Moelven Valåsen investerer i kanaltørker

Moelven Valåsen investerer i tre nye kanaltørker fra Valutec. De erstatter seks eldre kanalnørker ved anlegget. Den første vil stå klar allerede i midten av august, fremgår det av en pressemelding fra Valutec.

En Valutec kanaltørke som ble levert til Gausdal Bruvoll i 2011. (Illustrasjonsfoto: Skogindustri)
En Valutec kanaltørke som ble levert til Gausdal Bruvoll i 2011. (Illustrasjonsfoto: Skogindustri)

– Det er alltid inspirerende å få så stor tillit, og vi ser frem til å samarbeide med Valåsen, sier salgsjef John Lindberg hos Valutec. Valåsen er Moelvens største sagbruk, men en kapasitet på nærmere 300.000 m3 skurlast av gran og furu. Det produseres både for eksport og det skandinaviske hjemmemarkedet. De nye kanaltørkene innebærer ikke noen kapasitetsøknng, men er en investering i bedre arbeidsmiljø og økt tilgjengelighet.


– Den eldste tørken vi hadde, ble satt i drift i 1976, og er av naturlige årsaker i dårlig stand, forteller Lennart Karlström, som er tørkeansvarlig hos Moelven. – Det var bedre totaløkonomi i å investere i nye tørker enn å gjennomføre flere fornyelser, tilføyer han. – Vi kommer nå til å bruke mindre tid på vedlikehold og mer tid til å finne effektive og kvlitetssikre tørkeprosesser.


I forbindelse med investeringen bytter man også styresystem til Valutecs styresystem, Valmatics, for samtlige tørker i Valåsen.


– Vi har bruket tre forskjellige styresystem, og det kommer naturligvis til å bli betydelig mer effektivt å ha ett og samme system som er tilpasset for både våre kammertørker og kanaltørker, forklarer Karlström.


De gamle kanaltørkene er revet eller under riving for å gi plass til de nye. Valutec har besøkt Valåsen og Karlskoga for å planlegge og prosjektlede bygget og idriftsettelsen av tørkene.


– Kontakten med dem føles bra. Alt har forløpt på en smidig måte og vi ser frem mot fortsettelsen, sier Lennart Karlström.


 
NoAd