Norsk Treteknisk Institutt

PhD Marcus Olsson (35) er ansatt som forsker i avdeling Material og prosess ved Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). Han er oppvokst i Uddevalla og utdannet på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Olsson er sivilingeniør i kjemiteknikk og fysikk ,og har doktorgrad i industrielle energisystem.

Ph. D. Marcus Olsson er ansatt ved Norsk Treteknisk Institutt.
Ph. D. Marcus Olsson er ansatt ved Norsk Treteknisk Institutt.

Olsson har tidligere arbeidet med energieffektivisering i industrien i 10 år i Sverige. Doktorgradsprosjektet omhandlet energieffektivisering på cellulosefabrikker. Mer detaljert innebar det å utvikle en regnearksmodell for fordampningen for å energiintegrere den med andre deler av fabrikken.


Etter doktorgradsprosjektet arbeidet han på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, med blant annet energiledelse, energieffektivisering, benchmarking, innovasjonsutvikling og modellering. Deler av dette ble gjordt på sagbruk, men også på biogassanlegg og planlagte anlegg for algeproduksjon.


På Treteknisk vil Marcus Olsson arbeide først og fremst med energiledelse og enøk-analyser.


 
NoAd