LSAB overtar slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS

Det svenske selskapet Investment AB Latours forretningsområde Latour Industries har gjennom LSAB kjøpt slipevirksomheten til Teroteknisk Service AS på Tangen, Hedmark, fremgår det av en pressemelding fra LSAB Group AB. Virksomheten er en av to aktører i området, som sliper verktøy for den norske treindustrien.

TeroTeknisk Service har investert i mange avanserte maskiner, blant annet en rette/strekkemaskin for båndsagblad. Ved maskinen står (f. v.) daglig leder Ola Johansen og John Willy Hagem, som begge er medeiere i selskapet, her  sammen med Uno Dahl Henriksen fra Skogindustri. (Arkivfoto: Skogindustri)
TeroTeknisk Service har investert i mange avanserte maskiner, blant annet en rette/strekkemaskin for båndsagblad. Ved maskinen står (f. v.) daglig leder Ola Johansen og John Willy Hagem, som begge er medeiere i selskapet, her sammen med Uno Dahl Henriksen fra Skogindustri. (Arkivfoto: Skogindustri)

LSAB har i løpet av det siste året fått flere verktøy-
kontrakter med sagbruk på det norske markedet, og overtagelsen av slipevirk-
somheten til Teroteknisk er derfor en naturlig satsing for fortsatt utvikling her, fremgår det av pressemeldingen. Slipedelen av Teroteknisk Service hadde i 2012 en omsetning på 6 Mkr, med seks ansatte. Virksomheten vil heretter bli drevet under navnet LSAB Norge AS, med Ola Johansen som daglig leder. Totalt hadde Teroteknisk Service en omsetning i 2011 på 21,6 Mkr, med et resultat på 0,9 Mkr. Den øvrige virksomheten til Teroteknisk Service AS fortsetter som tidligere.


LSAB, som har hovedkontor i Långshyttan, har 280 ansatte og en årlig omsetning på SEK 430 millioner. Selskapet driver med salg, produksjon og service av verktøy for bearbeiding av tre og metall på markeder i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland og Russland.


Selskapet inngår i Latour Industries, som er et av fire heleide forretningsområder innen Latour, med en total omsetning på SEK 1,6 milliarder. Foruten LSAB har selskapene innen Latour Industries virksomhet innen handel med elverktøy og innsatsvarer til tre- og møbelindustrien, samt produksjon av skrueforbindelsesprodukter, energiautomasjon for leiligheter, håndverktøy, elektriske regulatorer og løftesystem samt pakninger og tetninger.


 
NoAd