Finland vil lede utviklingen av nye celluloseprodukter

Gjennom å kombinere den sterke kompetansen innen design og den nyeste celluloseteknologien ønsker man å skape nye varemerker og kommersielt vellykkede produkter i Finland. Hensikten er å erstatte bomull, som belaster miljøet, og polyester, som lages av olje, med fiber som er produsert av trevirke. Forskningsselskapet VTT, Aalto-universitetet og Tammerfors tekniske universitet har startet et stort forskningsprosjekt for nyutviklede celluloseprodukter, med tanke på å utvikle nye forretningsmodeller og kommersielle økosystem i Finland, fremgår det av en pressemelding fra VTT.

Tråd av cellulosefiber kan lages direkte av granfibre hos VTT. Tråddiameteren er 100 µm. (Foto: Pekka Rötkönen)
Tråd av cellulosefiber kan lages direkte av granfibre hos VTT. Tråddiameteren er 100 µm. (Foto: Pekka Rötkönen)

Det felles forskningsprosjektet har fått navnet «Design Driven Value Chains in the World of Cellulose» (DWoC), og skal utvikle cellulosebaserte produkter som kan anvendes både i tekniske tekstiler og i forbrukerprodukter. Teknologien kan også utnyttes innen blant annet legemiddel-, næringsmiddel- og bilindustrien. Prosjektet tar sikte på å skape et nytt kommersielt økosystem og spin-off-bedrifter.


Man regner med at de nye produktene og tjenestene vil omdanne markedene om flere år. Gjennom de nyeste celluloseforedlende teknologiene kan man skape en produksjonsverdi på rundt 2–3 milliarder euro innen finsk skog-, tekstil- og verkstedindustri samt på helt nye forretningsområder. Prosjektet er den andre store strategiske satsingen fra det finske forskningsrådet, Tekes, som har til hensikt å merkbart forandre Finlands næringsliv. Tekes har bevilget 3 millioner euro til finansieringen av det nye prosjektets første fase, 2013–2015.

Les hele meldingen fra VTT her.
 
NoAd