Nedgang for avispapir i juli

Leveransene av avispapir fra Europa ble redusert med 10,1 prosent i juli, sammenlignet med juli året før, til 743.000 tonn, melder papernet.se, basert på statistikk fra Eurograph.

Klar nedgang for avispapir i juli. (Illustrasjonsfoto fra papernet.se.)
Klar nedgang for avispapir i juli. (Illustrasjonsfoto fra papernet.se.)

Leveransene av avispapir fra europeiske produsenter til papirkjøpere i Europa ble redusert med 7,8 prosent, til 611.000 tonn, mens leveransene til land utenfor Europa sank med 19,4 prosent, til 132.000 tonn. Hittil i år er leveransene av avispapir 7,6 prosent lavere enn samme periode i fjor.


For SC-magasinpapir falt de europeiske leveransene med 0,6 prosent i juli 2013 i forhold til juli 2012. For årets syv første måneder var leveransene i 2013 5,3 prosent lavere enn i 2012.


For bestrøket finpapir falt leveransene med 5,7 prosent, mens de for ubestrøket trefritt papir falt med 3,2 prosent.


 
NoAd