Norsk tømmer gir fart til svenske sagbruk

Rörvik Timber AB har, via sitt datterselskap Norsk Virke AS, tegnet en stor råstoffavtale med to skogeierandelslag i Norge. Avtalen omfatter et volum på 110.000 m3 virke som skal leveres i løpet av høsten 2013. Volumet tilsvarer ca. 20 % av Rörvik Timbers behov for den planlagte produksjonsøkningen utover høsten.

VD Per Rodert i Rörvik Timber er fornøyd med avtalen om innkjøp av et stort norsk virkeskvantum.
VD Per Rodert i Rörvik Timber er fornøyd med avtalen om innkjøp av et stort norsk virkeskvantum.

– Vi er fornøyde med å ha kunnet inngå en avtale med to store skogeierselskap og dermed sikre et stort volum til Rörviks sager, sier administrerende direktør Peter Svendsrud i Norsk Virke i pressemeldingen. – Det er forhåpninger om at dette skal føre til et langsiktig samarbeide.


– Gjennom økt import og en kraftig forsterkning av vår lokale innkjøpsorganisasjon rundt våre sagbruk muliggjør vi en økning av skurlastproduksjonen til normalt nivå, sier VD Per Rodert i Rörvik Timber AB. – Gjennom de avtaler vi har gjort i Norge til priser som ligger på samme nivå som de vi har i søndre Sverige, har vi tatt et stort skritt i vår plan.


Rörvik Timber har, i tillegg til datterselskapet Norsk Virke AS, også siden mai måned etablert et innkjøpskontor i St. Petersburg i Russland og har i løpet av våren og sommeren ansatt ytterligere fire innkjøpere lokalt rundt sine sagbruk. En ytterligere forsterkning av innkjøpsorganisasjonen planlegges i løpet av det nærmeste året.


Rörvik Timber AB har i løpet av mai måned blitt tilført ca. SEK 390 millioner i egenkapital gjennom nyemisjoner. Dette har redusert rentebærende gjeld og økt likviditeten.


– Vi har gjennom vår deltagelse i emisjonene økt vår eierandel til ca. 79 % og støtter selskapets ambisjoner om å forsterke innkjøpsorganisasjonen og øke produksjonstakten, samt delta i konsolideringen av sagbruksindustrien i søndre Sverige, sier Sven A. Olsson, VD for selskapets hovedeier, Meerwind AB, som kontrolleres av energihandelsselskapet Gunvor Group og investeringsselskapet Volga Resources. Olsson er også styreleder i Rörvik Timber.


 
NoAd