Södra legger ned Tofte og vil utvide på Värö

2013.07.01 Styret i Södra har besluttet å stenge fabrikken på Tofte. Selskapet har i lang tid forsøkt å skaffe en kjøper til virksomheten, men budene som er kommet inn har ikke vært gode nok til å kunne forsvare et salg av fabrikken, heter det i en pressemelding fra Södra. Samtidig melder Södra at konsernet planlegger å utvide kapasiteten på Värö fra 425.000 til 700.000 årstonn.

Gunilla Saltin har ikke klart å få til lønnsomhet på Tofte. (Foto: Thomas Carlen)
Gunilla Saltin har ikke klart å få til lønnsomhet på Tofte. (Foto: Thomas Carlen)
Den nye konsernsjefen i Södra, Lars Idermark, søker om tillatelse til å utvide produksjonen ved Södra Cell Värö. (Foto: Ola Åkeborn)
Den nye konsernsjefen i Södra, Lars Idermark, søker om tillatelse til å utvide produksjonen ved Södra Cell Värö. (Foto: Ola Åkeborn)

De ansatte ved Tofte er i dag blitt informert om styrets beslutning. Produksjonen stanses i slutten av august. Södra tilbyr bistand til de ansatte med å komme over i ny jobb. Sammen med de ansatte og ledelsen på Tofte har Södra i flere år arbeidet for å bedre lønnsomheten ved fabrikken. Cellulosefabrikken på Tofte ble startet i 1980, med Norske Skog, Follum, Union, Saugbrugs og Staten som eiere. Den ble høytidelig innviet av H. M. kong Olav i 1981, og var gjenstand for tidenes største konkurs året etter, med en gjeld på rundt 1 milliard kroner.


Ikke lønnsom for Södra

– Vi har ikke klart å få til en lønnsom drift ved Tofte, til tross for flere tiltak og betydelig innsats fra de ansatte. Vårt fokus nå blir å styre avviklingen bra, og å ivareta våre ansatte best mulig, sier Gunilla Saltin, administrerende direktør Södra Cell.


De offisielle regnskapstall for de 11 seneste år viser overskudd kun i 2007, 2010 og 2011. Akkumulert underskudd disse årene er på nær 754 Mkr. For 2012 var underskuddet på 379 Mkr. Södra har i disse årene hverken tatt ut konsernbidrag eller utbytte fra Tofte.


For lave bud

– Til tross for en forlengelse av prosessen i flere omganger har vi dessverre ikke klart å finne en kjøper som kan gi et økonomisk forsvarlig bud på fabrikken. De budene vi har fått, har vært lavere enn verdiene på fabrikkområdet, som maskiner og bygningsmasse. Budene har vist at potensielle kjøpere av Tofte ser de samme utfordringene vi gjør, sier Gunilla Saltin Södra Cell.


Uten potensielle kjøpere tok styret i Södra i dag beslutningen om nedstengning av Södra Cell Tofte.


Stenger 24. august

– Vi vil nå påbegynne en kontrollert nedstengning av produksjonen ved Södra Cell Tofte. Alle involverte, ikke minst de ansatte i Tofte, har gjort en flott innsats over lang tid og kan være stolte over sitt arbeid, sier Gunilla Saltin


Södra Cell har vært eier av fabrikken i Tofte i nærmere 13 år, etter at selskapet i år 2000 kjøpte fabrikken av Norske Skog. Södra Cell har de siste seks månedene investert betydelig i å finne en kjøper av fabrikken, heter det i pressemeldingen.


Utvider i Sverige

40 minutter etter pressemeldingen som fortalte om Södras beslutning for Tofte, kom ny melding, denne gangen med beslutning om å søke om tillatelse til økt produksjon ved Södra Cell Värö. Planen er å økte produksjonen fra dagens 425.000 tonn/år til 700.000 tonn.


– Södra Cell er i dag en ledende aktør innen produksjon av papirmasse for salgsmarkedet og det er en posisjon vi vil beholde og utvikle, sier konsernsjef Lars Idermark i Södra. – Derfor har vi besluttet å søke om miljøtillatelse for å bygge ut vår massefabrikk i Värö.


Utvidelse forsterker Södras posisjon

– Vi er nå midt inne i et arbeide med å se over vår konsernstrategi, fortsetter han. – Dette arbeidet beregnes å være klart i begynnelsen av 2014. En ekspansjon av Södra Cell Värö er et av de tiltak som kan forsterke vår posisjon og skape varig lønnsomhet. Gjennom utbyggingen får vi en mer effektiv produksjon og skaper også forutsetninger for en langsiktig og lønnsom avsetning for medlemmenes råstoff.


– Ved vår massefabrikk i Värö finnes det gode forutsetninger for en ekspansjon, sier vd Gunilla Saltin i Södra Cell. – Gjennom utbyggingen videreutvikler vi vårt tilbud av høykvalitets barvedsmasseprodukter til våre kunder. Vår ambisjon er dessuten også i fremtiden å være kundenes førstevalg. Värö leverer i dag høykvalitets masse til flere forskjellige kundesegment, og dette vil vi utvikle og forsterke.


– I tillegg til en økt masseproduksjon innebærer investeringen at fabrikken kan gjøres enda mer energieffektiv. Södra Cell Värö er allerede i dag uavhengig av fossile brensel ved normal drift, legger Gunilla Saltin til.


En endelig beslutning om investeringen kan tas når søknadsprosessen er kommet så langt at et såkalt igangsettelsesvarsel blir gitt.


 
NoAd