Fra flis til sprit på timer

Frem til nå har det tatt uker å lage biodrivstoff av trær. Denne sneglefarten har vært en flaskehals for bedrifter som skal tjene penger. Nå er jobben gjort på få timer, fremgår det av en artikkel Anne Sliper Midling har skrevet for gemini.no, informasjonsnettstedet for NTNU og SINTEF.

En ny metode for bruk av tømmer til biodrivstoffproduksjon er under utvikling ved NTNU.
En ny metode for bruk av tømmer til biodrivstoffproduksjon er under utvikling ved NTNU.

– Etisk sett er det feil at mat skal brukes som biodrivstoff til å kjøre bil. Så langt er mais og sukkerrør brukt for å lage biodrivstoff, sier Finn Lillelund Aachmann, forsker innen bioteknologi ved NTNU. Han mener at folks ønske om grønn samvittighet ikke bør gå på bekostning av tilgang til mat. Nå ser han en lysning i tunnelen for hvordan trær kan bli drivstoff på kort tid. For hva skal treflis og sagmugg brukes til, nå som etterspørselen etter papir stadig synker? Hvordan kan det skapes ny lønnsomhet for norsk skogdrift og treforedlingsindustri?


Bitteliten flismaskin

Frem til nå har den store utfordringen vært at det tatt altfor lang tid å lage sprit av trær. Det har faktisk tatt flere uker å lage biodrivstoff for bilen. Denne langsomme omdanningen fra treflis til etanol har vært en flaskehals for bedrifter som skal tjene penger. Med det nye superenzymet på laget er hele jobben gjort på noen timer. Superenzymet er som en bitteliten flismaskin som rufser opp overflaten på treet slik at andre enzymer kan få tak og bryte ned den harde overflaten til sukker. Enzymet skyter rett og slett hull i overflaten på treet ved hjelp av oksygenkuler.


Les hele artikkelen her.


 
NoAd