Tre og Teknikk AS

Dr. scient. Knut Magnar Sandland (45) har tiltrådt ny stilling i firmaet Tre og Teknikk AS, som er leverandør av en rekke tjenester til treindustrien. Han kommer fra stilling som avdelingsleder ved Norsk Treteknisk Institutt, der han har arbeidet i 19 år.


Sandland er utdannet treteknolog (cand. Agric.) fra NLH i Ås (UMB) i 1991, og tok i 1999 dr.-grad innenfor temaene trelasttørking/tre og fuktighet. Etter to år ved Norsk Institutt for Skogforskning fra 1992 til 1994 har han vært ansatt hos Norsk Treteknisk Institutt, der han fra 2004 har vært avdelingsleder for områdene material og prosess.

Knut Magnar Sandland har bred erfaring i å lede og gjennomføre ulike typer prosjekter i industrien, fra prosessforbedrende tiltak til forbedring/utvikling av eksisterende og nye produkter. I tillegg har han erfaring fra ulike FoU-prosjekter innenfor skog- og trenæringen. Han har også skaffet seg et bredt kontaktnett gjennom deltakelse i forskjellige internasjonale fagnettverk.


 
NoAd