Økt tømmerhugst i andre kvartal 2013

I underkant av 2,6 millioner kubikkmeter tømmer ble solgt i 2. kvartal 2013, en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor. Tømmerprisene var derimot lavere i 2. kvartal 2013 enn i 2012. Gjennomsnittsprisen for tømmer har gått ned 9 prosent på ett år og var i gjennomsnitt 303 kroner i 2. kvartal 2013. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Landbruks- og matdepartementet.

I alt ble det avvirket 2,6 millioner kubikkmeter i 2. kvartal 2013, en økning på 340.000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2012. Bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 775 millioner kroner. Det er en økning på 5 prosent fra samme periode i fjor. (Foto: Skogindustri).
I alt ble det avvirket 2,6 millioner kubikkmeter i 2. kvartal 2013, en økning på 340.000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2012. Bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 775 millioner kroner. Det er en økning på 5 prosent fra samme periode i fjor. (Foto: Skogindustri).

Fylkestallene viser at den største økningen i innmålt tømmerkvantum fant sted i Hedmark og Nord-Trøndelag, hvor det ble målt henholdsvis 115.900 og 64.600 kubikkmeter mer enn i samme periode året før. I Vestfold, som var fylket med størst nedgang, ble innmålt tømmerkvantum redusert med 10.000 kubikkmeter.


Les hele saken og se flere tall hos SSB


 
NoAd