Ny saglinje innviet på Nidarå

Torsdag 17. oktober trykket fylkesmann Øystein Djupedal på knappen som formelt startet den nye saglinjen til Bergene Holm Nidarå, etter at innkjøringen av linjen startet i begynnelsen av september. Totalleverandør av anlegget har vært Söderhamn Eriksson AB, med Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB og Milltech AB som underleverandører.

Fylkesmann Øystein Djupedal hadde æren av å gjennomføre den formelle oppstart av den nye saglinjen, godt assistert av direktør Johan Mørland. (Foto: Bergene Holm AS)
Fylkesmann Øystein Djupedal hadde æren av å gjennomføre den formelle oppstart av den nye saglinjen, godt assistert av direktør Johan Mørland. (Foto: Bergene Holm AS)
Gjester og ansatte ble bevertet og underholdt i det gamel sagrommet. (Foto: Bergene Holm AS)
Gjester og ansatte ble bevertet og underholdt i det gamel sagrommet. (Foto: Bergene Holm AS)

Bergene Holm AS – som har drevet treindustri siden 1946 – har investert rundt 110 millioner i nytt tømmerinntak og ny båndsaglinje på sin bedrift i Åmli. Dette gjør at bedriften nå har Norges definitivt mest moderne anlegg for produksjon av skurlast til ulike formål. I tillegg er det investert i en ekstra høvlerilinje. Kapasiteten for den nye linjen er på over 300.000 kubikkmeter tømmer.


Nær 200 gjester og ansatte fulgte innvielsen. Fordelt på seks grupper ble de i løpet av en times tid loset gjennom en løype der de blant annet fikk se og høre den nye saglinjen, et barksekkanlegg, interiørprodukter og et showroom der leverandørene fikk presentere seg. Vel tilbake var det tid for mat, underholdning av Åmlis egen Jonas Alaska og diverse takketaler og overrekkelser av blomster og gaver.


Investering landet trenger

Fylkesmann Øystein Djupedal hadde æren av å «trykke på knappen» og formelt åpne anlegget. Han påpekte at dette var viktig for lokalsamfunnet, regionen og Norge, og fremholdt at denne type investeringer er det landet trenger.


Dette var også poenget til ordføreren i Åmli. – Det er bare tøffinger som investerer i tøffe tider, fastslo han Samarbeidet mellom kommune, Bergene Holm og AT Skog for å tenke synergi, industri og næringsutvikling med basis i tre er en viktig sak for en skogkommune som Åmli.


AT Skog fremholdt det samme i sin hilsning til Bergene Holm. Alt ligger til rette for å videreutvikle treklyngen i Åmli hvor total og bedre utnyttelse av tømmerstokken er et felles anliggende. Dette arbeidet er allerede godt i gang.


Realiseringen av anlegget på Åmli har mange faddere og medhjelpere. De sentrale personene har utvilsomt vært de lokale lederne med Johan Mørland i spissen, Reidar Bergene Holm, og Erland Løkken. Alle har bidratt til at dette kunne realiseres.


Treklyngen kan videreutvikles

Bergene Holm og kommunen vil sammen vurdere om det er grunnlag for å videreutvikle treklyngen. Det er avsatt et areal for dette i nærheten av sagbruket, infrastrukturen er på plass og det er allerede gjennomført analyser og undersøkelser i forhold til hva som er aktuelt å satse på. Åmli og regionen står foran spennende tider i så måte.


Det er et godt tegn at en aktør i skog/trenæringen i dag investerer. Skognæringen er av mange omtalt som en «solnedgangsnæring», men den investeringen Bergene Holm gjør, motbeviser dette til fulle. Dette er definitivt en næring med fremtiden foran seg. Det er stor interesse og økende etterspørsel etter flere typer produkter med basis i skog. Skog og tre er en fornybar ressurs og økt bruk av skog og tre bidrar til å senke klimagassutslippene i alle markeder der produktene brukes.


 
NoAd