Huhtamaki i Norge foreslått nedlagt

Styret i Huhtamaki Norway AS bestemte den 13. juni å innlede drøftelser med sikte på å legge ned fabrikken på Viul. En eventuell nedlegging er planlagt å finne sted mot slutten av september og kan føre til oppsigelse av ca. 55 stillinger. På torsdag 20. juni blir saken lagt frem for fylkesmannen i Drammen, fremgår det av en pressemelding fra bedriften.

Huhtamaki Norway AS på Viul produserer engangstallerkner og -boller av resirkulert råstoff.
Huhtamaki Norway AS på Viul produserer engangstallerkner og -boller av resirkulert råstoff.

– Kort sagt er våre produkter blitt dyrere enn markedet er villig til å betale. Konkurransen fra Asia er særlig sterk, sier Johannes Aanderaa til Ringerikes Blad. Han er fabrikksjef på Viul. Blir det nedleggelse på Viul, blir produksjonen av papptallerkner trolig flyttet til andre anlegg som eies av konsernet.


Dermed er nok en bedrift innen norsk treforedling truet av nedleggelse. Skogindustri besøkte Huhtamaki i 2008, og skrev da følgende:


«På Viul, nede i den dype dalen der Randselven renner fra Randsfjorden før den møter Begna ved Hønefoss og blir Storelven, ligger den norske delen av et internasjonalt storkonsern med hovedsete i Finland, Huhtamaki Norway AS. Bruker man den tradisjonelle definisjonen på treforedling; den industrien som går veien om den frilagte enkeltfiber frem til det ferdige produkt, har man her en produksjonsbedrift i ytterkant av norsk treforedlingsindustri. Det man andre steder ser på som et avfallsproblem, benytter Huhtamaki som råstoff til førsteklasses støpte fiberprodukter, fra det fineste engangsservice til mer røffe engangsprodukter av forskjellige slag.


Produktet med størst volum er tallerkener og boller, rundt 300 millioner. Dernest kommer brett for transport av kopper, 120 millioner. I tillegg er man stor på sykehusprodukter og kjøttbrett. Totalt kan fabrikken produsere 522 millioner enheter, en kapasitet som skal økes. Total omsetning i 2007 var ca. 200 Mkr, med en eksportandel på over 95%. I alt sysselsetter bedriften rundt 120 ansatte, og er dermed en viktig industriarbeidsplass på Ringerike.»


Tradisjonsrikt industristed

Siden den gang har virksomheten redusert sitt omfang flere ganger, og antall arbeidsplasser som nå er truet, er oppgitt til 55. Det er papptallerkner og boller som er bedriftens gjenværende produkter.


Blir det nå nedleggelse på Viul, er det treforedlingsvirksomhet med røtter tilbake til 1880-årene som blir stoppet. Sagbruksindustri har det vært på stedet fra 1600-tallet.


 
NoAd