Nytt bioraffinerilaboratorium etableres

Norsk Bioraffineri Laboratorium (NorBioLab) skal etableres som et nasjonalt laboratorium for bioraffinering, under ledelse av Papir- og Fiberinstituttet (PFI) i Trondhjem. NorBioLab var med i listen over nye nasjonale forskningsinfrastrukturer som nylig ble offentliggjort av Norges Forskningsråd.

Karin Øyaas fra Papir- og Fiberinstituttet skal være prosjektleder for det nye bioraffinerilaboratoriet.
Karin Øyaas fra Papir- og Fiberinstituttet skal være prosjektleder for det nye bioraffinerilaboratoriet.

NorBioLab skal være et nasjonalt laboratorium for bioraffinering. Dette innebærer utvikling av prosesser for bærekraftig konvertering av norsk land- og sjøbasert biomasse til nye, miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioenergiprodukter. Laboratoriet skal være tilgjengelig for nasjonale og internasjonale interessenter. Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) er prosjekteier, med Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), SINTEF og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) som sentrale samarbeidspartnere.


Nasjonalt samarbeide

NorBioLab skal bidra til å forsterke samarbeidet mellom nasjonale aktører som er involvert i biomassekonvertering. Gjennom etablering av avansert forskningsverktøy skal laboratoriet bidra til å utvikle nye klima- og miljøvennlige prosesser og produkter basert på skogs-, jordbruks- og marin biomasse, samt etablere verktøy som kan benyttes til å verifisere teknologiske prosesser før en videre implementering av nye prosesser.


Gjennom dette skal det nye forskningsverktøyet bidra til utvikling av teknologi som fører til reduserte utslipp av klimagasser og miljømessige belastninger både fra transport- og industrisektoren, og samtidig bidra til økt tilgang på miljøvennlige produkter og energi. Infrastrukturen vil være tilgjengelig for universiteter, institutter og industri. Etablering av NorBioLab skal også bidra til å tiltrekke både nasjonale og internasjonale forskere og studenter til Norge.


Desentralisert laboratorium

Det nye laboratoriet vil være et desentralisert senter der det vil etableres utstyr både på Gløshaugen i Trondhjem (PFI, NTNU, SINTEF) og på Ås (UMB). Etablering og bruk av utstyret vil bli koordinert og fulgt opp i nært samarbeid mellom aktørene. Dette skal sikre at man utfyller hverandre slik at norske FoU-aktører kan gi et mer komplett tilbud til norske og internasjonale aktører innen bioraffinering/biomassekonvertering.


NorBioLab vil være et sentralt verktøy i arbeidet med å posisjonere Norge i forhold til framtidens bioøkonomiske samfunn. Karin Øyaas ved PFI skal være prosjektleder for laboratoriet som får en varighet fra 2014–2021. Totalt budsjett er på ca. 58 Mkr, hvorav 37,5 Mkr fra NFR.


Laboratoriet er ett av 16 nye nasjonale forskningsinfrastrukturer som nå etableres, og som skal legge grunnlaget for banebrytende forskning, fremtidig verdiskaping og attraktive forsknings- og utdanningsinstitusjoner.


 
NoAd