Skognæringen krever bedre transporttiltak

Norges Skogeierforbund og skogindustriens bransjeorganisasjoner ber i et brev til samferdselsminister Marit Arnstad om at reglene om lengde for tømmervogntog blir endret. Dette skjer etter at en anmodning om et oppklaringsmøte med Samferdselsdepartementet ble avslått, fremgår det av en pressemelding fra Skogeierforbundet.

Skognæringen vil ha 24 m vogntog på hele tømmerveinnettet, slik Vegdirektoratet la opp til i høringen i 2012.
Skognæringen vil ha 24 m vogntog på hele tømmerveinnettet, slik Vegdirektoratet la opp til i høringen i 2012.

Da samferdselsministeren innførte 24 meter vogntoglende for tømmertransport tidligere i år, ble tømmervegnettet der det tidligere var tillatt å kjøre 22 meter lange tømmervogntog delt i to klasser, inntil 22 meter og inntil 24 meter. Dermed ble økning av tillatt vogntoglengde bare gjort gjeldende for en mindre del av vegnettet.


Norges Skogeierforbund, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Norsk Industri, Treindustrien og Byggenæringens landsforening mener at dette ble et unødig komplisert regelverk som gir begrenset positiv effekt og fører til mer kjøring med utstikkende last.


Skogeierforbundet og industriens organisasjoner peker på at sporingskravet for tømmervogntog med langhenger er det samme enten lengden er over eller under 22 meter. Siden forskjellene i faktisk lengde mellom de aktuelle kjøretøyene er små, mener organisasjonene at det ikke er hensiktsmessig å ha to lengdeklasser for slike vogntog. Derfor ber organisasjonene samferdselsministeren endre regelverket og åpne hele tømmervegnettet for 24 meter, slik Vegdirektoratet la opp til i høringen i 2012.


– Siden sporingskravet er det samme, og forskjellene i lengde mellom de lengste og de korteste kjøretøyene stort sett ligger innenfor én meter, forstår vi ikke hvorfor det er nødvendig å ha to lengdeklasser for tømmervogntog med langhenger, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.


Les brevet her

 


 
NoAd