Fortsatt underskudd, men klar forbedring for Södra

Södras driftsresultat for første halvår 2013 ble forbedret med SEK 173 millioner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Tar man hensyn til ikke sammenlignbare poster, ble forbedringen SEK 291 millioner. Driftsresultatet ble på SEK -29 millioner, mens resultat etter finansnetto ble et underskudd på SEK 36 millioner for første halvår.

Södra har planer om en sterk økning av produksjonskapasiteten ved Värö-fabrikken.
Södra har planer om en sterk økning av produksjonskapasiteten ved Värö-fabrikken.

Lavkonjunkturen og valutakurser fortsetter å påvirke markedene for Södras produkter, heter det videre i halvårsmeldingen. På tross av den svake konjunkturen i Europa har massemarkedet utviklet seg positivt i løpet av året, med stigende priser og økt etterspørsel. Etter en svak start på året har også salgsvolum og priser for skurlast økt i løpet av den senere tid. Den svenske kronen er fortsatt sterk, men både dollaren og euroen har forsterket seg noe mot den svenske kronen de seneste månedene. I tillegg har effektivitets- og innsparingstiltak som ble gjennomført høsten 2012, bidratt til vesentlig lavere kostnader i konsernet. Til sammen har dette medført at Södras inntjeningsevne er vesentlig forsterket siden 2012.


I løpet av andre kvartal har Södra inngått endelig avtale om salg av Södra Cell Folla og tatt endelig beslutning om å legge ned fabrikken på Tofte. Samtidig har man søkt om utslippstillatelse for å øke produksjonskapasiteten ved Värö fra 425.000 tonn til 700.000 tonn.


Les hele kvartalsrapporten her.


 
NoAd