Statskog lyktes ikke med Moelven

2013.06.07 Statskog SF lyktes ikke med sitt bud om å overta en større eierandel i Moelven, slik at Viken Skog og AT Skog kunne frigjøre kapital til å gå ut med større bud på Tofte, fremgår det av en pressemelding fra Statskog. Budet ble avvist av aksjonærene, som har en avtale om at det er nok at en av dem går imot et aksjesalg. Ifølge ostlendingen.no innebærer dete at Statens redningsplan for Tofte gikk i vasken.

Administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog nådde ikke frem i Moelven denne gang.
Administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog nådde ikke frem i Moelven denne gang.

Statskog la tidligere denne uken inn et bud på Viken Skogs og AT Skogs aksjer i Moelven Industrier ASA. Samtidig foreslo Statskog at Moelven skulle gjennomføre en rettet emisjon mot foretaket. Samlet ville denne kombinasjonen av aksjekjøp og emisjon gitt Statskog en eierandel på 34 % i Moelven.


En forutsetning for gjennomføring var at alle større aksjonærer i Moelven støttet Statskogs forslag. Torsdag ble det klart at det ikke var mulig å få tilslutning fra alle aksjonærer.


– Vi ser Moelven Industrier ASA og utviklingen av dette selskapet som viktig for å sikre Statskogs skogverdier. Vi mener at Statskog som eier kunne ha bidratt med kompetanse og kapital for å utvikle selskapet videre, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.


Styret i Statskog mener at kombinasjonen av aksjekjøp og emisjon industrielt ville ha vært et godt grep for å sikre soliditet og evne til investering, rasjonalisering og utvikling for Moelven i årene fremover. Forut for tilbudet gjorde Statskog en omfattende gjennomgang av selskapet, og Statskog oppfatter Moelven som et offensivt og veldrevet industrikonsern.


– Når vi nå må erkjenne at Statskog ikke nådde fram, registrerte vi likevel en uttrykt vilje fra Moelvens aksjonærer til å finne en god industriell løsning sammen med Statskog.  Denne gangen var det dessverre ikke nok, sier Aagesen.


– Jeg vil ikke gå i detalj, men kan si vi ikke ble enige. Vi hadde sjølsagt et ønske om å komme i mål, men slik ble det altså ikke, sier styreleder i Viken Skog, Helge Evju, til ostlendingen.no.


 
NoAd