Storprosjekt for bioenergi i Telemark

Et nytt prosjekt for produksjon av pellets og biodrivstoff av norsk tømmer er nå lansert. Selskapet Silvanus Energy AS satser på å utnytte 460.000 tonn trevirke (ca. 0,9 Mm3) til produksjon av rundt 250.000 tonn trepellets. I tillegg planlegges bygging av et anlegg for produksjon av jetfuel og biodiesel.

Jan Fredrik Garvik leder en gruppe som tar sikte på produksjon av pellets og biodrivstoff i Grenland.
Jan Fredrik Garvik leder en gruppe som tar sikte på produksjon av pellets og biodrivstoff i Grenland.

Begge anlegg er planlagt bygget som en del av en næringsklynge i Grenland, med massevirke fra Telemark som hovedråstoff. Bak prosjektet, som har fått arbeidsbetegnelsen «Skogholtet», står en ressursgruppe ledet av Jan Fredrik Garvik, daglig leder i SamKraft AS, som utvikler og markedsfører produkter for analyse av og handel i energimarkedet. Han er også eier av selskapet Sagene Tre AS, som har drevet med agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer i rundt 25 år.


Pellets i 2016

Garvik håper at pelletsfabrikken skal være i gang i 2016, med en investeringsramme på 350 Mkr. Hovedmarkedet for produktet regner man med å finne i England, men også varmekraftverk i Tyskland er aktuelle. Grunnlaget for dette er at kullfyring av kraftverk skal fases ut.


Produksjonen av biodrivstoff er planlagt for oppstart i 2019. Her snakker man om investeringer på 1,5–2,5 milliarder kroner (2012). Etter inngående studier av aktuelle prosesser står man nå igjen med to alternativ. Den ene er basert på plasmateknologi – en gassifiseringsreaktor som produserer enorm høy varme og gir syntesegass som renses og deretter konverteres til biodrivstoff i en Fischer-Tropsch-prosess. Det andre alternativet vil Garvik ikke fortelle om foreløpig.


Tømmertransport på lekter

Prosjektet har klare planer for råstofftransporten, som i hovedsak skal skje med lektere på Telemarkskanalen. Disse kan også brukes direkte i avvirkningen, der dette er hensiktsmessig.


En mulig samarbeidspartner i prosjektet kan være Avinor, som ønsker å være pådriver i utviklingen av bærekraftig biobasert flydrivstoff.


 
NoAd