Siste masseball fra Tofte

Søndag 25. august passerte den siste masseballen pakkemaskinen på Södra Cell Tofte. Det var ingen markeringer av dette, og stemningen på fabrikken var ganske laber. Folk hadde vanskelig for å forstå at det dermed var slutt på produksjon av papircellulose i Norge.

Siste masseball passerer pakkelinjen på Tofte. Deretter ble det stille i fabrikken.
Siste masseball passerer pakkelinjen på Tofte. Deretter ble det stille i fabrikken.

Fabrikken fikk den endelige dødsdom 1. juli 2013, samtidig som eieren varslet planer om utvidelse av kapasiteten ved en av sine fabrikker i Sverige. Etter en periode med svært god produksjon på Tofte, er fabrikken nå nedkjørt og stengt. Nå starter prosessen med salg av produksjonsutstyret. Flere interessenter har meldt seg. Man kan ikke se bort fra at deler av prosesslinjen fra Tofte vil gjenoppstå i en helt annen del av verden. Mindre sannsynlig er det at den komplette linjen vil bli bygget opp igjen.


Enkelte deler av fabrikken, slik som tømmerrenseriet, barkforbrenningsanlegget og dypvannskaien, er det vanskelig å tenke seg at man kan flytte. Folk på Tofte er derfor nå opptatt av om det finnes krefter i Norge som kan tenke seg å utnytte den infrastrukturen som finnes ute på Hurum-landet til å satse på ny biobasert virksomhet. Man har en tømmerterminal med 16 års gjenværende leietid, transportapparat og tømmerhåndteringsanlegg som bare venter på ny bruk. I tillegg har man et industrimiljø med kompetanse til å håndtere tømmer og flis. Mange mener det er for galt at dette skal bli til spiker eller armeringsjern, i en tid der en hel verden satser på biobasert virksomhet fremfor oljebasert. Det er ikke sikkert denne fremtiden er langt borte.


 
NoAd