Full krig i skognæringen

Norske sagbruk sliter med råstofftilgangen mens norske skogeiere eksporterer tømmer til priser som er bedre enn norsk industri kan betale. Hver tredje tømmerstokk som hugges i Norge i år, vil gå uforedlet ut av landet. Både skogbruk og trelast beskylder hverandre for å ta kortsiktig profitt fremfor å tenke langsiktig.

Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm AS går hardt ut mot norske skogeiere som heller tar kortsiktig profitt på tømmereksport enn å sikre en livskraftig norsk trelastindustri. (Foto: Harald Bergmann)
Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm AS går hardt ut mot norske skogeiere som heller tar kortsiktig profitt på tømmereksport enn å sikre en livskraftig norsk trelastindustri. (Foto: Harald Bergmann)

Dette er inntrykk som ifølge nationen.no fremkom på Skogforum på Honne nylig. På tross av dystre spådommer i vår, da Tofte ble varslet nedlagt, registrerer man en tømmerknapphet i Norge. Dette er noe blant andre Norskog ikke hadde forventet.


– Skogeierne kan vente full avsetning i hele 2014, og heller prisøkning enn nedgang. Sagbrukskonsernet Bergene Holm sliter med tømmerprisene, og melder om «kritisk lite tømmer på Østlandet», skriver nationen.no.


– På Brandval går tømmeret fra bilene og rett inn på saga. Vi lurer på hvor mange dager det går før vi må redusere produksjonen, sier Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS.


– Svensk sagverksindustri har vilje til å sage med fantastiske tap. Ifølge svenske medier tapte Södra 335 kroner per kubikkmeter trelast i fjor. Svenskene går inn i Hedmark og kjøper tømmer dyrt, i konkurranse med oss. Dere skogeiere er avhengig av at norske og svenske sagbruk lever lenger enn første kvartal neste år. 25 sagbruk er nedlagt i Skandinavia siden 2008, påpekte Løkken.


I korridorene på Honne i går kommenterte skogeierne at da utlandet presset prisene ned, importerte sagbrukene utenlands billig virke som presset prisen ned i Norge. I dag, når utlandet presser prisen opp, er skogeierne er lunkne til å selge billig i Norge.


– Bergene Holm kjøper da tømmer i Sverige også. Er det billigere der, så kjøper de ikke av norske skogeiere, sier disponent Helge Urstrømmen i skogeierandelslaget Glommen Skog.


– I perioden da vi importerte tømmer fra Russland, avviste vi ikke en eneste norsk tømmerselger, svarer Erland Løkken i Bergene Holm. – Den dagen de internasjonale prisene snur, skvises norske leveranser. Om vi har lagt ned, vil tømmeret deres stå i mange år før det blir kapitalisert, fremholdt han.


Les hele reportasjen på nationen.no!


 
NoAd