Regjeringen reduserer Treprogrammet

Treindustrien er skeptisk til at regjeringen reduserer rammene til Innovasjon Norge, knyttet til utviklings- og omstillingsmidler i Treprogrammet. Treindustrien er i en utfordrende situasjon med stort behov for effektivisering, omstilling og utvikling, skriver administrerende direktør Heidi Kielland i en pressemelding.

Heidi Kielland er kritisk til regjeringens reduksjon av Treprogrammet.
Heidi Kielland er kritisk til regjeringens reduksjon av Treprogrammet.

Samtidig har Treindustrien store forventninger til SKOG22 og strategien som har til hensikt å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig næring. – Vi forventer at regjeringen følger opp strategien med nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet i 2015, skriver Kielland. – Regjeringsplattformen gir tydelige signaler om satsing på skog- og treindustrien. Når strategien for næringen er utarbeidet i 2014, vil det være grunnlag for å styrke satsingen på næringsrettet forskning i tråd med signalene som er gitt i regjeringsplattformen.
 
NoAd