Treprisen 2013 til Helen & Hard Arkitekter

Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk Treprisen 2013. Utdelingen skjedde i forbindelse med den første nasjonale Trearkitekturkonferansen i Norge ,som ble avholdt i Oslo 11. juni. Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært delt ut i over 50 år. Prisen deles ut i et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skog- og trenæringen i Norge ved TreFokus AS.

Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk overrakt Treprisen 2013 av Aasmund Bunkholt fra Trefokus.
Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk overrakt Treprisen 2013 av Aasmund Bunkholt fra Trefokus.
Juryen har fremhevet blant annet Vennesla Bibliotek av prisvinnernes arbeider.
Juryen har fremhevet blant annet Vennesla Bibliotek av prisvinnernes arbeider.

Prisvinnerne, arkitektene fra Helen & Hard Arkitekter i Stavanger, er seg tydelig bevisst at arkitekters arbeid har konsekvenser for mennesker og miljø i vid forstand. De behersker en bred palett i forhold til innovasjon og formgivning med tre som hovedmateriale. Etter juryens skjønn representerer Helen & Hard Arkitekter en viktig intellektuell kraft for utvikling av byggenæringen.


Juryens uttalelse ved juryleder siv.ark. MNAL Jan Olav Jensen:

Arkitektur er et fag med et innebygget spenningsforhold mellom arkitekt og byggherre, mellom fagideal og marked, mellom teori og praksis. Arkitekter kommer i nesten alle opp­gaver i situasjoner der de må forhandle, strekke seg og inngå kompromisser. Derfor er og blir det spesielt krevende å bygge mye med høy kvalitet.


Prisvinnerne har maktet nettopp det, og det er en klar sammenheng mellom deres faglige mål og deres produksjon. De behersker et stort og utpreget eksperimentelt arkitektonisk vokabular. Deres arbeider spenner svært vidt i ska­la og program. De har en empatisk, leken og udogmatisk tilnærming til oppgavene. De viser inngående kjennskap til materialenes egenskaper og til produksjonsprosessenes muligheter i vid forstand. De evner å kombinere tilsynelatende uforenelige parametere i elegante og overraskende arkitektoniske systemer som ser ut til å gjøre prosjektene mer levedyktige og realiserbare.


Deres praksis preges slik sett av det man kan kalle en klassisk arkitektonisk intelligens; evnen til å finne sammenfattende og forenklende arkitektoniske grep midt i et uoversiktlig mylder av motstridende krav. Men deres praksis er ikke bare intelligent, den representerer også et korrektiv til byggeindustriens konvensjoner og markedsmakt.


Flere av deres prosjekter har hatt store ringvirkninger i byggebransjen. I tradisjonen til sine beste kolleger fra historien drives de av en tydelig faglig oppdagertrang der hver oppgave er ny og krever nye svar. Slik definerer de samtidig yttergrensene for det som synes mulig å realisere i dag. Dette er en måte å drive en praksis på som krever langt mer enn kunnskap, den krever også mot og ryggrad. I en trygghetssøkende bransje bidrar prisvinnerne på denne måten til en nødvendig faglig fornyelse.


Fra en rik produksjon har juryen valgt å fremheve noen prosjekter der tre er et hovedmateriale:


• I biblioteket i Vennesla reintroduseres et integrert innredningsprinsipp, et slags moderne gesamtkuntswerk, noe man sjelden ser i dagens arkitektur. Prinsippet viser hvilket arkitektonisk potensial som ligger i å se et prosjekt helhetlig. En helt ordinær oppgave har blitt et høyst overraskende og karakterfullt bygg.

• I Preikestolen fjellstue har et hverdagslig utgangspunkt, en turisthytte for fjellvandrere, blitt et industriendrende prosjekt.

• I prosjektet I-park, redefineres et inngangsparti til et minneverdig virtuost og klangrikt geometrisk utsagn.


Prisvinnerne, arkitektene fra Helen & Hard Arkitekter i Stavanger, er seg tydelig bevisst at arkitekters arbeid har konsekvenser for mennesker og miljø i vid forstand. Etter juryens skjønn representerer Helen & Hard Arkitekter en viktig intellektuell kraft i byggenæringen.


Om Treprisen:

Treprisen har vært delt ut siden 1961. Mange av våre mest kjente arkitekter har opp gjennom tidene fått denne høythengende utmerkelsen.


Treprisen skal ifølge sine statutter ”tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlig kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk tre som byggemateriale”.

Treprisen skal være:

«...en hederspris for god trearkitektur og tildeles arkitekter som har vist innovasjon og dristighet ved siden av teknisk og arkitektonisk riktig bruk av materialet tre.»

Treprisen skal også vektlegge:

– at den konstruktive utforming i enhver forståelse må tåle tidens tann

– at tre brukes i kombinasjon med andre materialer

– at miljømessige forhold stadig blir mer vesentlig


Treprisjuryen har bestått av:

Jan Olav Jensen (juryleder), Jensen og Skodvin

Marit Justine Haugen, Zohar Arkitekter

Magdalena Haggärde, 70N Arkitekter

Aasmund Bunkholt, TreFokus AS


 
NoAd