UPM bygger biodieselanlegg

Byggingen av Finlands første anlegg som skal lage biodiesel i stor skala fra tallolje, et biprodukt ved celluloseproduksjon, pågår for fullt. Fabrikken bygges ved UPMs anlegg i Lappeenranta, langt øst i Finland. Produksjonen blir på 120 millioner liter i året, og anlegget forventes å starte i 2014. Grunnstenen for det nye bioraffineriet ble lagt ned 12. november 2012.

UPM er i ferd med å bygge et avansert bioraffineri her, ved cellulosefabrikken i Lappeenranta. Dette skal utvinne biodiesel av et biproduktet tallolje fra celluloseproduksjonen. (Foto: UPM)
UPM er i ferd med å bygge et avansert bioraffineri her, ved cellulosefabrikken i Lappeenranta. Dette skal utvinne biodiesel av et biproduktet tallolje fra celluloseproduksjonen. (Foto: UPM)

– Dette blir det første anlegget i verden som produserer avansert trebasert biodiesel i full skala, sier utviklingssjef Heli Laumola i UPM til bladet Finland Focus. – Denne type biodiesel regnes som fullt ut bærekraftig, da råstoffet ikke kommer fra noen matvarekjede, men fra furutømmer som primært anvendes til cellulose. Anlegget er tidligere omtalt her.


Først produseres biproduktet tallolje, som deretter overføres til bioraffineriet, der den blir renset, hydrogenert og deretter destillert til en klar diesel. Et lignende anlegg har vært i drift i Piteå i Sverige i tre år, men der er det kun første trinn som er integrert med celluloseproduksjonen. Sluttraffineringen skjer i et raffineri i Göteborg.


– Forsøk har vist at vårt biodrivstoff er fullt ut kompatibelt i moderne bilmotorer og det eksisterende distribusjonsnettverk, og dessuten har lavere utslippsnivå enn konvensjonelle drivstoff, sier Laumola.


Svensker og finner i tet

Svensk og finsk skogindustri ligger langt foran Norge i utviklingen av alternative forretningsområder, skriver tu.no. Selskap som UPM, StoraEnso og Södra har kommet mye lengre enn norske aktører.


Tu.no peker også på Norske Skogs bioenergisatsing Xynergo, som havarerte i 2010. Gjennom gassifisering av trevirke skulle selskapet produsere biodiesel. Planen var at et pilotanlegg skulle stå klart i 2011. En av årsakene til at satsingen ble stoppet, var at selskapet ikke lenger hadde ressurser til å bruke på utviklingsarbeidet.


Les hele saken i tu.no her.


Les om Norske Skogs biodieselsatsing i tu.no her.


 
NoAd