Valmet gjenoppstår

Styret i finske Metso har godkjent en fisjonsplan for å overføre alle eiendeler, gjeld etc. fra Metsos masse, papir og kraftvirksomhet til et nyetablert selskap som får navnet Valmet Corporation, fremgår det av en børsmelding fra Metso. Det vil bli søkt om notering av Valmets aksjer på NASDAQ og OMX Helsingfors Børs.

Valmet gjenoppstår, men ikke som en del av Metso.
Valmet gjenoppstår, men ikke som en del av Metso.

Etter oppsplittingen vil Metsos nåværende gruve, bygge og automatiseringsvirksomhet forbli i det eksisterende selskap, som fortsatt vil bli drevet under Metso-navnet. Valmet vil i starten ha samme eierstruktur som Metso og vil være totalt uavhengig uten noe krysseierskap mellom Metso og Valmet, fremgår det av børsmeldingen.

Les hele børsmeldingen fra Metso her.


 
NoAd