Stig Andersen til Investinor

Stig Andersen (53) er ansatt som investeringsdirektør i Investinor. Han vil få hovedansvaret for å følge opp selskapets investeringsstrategi i norsk skogindustri. Han har de siste 19 årene jobbet i Nordea, blant annet som Nordic Head of Corporate Research og som Director, Corporate Finance.


Andersen har også lang fartstid i banken som aksjeanalytiker, og han har hatt en meget sentral rolle i Nordeas dekning av nordisk og global skogindustri. Han har en doktorgrad i skogøkonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB), samt et MBA-studium fra University of Colorado.


– Stig Andersen kjenner norsk og internasjonal skogindustri svært godt, og kompetansemessig blir han derfor en verdifull forsterkning for Investinor, sier administrerende direktør Geir Ove Kjesbu i Investinor.


– Vi er forsiktige optimister på vegne av skogindustrien. På kort sikt kan det bli utfordrende å få gjort gode investeringer i denne sektoren, men med Stig på plass i teamet mener vi å ha en kompetanse som passer til de utfordringene vi står ovenfor, sier Kjesbu.


– Hvilke utfordringer er det du sikter til?


– Det er flere, men sammenlignet med andre sektorer antar vi at de mest krevende vil bli tilfanget av attraktive investeringscase, samt tilgangen på private medinvestorer. Det siste er som kjent et krav for at Investinor skal kunne investere. Å finne gode investeringscase innen skogindustri er en prioritert oppgave for Investinor, og vi inviterer industrien til å komme med innspill til oss, sier Geir Ove Kjesbu.


Investinor fikk i Revidert nasjonalbudsjett 2013 tilført 500 millioner kroner som er øremerket for investeringer i norsk skogindustri.


 
NoAd