastingsplass for flis og en målestasjon for massevirke som står klar, sier Frogner.


Moelven Numedal sendte flis og tømmer med toget frem til begynnelsen av 1990-tallet. Siden da har flisa gått med bil til Södra Cell Tofte.


– Det er klart at dette er en fordel både miljømessig og i forhold til for eksempel veislitasje. Ett tog tilsvarer jo 30 trailerlass med flis, sier Frogner.


 
NoAd