Skogindustriens forlag vedtatt oppløst

Forlagsaksjeselskapet Norsk Skogindustri ble på generalforsamlingen nylig vedtatt oppløst, og et avviklingsstyre ble valgt. Selskapet ble etablert av skogindustriens bransjeorganisasjoner og Papirindustriens Tekniske Forening i 1946, med formål å utgi et felles bransjetidsskrift for hele skogindustrien.

Adm. direktør Knut Fjulsrud i Treindustrien er styreleder i Forlagsaksjeselskapet Norsk Skogindustri.
Adm. direktør Knut Fjulsrud i Treindustrien er styreleder i Forlagsaksjeselskapet Norsk Skogindustri.

Resultatet av forlagsaksjeselskapets etablering ble fagtidsskriftet Norsk Skogindustri, som kom med sin første utgave i 1947. Eierselskapet ble drevet videre med de samme aksjonærer frem til 1970-tallet, da Treindustriens Tekniske Forening og Sponplateindustriens forening kom inn på eiersiden.


Tidsskriftet Norsk Skogindustri ble solgt til Selvig Publishing i 1983, og forandret i 1985 navn til «Skogindustri». Siden da har tidsskriftet hatt forskjellige utgiverselskap, og er siden 2001 utgitt av Media Oslo AS.


Etter at en rekke formelle forhold er ordnet, er det grunn til å anta at Forlagsaksjeselskapet Norsk Skogindustri går inn i historien til høsten.


 
NoAd