Alle vil skognæringen vel

Viken-sjef Ragnhild Borchgrevink fanget nok en gang tilhørerne med sine visjoner for Treklyngen på Follum, en anelse mer konkret enn tidligere. Konsernsjefene Rindal og Ombudstvedt presenterte sine bedrifter og tanker om å drive industri i Norge, men skogindustrien som sådan var ikke representert blant foredragene på årets Skog og Tre.

Konsernsjefene _Rindal (t. v.) og Ombudstvedt (t. h.) uttrykte tro på fremtiden for skognæringen, men ikke med norske kostnader. Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri fastslo at Norge er blitt overmett på olje og gass, og at norsk treforedlingsindustri neppe er med når oppturen internasjonalt kommer om 25-30 år.
Konsernsjefene _Rindal (t. v.) og Ombudstvedt (t. h.) uttrykte tro på fremtiden for skognæringen, men ikke med norske kostnader. Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri fastslo at Norge er blitt overmett på olje og gass, og at norsk treforedlingsindustri neppe er med når oppturen internasjonalt kommer om 25-30 år.

Den sterkt forhånds-
annonserte politiker-
debatten under første sesjon av Skog og Tre 2013 ble som forventet, forutsigbar og kjedelig. Det er krise i skognæringen og valgår. Ingen bør bli forbauset over godord fra politikere i alle farvenyanser. Alle sirklet rundt grøten som skogeierleder Olav Veum presenterte: – Verden vil ha cellulose, men ikke med norske kostnader. Han konstaterte at tømmerkostnadene i Norge er høye, men realprisen til skogeier på et bunnivå.


Taper minst pr. produsert enhet

Konsernsjef Hans Rindal fastslo at Moelven ikke tjener penger, men er blant dem som taper minst pr. produsert kubikkmeter trelast. Konsernet har vokst jevnt i Sverige siden innfasingen i 1981. Dersom intet skjer i Norge, vil man se en utfasing her og fortsatt vekst i Sverige. Svensk trelasteksport til Norge økte med 12 prosent siste år.


Konsernsjef Sven Ombudstvedt fremholdt at – vi i Norske Skog tror på det vi holder på med, og at det er en fremtid i papir, noe han vel er godt betalt for å si. Han hevdet blant annet at internasjonale undersøkelser viser at skolebarn har mye større læringseffekt ved bruk av papir enn skjerm. Reklameeffekten er også høyere for papirbaserte produkter. Han mente ellers at skal norsk treforedling ha noen fremtid, må den ha samme rammebetingelser som industrien i Sverige og Finland.


Alle partier vil skognæringen vel

De over 400 deltagerne, de fleste fra privat og offentlig byråkrati, fikk ikke høre noe særlig nytt under politikerdebatten, som ble ledet av Marius Holm fra Zero. Arbeiderpartiets Terje Lien-Aasland, med fortid fra Skotfoss og Union, fastslo at alle partier nå erkjenner skognæringens betydning, noe han mente er helt nytt. Per Roar Bredvold (Frp), med røtter i skogen og sagbruksindustrien, ønsket en egen skogmelding, ville oppheve boplikten i skogen og opprette skogeiendommer som AS. Høyres Roar Flåtten fastslo at norsk kostnadsnivå ligger 70 % over det europeiske. Særlig utfordringen fra Sverige er krevende.


Alf Holmelid fra SV fastslo at skognæringen er viktig og er basert på en fornybar ressurs. For et miljøparti er dermed skognæringen viktigere enn oljen. Han erkjente at kapitaltilgang er en utfordring, selv med de støtteordninger man har i dag. Utfordringen er å ta skrittet fra forskning via pilotanlegg til fullskala.


LMD-statsråd Trygve Slagsvold Veum (Sp) presenterte seg som medlem i Mjøsen Skog, og påpekte at det er viktig med tiltak innen tre områder: Skatt, Skogfondet og FoU. Steinar Reiten (Krf) fra Møre og Romsdal var ikke helt sikker på om olje eller skog er viktigst, men fastslo at trevirke og skog er klimanøytralt, og så det som viktig å ta grep for at vi kan bruke skogen aktivt for å berge kloden. Han påpekte at det er greit med økt vekt og større lengde for tømmerbiler, men det hjelper ikke når tømmeret blir liggende langs fylkesveier som ikke tåler belastningen.


Ketil Kjenseth (V) fra Gjøvik fastslo at skogen er viktig for Oppland fylke og Venstre. Han mente at skogbruket må restruktureres og odelsloven avvikles. Dette var landbruksministeren ikke enig i.


Norge blir hektet av i treforedling

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri representerte skogindustrien under sesjonen om skognæringens fremtid. Han fastslo at Norge er en nasjon som er overmett, helt basert på olje og gass. Fastlandsindustriens forvitrer, det er nå kun 13 treforedlingsbedrifter igjen, med en omsetning på 16 milliarder kroner, altså en ganske liten industri.


Lier-Hansen fremholdt at industrien trenger investeringer, men at Norge her taper fullstendig i landskampen med Sverige. Skattetrykket på nyinvesteringer er i realiteten det dobbelte her hjemme, på grunn av avskrivningsregler. Han mente at her burde vi ha ligget i front. Den norske staten trenger ikke penger, og investerer derfor i konkurrerende skogindustribedrifter i andre land.


– Vi burde ha ligget foran, men er blitt sløve, fastslo NI-direktøren. – Vi burde ha bygget opp gode betingelser for den industrien som skal overta når oljevirksomheten utfases. Vi er på topp innen samfunnsvitenskapelig forskning, men ligger på bunn innen offentlig satsing på naturvitenskap og teknologi. Jeg tror på opptur for treforedling om 25–30 år, men er redd for at vi kommer for sent i gang og dermed ikke blir med.


 
NoAd