Viken Skog avslutter Tofte-prosessen

2013.06.07 Viken Skog inngår eksportkontrakter som erstatning for virkesleveranser til cellulosefabrikken Tofte. Parallelt med dette har styret i Viken Skog besluttet at man ikke lenger er aktuell som kjøper av Södra Cell Tofte AS, fremgår det av en pressemelding fra Viken Skog.

Viken Skog og Ragnhild Borchgrevink har gitt opp Toifte og satser på tømmereksport.
Viken Skog og Ragnhild Borchgrevink har gitt opp Toifte og satser på tømmereksport.

– Tålmodigheten tok slutt og hverken våre andelseiere eller ansatte var tjent med en fortsatt uavklart situasjon, sier administrerende direktør i Viken Skog Ragnhild Borchgrevink. – Vi har derfor forhandlet frem nye leveringskontrakter basert på eksport slik at vi ikke lenger er avhengige av fremtiden til Södra Cell Tofte, sier administrerende direktør i Viken Skog Ragnhild Borchgrevink.


Viken Skogs planer ved et eventuelt kjøp av fabrikken på Tofte har vært sterkt knyttet til behovet for fremtidig levering av massevirke. Fabrikken på Tofte er i dag Viken Skogs største kunde. Viken Skog har overfor Södra opprettholdt sin interesse for fabrikken på Tofte, men har ikke deltatt i reelle forhandlinger den siste tiden.


– Gjennom media er vi blitt kjent med at det forhandles med en annen mulig eier. Det er fortsatt ingen endelig avklaring på videre drift, og det er uansett skapt stor usikkerhet om hvilke volumer av norsk tømmer og flis man kan forvente å få levert til fabrikken i fremtiden, sier Borchgrevink.


Viken Skog har orientert ledelsen i Södra om at man ikke lenger er aktuell som kjøper av Södra Cell Tofte AS.


 
NoAd