TreNova i gang på NTNU

Etter flere tiår dominert av mur og betong er det igjen tid for tre. En ny generasjon arkitekter gjør moderne grep med det urgamle materialet, skriver Gemini.no.

Detalj fra et fuglekikkertårn en gruppe studenter har bygget i Rindal. (Foto:Ole Thomas Rødland)
Detalj fra et fuglekikkertårn en gruppe studenter har bygget i Rindal. (Foto:Ole Thomas Rødland)

Trebyen Trondheim hadde katastrofale bybranner på 1800-tallet og har hatt bryggebranner helt frem til våre dager. Så godt som hele Ålesund ble lagt i aske i 1904. Er det rart at trearkitektur har kommet i miskreditt?


Ålesund ble gjenreist i mur og betong. Også i Trondheim ble murtvang innført. Murtrygghet ble et mantra, og helt fram til 1997 var det ulovlig å reise trebygg høyere enn tre etasjer.


Mistet en generasjon trearkitekter

– Fokus på å bruke andre materialer enn tre de siste tiårene, har gjort at vi har mistet minst én generasjon trearkitekter og -ingeniører. Derfor må vi bygge opp kompetansen på nytt, sier Harald Landrø ved NTNU. Han er leder for TreSenteret og professor ved Institutt for bygg, anlegg og transport. Instituttet samarbeider med Fakultet for arkitektur og billedkunst for å bygge opp et nasjonalt kompetansemiljø innen trearkitektur, rådgiving og bygging med tre.


Satsingen TreNova ved NTNU ble nylig valgt ut av Innovasjon Norge til å bli plattform for norsk tresatsing. TreNova er en videreføring av NTNUs program TreUnd som startet i 2005. Pasi Aalto, nyansatt prosjektleder for TreNova, betegner seg selv som et produkt av TreUnd.


Les hele saken på gemini.no.


 
NoAd