Forskningsmidler fra revidert nasjonalbudsjett utlyst

De ekstraordinære midlene til støtte for utvikling av skognæringen, som ble varslet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, er nå utlyst gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Norges forskningsråd vil bidra til å finne nye anvendelser av tømmer.
Norges forskningsråd vil bidra til å finne nye anvendelser av tømmer.

Regjeringen foreslo i april å bevilge en tiltakspakke på 750 Mkr til støtte for en kriserammet skognæring. Av dette er 60 Mkr kanalisert gjennom Forskningsrådet, og 15 Mkr gjennom Innovasjon Norge. Forsknignsrådet har sendt ut en egen melding om mulighetene i skognæringen, som du kan lese her.

Utlysningen fra Forskningsrådet kan du finne her, mens utlysningen fra IN ligger her.


 
NoAd