Svensk skogindustri vil ha tyngre tømmervogntog

Det er på høy tid at den svenske regjeringen forandrer trafikkregelverket og øker maksimalvekten til 76 tonn. Denne endringen vil senke utslippene, redusere transportkostnadene og antall lastebiler på veiene. Samtidig øker trafikksikkerheten og Sveriges konkurransekraft, fremgår det av en pressemelding fra Skogsindustrierna, svensk treforedlings- og tremekanisk industris bransjeorganisasjon.

Høyere bruttovekt gjør det mulig med dagens tillatte vogntogvekter og aksellaster å ta mer last fordelt på flere akslinger og dermed effektivisere transportene uten overlast.
Høyere bruttovekt gjør det mulig med dagens tillatte vogntogvekter og aksellaster å ta mer last fordelt på flere akslinger og dermed effektivisere transportene uten overlast.

Den første oktober 2013 kommer Finland til å øke maksimal bruttovekt til 76 tonn, hvilket i praksis betyr at de fokusere på akseltrykk i stedet for bruttovekt. En lignende beslutning i Sverige ville forsterke den svenske skogindustriens konkurransekraft i stedet for å havne etter de viktige konkurrentene i Finland.


Om man øker bruttovekten, kan man med dagens godkjente bilmoduler og innen samme lengde se en mulighet til effektivisering. Lengre vogntog, eksempelvis såkalte ETT-vogntog opp til 30 m, er enda mer effektive, men trenger ytterligere forberedelser før en implementering. Skogsindustrierna mener likevel at det ikke finnes noen grunn til å vente med å tilpasse normallange mer effektive lastebiler i Sverige, da de bygger på dagens utprøvde teknologi og dimensjoner.


Les hele pressemeldingen her.


 
NoAd