Rindal proklamerer skandinavisk union

For sagbruk og skogindustri for øvrig finnes ingen grense mellom Sverige og Norge. I stedet finnes en region der råstoffet beveger seg fritt mellom landene. Svensk anvendelse av norsk råstoff er en viktig drivkraft for avvirkning i Norge.

Hans Rindal mener at grensen mellom Norge og Sverige ikke gjelder for skognæringen.
Hans Rindal mener at grensen mellom Norge og Sverige ikke gjelder for skognæringen.

Dette hevdet konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA i en presentasjon på Virkesforum 2013, ifølge fagbladet NTT. Konferansen ble arrangert av Skogsindustrierna i Stockholm i september.


Rindal viste på kartet hvordan grensen går mellom skogregionene og resten av de to land. For Norge døpte han østre delen til «Industri-Norge» og vestre delen til «Olje-Norge». Den østre industridelen i kombinasjon med hovedsakelig Jämtland og Värmland døpte Hans Rindal til «Moelven-land». I denne skandinaviske regionen ligger en mengde sagbruk som henter råstoff uavhengig av nasjonsgrensen, for deretter å levere produktene så lokalt som mulig. Dette gjør man for å redusere kostnader og kunne tilpasse leveranser og produkter til kundene.


Rindal mente at råstoff også kan hentes fra den norske vestkysten, transportert med båt. Han konstaterte at tømmereksport til Sverige er et viktig incitament for norsk skogsavvirkning. For å gjøre dette lønnsomt må det investere betydelig i logistikk og transportmuligheter i Norge. Dette var Erik Dahl fra Mjøsen Skog enig i. Han mente at uten tømmertog fra Norge til Sverige stanser avvirkningen i Norge.


Virkessjef Ulf Klensmeden fra Stora Enso bekreftet bildet av det indre skandinaviske markedet. Han konstaterte at dette har vært etablert siden langt tilbake. Det har ikke bare vært snakk om forflytning av råstoff over grensen, men også eierskap. Norske skogeiere avvirker for levering til norske selskap, men de ligger for en stor del i Sverige. Til og med den norske flisen som går til Stora Enso i Skoghall tilsvarer nøyaktig den norske eierandelen i Stora Enso, begge ligger rett under fem prosent.


Du kan lese mer fra Virkeskonferansen 2013 i NTTs reportasje her.


 
NoAd