Skognæringen appellerer til ny regjering

Etter at Tofte produserte sin siste masseball uten at det gjorde noe inntrykk på politikerne under valgkampen, har nå skognæringens organisasjoner kommet med et innspill i form av et brev til partiene som nå arbeider med å skape grunnlag for en ny regjering. Her påpekes viktigheten av å opprette verdikjeden med grunnlag i skogen.

Den siste masseball fra Tofte kan stå som et symbol på en feilslått industripolitikk de seneste åtte årene, med fem nedlagte større treforedlingsbedrifter.
Den siste masseball fra Tofte kan stå som et symbol på en feilslått industripolitikk de seneste åtte årene, med fem nedlagte større treforedlingsbedrifter.

I brevet hevdes blant annet at det norske samfunnet er avhengig av at landbasert industri har konkurranseevne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Med seg som brevskrivere har skognæringen fått Nobio, BNL, LO og Fellesforbundet.


– Strategisk satsning på skogen som nasjonal ressurs gjennom Skog22 må videreføres, fremholdes det i brevet. – Det er behov for en todelt strategi, der tiltak for å berge verdikjeden på kort sikt gjøres parallelt med at man sikrer en fremtidig bærekraftig industri.


Det fastslås videre at Skog- og trenæringen har lekket industriarbeidsplasser de siste årene. Nedleggelse av Follum, Peterson og Tofte medfører store utfordringer i markedet både for helt nødvendig lønnsom avsetning av biprodukter fra sagbruksindustrien og for massevirke.


I brevet til den nye regjeringsplattformen påpekes også at råstoffet fra skogen kan brukes til det samme som olje, og derfor omtales skogen som det grønne gull. – Men det trengs mye forskning for å få fram nye produkter fra skogen. Her må staten legge til rette for at skognæringen skal kunne ta sin rettmessige plass i et fremtidig bærekraftig samfunn, skriver skognæringens organisasjoner.


Hele brevet, som dessverre er belemret med en rekke feil, kan du lese her.


 
NoAd