Skognæringskonferanse på UMB

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), BioForsk og Norsk institutt for Skog og landskap arrangerer 16. oktober Innovasjonskonferansen SKOG, med temaet «Fremtidens skognæring – muligheter og utfordringer». Målet for konferansen er å identifisere hvordan skogressursene kan utnyttes best mulig, og hvordan forskningen kan bidra til å skape ny bærekraftig industri basert på skog.


Bakgrunnen for konferansen er at debatten om hva Norge skal leve av etter oljen, for første gang er kommet på banen i årets valgkamp. Oljeøkonomien kan ikke for all fremtid bære dette landet. Vi trenger ny norsk miljøvennlig industri. Norsk økonomi trenger flere ben å stå på nå.


Samtidig viser nylig utførte studier at den norske skogen vokser raskere enn noen gang. Norsk skognæring sliter og tvinges til omstilling og innovasjon. Kanskje spiren til ny grønn miljøvennlig industri i Norge nettopp ligger i den overgrodde skogen, og en næring i krise.


Forskningsmiljøet på Campus Ås er et ledende norsk skogforskningsmiljø og ønsker å bidra til å utvikle ny grønn industri og løfte skognæringen. Miljøet på Ås har internasjonalt anerkjent forskerkompetanse innen bruk av tre, driftsteknikk, ny teknologi i skogen og bioenergi.


Mer informasjon og påmeldingsmulighet for Innovasjonskonferansen SKOG finnes her.


 
NoAd