Borregaard fornøyd med tredje kvartal

(2013.10.29) Borregaard fikk et resultat før skatt på 167 Mkr i 3. kvartal, mot 132 Mkr tilsvarende periode i 2012. Driftsinntektene økte fra 999 Mkr 3. kvartal 2012 til 1.045 Mkr. EBITA utgjorde 160 mill. kroner mot 171 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 140 mill. kroner i foregående kvartal.

Borregaard oppnådde høye salgsvolum for spesialcellulose 3. kvartal.
Borregaard oppnådde høye salgsvolum for spesialcellulose 3. kvartal.

For årets ni første måneder sank driftsinntektene fra 3.016 Mkr i 2012 til 3.000 Mkr i 2013. EBITA ble på 411 Mkr, mot 455 Mkr i 2012. Driftsresultatet økte fra 390 Mkr til 424 Mkr, mens resultatet før skatt kom opp i 390 Mkr årets ni første måneder i 2013, mot 347 Mkr tilsvarende periode i 2012.


Borregaard hadde tilfredsstillende markedsforhold i kvartalet for sine viktigste produktsegmenter, med unntak av vanillin, fremgår det av kvartalsmeldingen fra selskapet. For dette produktet bidrar overkapasitet ved petrokjemisk baserte anlegg i Kina til press på prisene. Effekten av dette er delvis kompensert ved høyere salgsvolum for høykvalitets tømmerbasert vanillin.


Lavere tømmerkostnader og fortsatt god produksjon ved anlegget i Sarpsborg bidro positivt. Den positive effekten av en svakere norsk krone forsinkes av Borregaards valutasikringsstrategi.


Performance Chemicals forbedret sitt resultat i 3. kvartal sammenlignet med 2012, mens Specialty Cellulose og Other Businesses hadde en tilbakegang.


Performance Chemicals økte sin EBITA som følge av en bedre produktmiks og høyere salgspriser som mer enn oppveide en volumnedgang på 4 prosent. Lavere resultat innen Specialty Cellulose skyldtes i hovedsak lavere priser i enkelte segmenter. EBITA i Other Businesses ble negativt påvirket av lavere salg innen Fine Chemicals og økte administrasjonskostnader. Andre inntekter og kostnader endte på 14 mill. kroner (-18 mill. kroner) i tredje kvartal.


– Vi har hatt gode markedsforhold og har oppnådd en sterk produktmiks innen Performance Chemicals og høye salgsvolumer innen Specialty Cellulose. Totalt sett er vi godt fornøyd med de resultatene vi oppnådde i 3.kvartal 2013, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.


Du kan lese hele kvartalsrapporten fra Borregaard her.


 
NoAd