Bedre inntjening for Södra

På tross av en fortsatt svak konjunktur har Södra forbedret den underliggende inntjeningen kraftig i løpet av årets tre første kvartal, sammenliggende med foregående år, fremgår det av kvartalsmeldingen fra konsernet. Driftsresultatet, eksklusiv omstruktureringskostnader, økte med SEK 780 millioner til SEK 190 millioner.

Lars Idermark har oppnådd bedre inntjening, men presenterer fortsatt underskudd for Södra.(Foto: Ola Åkeborn)
Lars Idermark har oppnådd bedre inntjening, men presenterer fortsatt underskudd for Södra.(Foto: Ola Åkeborn)

Driftsresultat etter omstruktureringskostnader ble negativt, SEK 706 M, Tilsvarende driftsresultat for de dre første kvartal i 2012 var SEK –590 M. I juli besluttet Södra å legge ned massefabrikken på Tofte. Omstruktureringskostnadene i forbindelse med dette kommer opp i SEK 896 M.


Fortsatt betydelig underskudd

Konsernets resultat etter finansnetto for de tre første kvartaler 2013 ble et underskudd på SEK 725 M, mot et underskudd på SEK 589 M tilsvarende periode i 2012. Omsetningen ble redusert fra SEK 12.968 M til SEK 12.436 M, blant annet på grunn av at CTMP-fabrikken i Follafoss ble stengt.


– Vi kan konstatere at våre markeder fortsatt preges av den svake konjunkturen og en sterk svensk krone, fremholder konsernsjef Lars Idermark i kvartalsmeldingen. Likevel har man oppnådd en betydelig resultatforbedring, noe som ikke minst skyldes kostnadsreduserende tiltak på drøye 250 millioner kroner.


Markedsutviklingen for barvedsmasse har fortsatt en positiv utvikling, på tross av en svak økonomisk utvikling i Europa, heter det videre i kvartalsmeldingen. Den reduserte etterspørselen, som er normal for sommermånedene, uteble i år. Man forventer fortsatt sterk markedsbalanse, og Södra økte derfor prisene fra 1. oktober. Effekten for Södra er avhengig av utviklingen i kursen for den svenske kronen.


Idermark påpeker at Södra Cell har hatt en kraftig resultatforbedring i løpet av året, og har for tiden god lønnsomhet, på tross av de rådende konjunkturer.


Økt produksjon av skurlast

Det fremgår videre i kvartalsmeldingen at markedet for skurlast er blitt stadig bedre i løpet av året, men fra et lavt nivå. Markedet preges for tiden av en stabil etterspørsel og uforandrede priser. Södra Timbers produksjon av skurlast i årets ni første måneder økte til 1.085 Mm3, opp fra 1.001 Mm3 tilsvarende periode i fjor.


Sagbruket i Värö er nå ferdig utbygget, og man regner med at produksjonen vil øke fra 1,5 Mm3 til 1,7 Mm3 i løpet av neste år.


Les hele kvartalsmeldingen fra Södra her.


 
NoAd