Økt hugst – lavere pris

Skogeierne solgte i underkant av 8,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2012. Det er 280.000 kubikkmeter mer enn året før. Gjennomsnittsprisen var derimot 10 prosent lavere. Avvirkningen i 2012 er den høyeste siden 1994, fremgår det av en melding fra Statistisk sentralbyrå.


Skogeierne fikk i 2012 328 kroner i gjennomsnitt per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 36 kroner lavere enn året før. Prisen på både massevirke og skurtømmer var lavere enn året før. Massevirkeprisen gikk ned 14 prosent og skurtømmerprisen 8 prosent. Bruttoverdien av tømmeret solgt til industrien i 2012 utgjorde 2,9 milliarder kroner, mens tilsvarende verdi i 2011 var i underkant av 3,1 milliarder kroner.


Eksporteksplosjon

Fra 2011 har den norske tømmereksporten eksplodert, melder woodnet.se. I 2012 økte eksporten til 1,59 Mm3. De første seks måneder i år er det eksportert rundt 1,6 Mm3, mens eksporten for hele året blir anslått til 3,6 Mm3. Etter at Tofte er stoppet fortsetter leveransene til Södras svenske fabrikker. Også Stora Enso i Sverige er stor tømmerkjøper i Norge.


Mer furu

Det ble avvirket 5 prosent mer furu i 2012 enn året før. Tre fjerdedeler av avvirkningen i 2012 var gran, mens furutømmer utgjorde en fjerdedel. Lauvtrevolumet utgjorde under 1 prosent.


En tredjedel til norsk masseproduksjon

Sagbruks- og trevareindustri kjøpte 44 prosent av tømmeret, mens 33 prosent gikk til tremasse- og celluloseindustrien. Resten ble fordelt på ulike innenlandske og utenlandske kjøpere.


Se hele meldingen fra SSB her.


 
NoAd