Tilfredsstillende kvartal for Borregaard

(17.07.13) Borregaards driftsinntekter ble 983 mill. kroner (1.036 mill. kroner) i 2. kvartal 2013. EBITA(driftsresultat før amortisering og andre inntekter og utgifter) utgjorde 140 mill. kroner mot 157 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2012, og 111 mill. kroner i foregående kvartal, fremgår det av kvartalsmeldingen fra Borregaard. For første halvår ble resultatet før skatt 223 mill. kroner, mot 215 mill. kroner første halvår 2012.

Adm. direktør Per A. Sørlie er fornøyd med resultatet for Borregaard i 2. kvartal, som er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor.
Adm. direktør Per A. Sørlie er fornøyd med resultatet for Borregaard i 2. kvartal, som er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor.

Performance Chemicals og Other Businesses forbedret sine resultater i 2. kvartal sammenlignet med 2012, mens Specialty Cellulose hadde en tilbakegang. Borregaards EBITA i 2. kvartal 2012 var positivt påvirket av en oppskriving av lagerverdier. Selskapet opplever stort sett tilfredsstillende markedsforhold for sine viktigste produktsegmenter, med unntak av vanillin. Lavere tømmerkostnader og god produksjon ved anlegget i Sarpsborg bidro positivt.


EBITA i Performance Chemicals økte ettersom en 10% volumnedgang ble mer enn kompensert av bedre produktmiks og høyere salgspriser. Lavere resultat innen Specialty Cellulose skyldtes en midlertidig svakere produktmiks og lavere priser i enkelte segmenter. Other Businesses økte sitt resultat på grunn av et sterkt kvartal for Fine Chemicals. I 2. kvartal 2012 hadde Borregaard en positiv engangseffekt (lageroppskriving) på 18 mill. kroner som følge av restruktureringen i forkant av børsnoteringen.


Resultat før skatt utgjorde 126 mill. kroner (102 mill. kroner) i 2. kvartal 2013. Fortjeneste per aksje var 0,88 kroner (0,62 kroner) i 2. kvartal.


– Vi er fornøyd med en fortsatt positiv utvikling for Performance Chemicals og i hovedsak tilfredsstillende markedsforhold for Borregaards produkter, sier administrerende direktør Per A. Sørlie. – Justert for engangseffekter i 2012 har vi samlet et resultat på samme nivå som for 2. kvartal i 2012.


Les hele kvartalsrapporten her.


 
NoAd